Danmark

9. marts 2012

HVORFOR FALDER DEN TOTALE FØDSELSRATE – DEN ENESTE VI MÅ KENDE – TIL DEN LAVESTE NOGENSINDE – DET ER KLART SOM BLÆK SOM TINGENE TAGER SIG UD OFFICIELT


Krisen siger medierne er skyld i at fødselsraten (den Totale Fødselsrate eller det vejede gennemsnit af alle) i Danmark er faldet. Nej, det er ikke krisen. Faldet i den totale fødselsrate i Danmark har stået på siden 1996 (aflæst). Faldet har så siden 1996 været højest 0,3 udaf 1000 i befolkningen pr. år, men nu 0,9 fra 2010 til 2011.

Faldet er  i alt fra 12,9 pr. 1000 pr. år i 1996 til 11,5 i 2010 (aflæst). Derefter fra 11,5 i 2010 til 10,6 i 2011 og 10,4 i 2012 (aflæst) samt 10,0 (tilføjet for 2013 i 2014) Det sidste fald kan skyldes både det og det andet. Ikke flere fødende blandt danskerne, da fertiliteten blandt danske kvinder har været lav i to generationer. Nærmere noget fejlagtigt meddelt i de senere år om, at de udenlandske fertiliteter tilpasses danskernes. Dette sker ikke i de omkring liggende europæiske lande.

Når vi forudsætter for vor korrektion at de udenlandske oprindelser fremstår med uændrede fertiliteter fra oprindelseslandene, kan det uden videre konkluderes, at kun andelen af mest fertile oprindelser øver indflydelse på de udenlandske oprindelsers totale fertilitet og ditto fødselsrater i DK; fødselsraterne varierer selvsagt med aldersfordelingen af og antallet af de fødende i delpopulationen, men ikke så meget at den totale fødselsrate i DK går ned med 0,9 point pr. 1000 pr på blot ét år fra 2010 til 2011.

De fremmede oprindelsers fødselsrater trækker fortsat den totale fødselsrate i DK op. Her er fødselsraten 26,85, blandt danskerne er den 8,09, hvilket giver den totale fødselsrate 10,6 (i 2011) ved et vejet gennemsnit af de udenlandske oprindelsers fødselsrater og danskernes fødselsrate med begge gruppers indbyrdes størrelser som vægte. Der er en sidste mulighed: Der er betydeligt flere til at trække den etnisk danske fødselsrate op til det totale gennemsnit i DK. Flere udenlandske og dermed færre etniske danskere ville så også kunne give en højere gennemsnitsrate for de tilrejsende. (Tilføjet 2015:) I 2012 er den totale fødselsrate i DK 10,4, i 2013 10,0 og i 2014 10,1 med tilsvarende totale dødsrater 9,4 9,3 og 9,1.

Vi må konstatere at danskernes etniske fødselsrate der i 1983 var 9,9, de seneste fire år er den faldet fra 9,67, 9,18, 9,19, 8,09 i 2011. Og konsekvensen af dette er, at fertiliteten blandt danske er mindre end 1,377 pr. kvinder over den fertile periode (nærmere 1,13), da fødselsraten netop officielt 9,9 i 1983 (aflæst) – vi ser bort fra de udenlandske oprindelser i 1983 og fra forskelle i andelene af fødende kvinder i 1983 og 2012, da de udenlandske oprindelser i 1983 ikke var nok til, at det betød noget særligt dengang, og fordi der givet er en mindre andel af fødende danske kvinder i dag.

Vi har meddelt det før: Når andre etnisk vesteuropæiske fremstår med totale fertiliteter på fra 1- 1,2 barn pr. kvinde i de fertile aldre, så må vi konstatere at vi i Danmark ikke afviger meget derfra. Det ville også være mere end overraskende, om det ikke var sådan, eftersom fertilitet netop er bestemt af kultur herunder prævention, love, uddannelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, der ikke er meget forskellig i de nærmeste nabolande.

Konklusion: De udenlandske oprindelser trækker danskernes fødselsrater op fra 8,09 til 10,40 (i 2012) og 10,0 (2013) ved at de udenlandske oprindelser fortsat fremstår med gennemsnitet 26,85 i fødselsrate. Det skal oplyses at FN sætter alle mest udviklede nationers fødselsrater til 9,60. FN har netop oplyst i både i 2010 og 2011 at FN’s forventninger til en reduktion af fødselsraterne i udviklingslandene ikke er indfriet. Her kan der praktisk ses på figuren på : https://danmark.wordpress.com/2012/02/25/du-kan-komme-til-gravens-rand-pa-et-logn-men-ikke-tilbage-igen/

Aflæst betyder at der er dokumentation på : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366 under ‘Befolkning og valg’, ‘Folketal’ og ‘Indvandrere og efterkommere samt statsborgere’.