Danmark

26. december 2011

DET GAAR MOD LYSERE TIDER – OG DET SKYLDES UDELUKKENDE JORDENS ROTATION OMKRING SOLEN1), DER EN MILLION GANGE STØRRE END JORDEN

Filed under: Culture, Danmark, folkeskolen, skoler — Tags: , , — Jørn @ 21:06

Sigfred Pedersen, der ud over at være visedigter også var litteraturanmelder, maler, skuespiller, restauratør og journalist, cand. polit. i København, var født i Harndrup på Nordfyn (ved Bogense), hvor der i dag ligger et smukt museum for ham. Se www.humlemagasinet.dk. Han dumpede til cand.polit. – embedseksamen første gang og gik samme dag  hjem til Katinka og skrev ‘Katinka, Katinka’ efter to timer i enrum. Han kedede sig sidenhen som kontorchef i Hafnia Hånd i Hånd.

Katinka, Katinka

Tekst: Sigfred Pedersen

Melodi: Niels Clemmensen

Katinka, Katinka, luk vinduet op,
Nu vil jeg spendere en vise.
Et forår har kærtegnet pigernes krop,
Og nu er de li’ til at spise.
Men først skal vi ha’ os en sang eller to,
Og så skal Katinka og Søren til ro.
Katinka, Katinka, luk vinduet op
Og hør min harmonika vise.

Jeg mindes den aften jeg mødte dig først,
Jeg sad i “Kap Horn” med en bajer.
Jeg var sg’u så glad for mig sel’ og min tørst,
O Brøndums de små akkelejer.
Men så kom du in med et kedeligt drys,
Og han fik en skalle og du fik et kys.
Og så, ja, så b’e du et med min tørst
Og noled min eneste bajer.

Men skidt med en bajer blot pigen er glad,
For janterne de skal jo trille.
Og hver gang vi mangler lidt flydende mad,
Har jeg mit talent for at spille.
Så gi’r jeg en sang i en gjaldende gård,
mens janter af sølvtøj i stenbroen slår. –
Så sla’r vi til Søren, til Søren bli’r flad.
Ja, så ska’ vi sør’me ha’ gilde.

En vinter sled sålen af strømper og sko,
Men foråret lapper det hele.
Lad tæerne toppes og træerne gro,
Med dig vil min rigdom jeg dele.
Nu genlyder Nyhavn af sang og af spil,
Jeg presser citronen, så tit du det vil.
Jeg ved du er varm, og jeg tror du er tro,
Og så’er det en smal sag at dele.

Katinka, Katinka, luk Vinduet i,
Og spar dine små bommelommer.
Gør stuen lidt pæn, mens jeg tæller til ti,
Og ærbart ad gangdøren kommer.
Du gi’r mig din seng, og jeg gi’r dig min sang,
Så fejre vi foråret endnu en gang.
Katinka, Katinka, luk øjnene i,
For nu er det Søren, der kommer.

Nu går våren gennem Nyhavn

(Søren Bramfris Lærkesang)

Tekst: Sigfred Pedersen

Melodi: Niels Clemmensen

Nu går våren gennem Nyhavn fra Changhai og til kahyt
Nu har solen gule unger ihver skimlet regnvejrspyt
Alle havnens søde piger drikker forårsguden til
Vi har øl i stride strømme vi har sang og banjospil

Se en fugl har bygget rede her ved Sørens brede bryst
Blot en lille lommelærke men hvor kvidrer den med lyst
Sæt dig her ved Sørens side hvis du ikke har kredit
Køb du kuns din flade kaffe jeg skal fylde den med sprit

Hvad er vinterens golde glæder imod vårens kåde leg
Jeg vil elske hundred piger jeg skal gemme en til dig
Men når beverdingen lukker og de glider to og to
Går jeg ad en hønsestige til Katinkas kyske bo

Hun kan ordne Søren Bramfri uden vals og store ord
Hun kan glatte pandens rynker hun kan tømme lommens foer
Og hver gang jeg slår på tæven kan hun tæmme min fysik
Med et lille tjat på kinden og en ekstra gikkernik

