Danmark

5. marts 2012

PERSPEKTIVET SKAL ÆNDRES PÅ FLERE FRONTER NU, HVIS VI SKAL HAVE CHANCE


Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger m.v., der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærds-m.v.-forhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i Danmark i 30 år.

Bemærk, hvad der sker: For at skjule ledigheden tilbyder man nu unge fra gruppe 2 (-ansøgerne til de videregående uddannelser) adgang til de videregående uddannelser uanset set deres eksamensgennemsnit. Og selvfølgelig efter de unges næsten frie valg af skattebetalt uddannelse. De vælger givet det, som de forventer at kunne magte (det må vi håbe), og det behøver ingenlunde at matche, hvad der netop er brug for i erhvervslivet. Allerede i gymnasiet ses et markant afbigt væk fra fagene matematik, fysik og kemi på højt niveau, som der netop er brug for at kunne følge de videregående uddannelser, der er meget behov for.

Hvis det ikke giver de udtalte forventede resultater, hvad det naturligvis ikke gør, har ledigheden været kamoufleret så længe uddannelserne varer (5-7 år), og så har andre ‘ansvarlige politikere’ fået overdraget opgaven at vende den danske erhvervs- og økonomistruktur. Sådan har det kørt og vil det køre til alt standser, eller befolkningen virkelig siger stop og møder op Christiansborgs Slotplads og i de tilstødende gader. Ikke 50.000, ikke 100.000, men 300.000-400.000. Det kan blive en kæmpe Stænderforsamling i moderne forstand. Disse fremmøder på slotspladsen har de ansvarlige respekt for.

‘Desuden kan vi bare forsøge at få nogle flere indvandrere ind i landet, nogle der vil have uddannelse’. Problemet er de skal tage en uddannelse, ikke have den, og samtidig tage uddannelser, der er behov for i den velstandsskabende sektor – ikke i velfærdssektoren. Hvordan er det gået, og hvordan ser perspektivet ud med rekrutteringen udefra:

Af de 17.100 indvandrere, der taget ind de seneste 7 år i gennemsnit stammer 28,8% fra områder med IQ-gennemsnit under 89, og 55,8% fra områder med IQ-gennemsnit under det danske på 98. 1. januar 2012 repræsenterede i alt 45,7% af samtlige indvandrere og deres børn et IQ-gennemsnit på under 89, og 73,1% repræsenterede ditto et gennemsnit på under 98, der er det danske. Udviklingen har formet sig således siden 1979 (som vist på figurerne) og vil forme sig videre på den måde indtil 2072 (andet diagram)m.h.t. procentandelen med gennemsnitlig IQ mindre end 89 blandt de, der enten indvandrer eller fødes af indvandrere, hvis linien fra seneste 7 år videreføres:I 2071-2072 vil procentandelen af indvandrere og børn af indvandrere med IQ-gennemsnit under 89 være 70%. D.v.s. 70%*35% (0,7*0,50) = 35% af den samlede befolkning i DK vil have et IQ-gennemsnit på under 89. Det helt afgørende er, at fødslernes andel af befolkningstilvæksten, der i perioden 2005-2011 udgjorde 14-34%, vil vokse til 53% i 2030, til 73% i 2050 og 86% i 2072, og selvom vi måske lidt urealistisk forudsætter uændret indvandring 17.100 med den samme fordeling på oprindelseslande som gennemsnittet de seneste syv år, vil lav-IQ-gennemsnittene komme til at dominere, for det er netop indvandrer-ne repræsenterende disse lave IQ-gennemsnit, der samtidig repræsenterer de højfertile oprindelseslande.

Vi har siden foråret 1987 været gode til at forudse udviklingen.

J. E. Vig, cand. oecon., 5. marts 2012