Danmark

1. marts 2012

SÅDAN LIGGER LANDET


DETTE ER UDVIKLINGEN I ANTALLET MED UDENLANDSK OPRINDELSE I DANMARK

såfremt indvandringen følger mønstret fra de seneste syv år, og fødsels- og dødsrater i Danmark forbliver som gennemsnittet af de seneste tre år. Det er hvad du skal tage stillling til, og du kan se ganske bort fra, at nogen i kuvøsetinget ændrer noget som helst. Derfor skete der intet med tilstrømningshastigheden under den sidste regering, derfor sker intet dermed under denne regering, og derfor sker der intet under den næste regering.

VIL DU LEVE RESTEN AF DIN TILVÆRELSE MED AT DU KENDTE UDVIKLINGEN OG FANDT DIG I DEN, SÅ ER DU FEJ, OG DET VIL DINE BØRN ELLER BØRNEBØRN MED GARANTI BEKRÆFTE

EU FEJLER


EU’s udlån af 800 mia. til Europas banker vil sætte skub i inflationen. Bankerne vil låne ud som sædvanlig, men desværre findes der for lidt fordelagtigt at investere i p.g.a. for høje omkostninger og omstruktureringen af økonomien griber helt tilbage til uddannelserne og forskningen – udhulede erhvervs- og vidensbaser. Det hjælper ikke at stille flere lån til rådighed, når det er fordelagtigheden i virksomhedsudvidelser og i nyetableringer det netop skorter på. Pengerigeligheden vil øge inflationen og den falske beskæftigelse byggende på pengerigeligheden, der ikke er tjent og ikke er skabt, men trykt og tændt som digital. Når problemet er statsgæld, så skal kontrollamperne lyse og staterne eller EU selvfølgelig ikke forøge statsgælden henholdsvis EU-gælden ved pengeudstedelse.

Når det glipper ligesom med boblerne sat igang af de samme, og som skabte statsgældskrisen, så kan man igen udskrige bankerne til at være de skyldige.