Kom min søde nyhavnspige lad mig elske dig i nat
Se en simpel hønsestige har til himlens dør jeg sat
Jeg kan sprænge alle skranker jeg kan bryde alle bånd
Men i aften bliver jeg stille blot du tar min store hånd

Jesper Spillemand synger og spiller den:

http://www.youtube.com/watch?v=sgTgn-SV53o

Hvis den ikke falder i din smag, så prøv noget andet:

Hør resultatet her (fra W. A. Mozarts “Tryllefløjten”)
BARE SE AT KOMME IGANG, HVIS DU KAN OG IKKE ER MEDLØBER AF DET TYNDE ØL

1) Solen

DET SAMLEDE ANTAL FALDER FRA AAR 2040 til 2050, SELVOM INDVANDRINGEN FORTSÆTTER MED 18.000 pr. AAR


Få en bedre udgave i pdf-format

Send linket til dine kontakter: http://www.lilliput-information.com/offogsand.pdf

Hvordan det udvikler sig fremover, og hvorledes DS selv tydeligt viser antallet af såkaldte udenlandske oprindelser faktisk falder fra år 2040 til år 2050. Når vi læser i de officielle fremskrivninger kommer vi til færre og færre uanset indvandringen 18.000 nye (netto) ind hvert år frem til år 2040, fødslerne blandt alle udenlandske oprindelser iberegnet (???):

Officielle fremskrivninger fra 30. maj 2002 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2002/NR217.pdf antal: 1.069.777 i prognosepunktet 2040 bliver i Nyt fra DS nr. 220, 23. maj 2007 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2007/NR220.pdf til antal: 746.696 ’indvandrere’ og ’efterkommere’ i alt i prognosepunktet 2050.

Ja, man kan ikke tro sine egne øjne eller ens egen evne til at sammenligne simple talstørrelser

CENTRALT OVERBLIK

J. E. Vig, 26. december 2011

TAG DE OFFICIELT MEDDELTE INFORMATIONER MED TRE GRAN SALT


Indvandringens eller fødslernes betydning for

befolkningsvæksten 2007

Således læser du hos Danmarks Statistik for såvidt angår året 2007 på:
http://www.dst.dk/upload/tema2008.pdf

”Fødsler og dødelighed i Danmark – set i et internationalt perspektiv

Af Otto Andersen og Marianne Mackie (red.)

I 2007 blev vi knap 31.500 flere danskere, så den danske befolkning nåede en størrelse på 5.475.791 personer 1. januar 2008. Væksten er sket ved, at der blev født 8.500 flere personer, end der døde, og der indvandrede 23.000 personer flere, end der udvandrede…”

citat slut
Vi kan først rette, at folketallet – ikke antallet af danskere – steg ikke med 31.500, men med 28.707 i 2007 (fra 1. januar 2007 5.447.084 til 1. januar 2008 5.475.791), selv om indvandringen udgjorde 24.042, ikke 23.000. Danskerne havde et fødselsunderskud. De udenlandske oprindelser derimod præsterede derfor et fødselsoverskud, der primært kunne ”udfylde hullerne” efter danskerne plus 4.665 flere børn til at præstere folketallets vækst, 28.707.

Kilde til befolkningsstatistikken for dokumentation: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280
Kontroller det selv!

 

Bemærk, den grænseoverskridende brug af ’antal danskere’ og ’folketallet’.

Men desværre, alene folketallet pr. 1. januar 2008 er korrekt aflæst af forfatterne fra institutionens egne tabeller ved seneste link ovenfor under ’befolkning og valg’ og bemærk i tilknytning hertil, næstsidste og sidste afsnit under baggrund side 2 i http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf.

Desuden bygger vor model med retro-analyse og projektion 1979-2072 ikke på de uegnede begreber ’indvandrere’ og ’efterkommere’. Den bygger på folketallet (der desværre aflæses ukorrekt af institutionens egne medarbejdere), de officielle, optalte antal udenlandske statsborgere og offentliggjorte, tildelte antal statsborgerskaber ved lov siden 1979 ligeledes anført i DS’s Statistikbanken samt fødselsrater i oprindelseslandene. Udviklingen i indvandringens andel af folketallets vækst i perioden 2005-2009 ses i tabel med 5 celler nedenfor (under ovenstående link).