Danmark

25. november 2011

SAA SMUTTEDE PÅHITTET MED ENERGIPLAN, FASTLANDSEUROPA


DET HAR IKKE VÆRET HOLDT HEMMELIGT

Biomasse og vindenergi var en sød sang i tumpernes ører. Men hjernedødt i dobbelt forstand. Det viser sig at den såkaldte CO2 fra biomasse er større end tilsvarende fra kul, og vindenergi et fint supplement, men en for ukoncentreret produktions- og lagringsform til at dække stor andele, og derfor også for dyr – det har være kendt viden i årevis. Der røg skatteindtægtsforøgelsen i denne omgang, og så må der andre påhit til. Hele Fastlandseuropa faldt for den, selvom det var noget sludder. Uvidende mennesker vil have noget at tro på, noget der samler dem, noget der styrer dem og os. Her er det ene påhit efter det andet vigtigt, men hemmeligt hvad det primært drejer sig om, vel at mærke for ikke mindst, skal påhittet samtidig skovle penge ind til piratfiskene. De kan ikke betale, uden at konfiskere mere og mere hvorfra deres eneste kilder er, så vindenergifordyrelsen skal du lige betale over elregningen alligevel, og så skal iøvrigt erhvervsfiskerne, der ellers holder sig langt væk sig fra piratfisk, også forbydes at smide de fisk ud igen, som de ikke må fange med de netmasker, som de har fået pålagt de skal bruge af de samme påhittende piratfisk. Fat det dog!

Talen om CO2 er i øvrigt ganske absurd. CO2 har ingen betydning i almindelighed og selvfølgelig ikke for folk, der ikke er blevet hjerneforvaskede.

Man hævdede ganske vist at CO2 fik temperaturen til at stige på jorden. Men det blev bevist allerede i foråret 2007, at det er rent sludder og humbuk. Det forholder sig lige netop omvendt. Temperaturens skiften får havene til at afgive eller absorbere mere eller mindre CO2 – og det er har ingen betydning, plus menneskene kan intet påvirke i denne sammenhæng, da næsten det hele stammer fra forrådnelsesprocesser fra døde dyr og planter, der som bekendt er nogle stykker af på kloden. Det er alt for stort ligesom Solen til kommissærer har noget at skulle tilføre med nogen effekt. Det er derimod den evige gentagelse af løgnen – der skal være stor ifølge både Joseph Göbbels og Johan Tetzel – for den gør de magtsamlende underværker: Så snart pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer.

Det samlede bevis udført af kvalificerede forskere: The Great Global Warming Swindle (the entire movie here)

—————————————————————————————–

Det startede under Præsident John F. Kennedy i august 1963:

15 unge forskere, som man stolede på, blev sat i en studiegruppe og lukket inde i et undergrunds-etablishment (Iron Mountain) nær byen Hudson, New York. Formålet var de sammen skulle finde ud af, hvad der skulle til for at samle magten yderligere og selvsagt bevare kontrollen med menneskene uden krige. Keynesianer-økonomen John Kenneth Galbraith deltog blandt andre. Svaret efter nogle måneder var:

Total fødselskontrol. Rapporten beskriver herudover, hvad der skal til i den nye politik for at erstatte krigen som effektiv magtsamlende faktor: F.eks. få total kontrol med de nationale økonomierne efter en kollaps, en allestedsnærværende international politistyrke, til bevidstheden hos individerne skulle man have en trussel fra rummet, d.v.s. invasion af rumvæsener, en massiv forurening, nogle fiktive forskellige fjender, nye religioner, og andre myter.

Dokumentationen findes hos Leonard C. Lewis: “Report from Iron Mountain On The Possibility And Desirability Of Peace”.

Der var altså en af deltagerne, der mente offentligheden skulle vide besked. Siden hen kom Romklubben med en slags opfølgning (”Grænser for vækst” og ”Menneskeheden ved et vendepunkt”), da vi bl.a. nåede til Europa-unionen og de politiker-skabte strukturproblemer i bl.a. Europas landbrug, men rent faktisk til et egentligt verdsligt testamente for den religiøse tro på bl.a. udåndingsluften, CO2.

—————————–

PS:

Vi varmer meget heroppe nordpå, for meget har varmluftsministeren sagt.

Hvorfor så alle de folkeflytninger af individer fra den varme del af kloden til den kolde del af kloden, for det giver da mere behov for fuel-opvarmning til rum og mere forbrug af varmt vand?
Kan man forestille sig med udtalelserne fra FN, at kloden måske er begyndt at vippe p.g.a. indvandringen?
Ikke mindst i lyset af, at problemerne i Dafur og på Elfenbenskysten hævdes af FN at skyldes klimaet?

For ikke længe siden kunne vi høre tidligt om morgenen om de miljøvenlige brændeovne. Til andre tider kommer det frem, at netop mellemlagenes brændeovne med gratis eller billigt brænde fra vennerne i nomenklaturaen er ti gange større forureningskilder end f.eks. bilerne.

Begge dele kan ikke være sande?

BETAL TIL KASSE TRE – DER ER ØREMÆRKET


El koster under en tiendedel af det du skal afregne

16,8 øre i indkøb og cirka det samme for at få det leveret og afregnet af kartelfirmaerne, så er overprisen bliver til 33,88 øre pr. KWH. Når alle former for afgifter indtil videre er lagt på til de christianborgske piranhas løber afregningen op til 1,78 kr. pr. KWH. Prisen skal bare ganges med godt 10,6. Du kan også sige, at overprisen skal tillægges afgift på mere end 1000% til rovfiskene, der ikke alene angriber de jordiske naturlove, men også universet byggesten med afgiftslove i rovfiskenes hang til at snyde os til underkastelse – Islam.

[så når kartellets små anderumper står og faldbyder billig billig el ved supermarkedernes indgange, så spørg dem om du kan få el afgiftsdæmpet, ellers er det meningsløst for andet end dem selv]

Nu skal der lige lægges godt hundrede kroner mere på elregningen pr. mdr. eller mere end 1200 kr. pr. år. Det er to nye afgifter. Én for vindmøller, der er dyrere at lave el fra og én såkaldt omstillingsafgift, som vi ikke skal vide hvad er. Der tales en del om CO2, der er lige meget og ganske uden betydning i almindelighed og for folk, der ikke er blevet hjerneforvaskede.

Amgående omstilling: Efter sigende skulle nogle forventede olisprisstigninger begrunde afgifterne: “Og gør vi det på vores måde, så kommer de til at stige mindre, end de ellers ville have gjort,” siger Pernille Rosenkrantz-Theil, klima- og energiordfører for Socialdemokraterne, til tv-stationen.”

Hvis olien bliver dyrere, så skal afgiften op, for der vil nemlig aldrig kunne omstilles til ren vindenergi. AT DET SKULLE FØRE TIL LAVERE AFREGNINGSPRISER FOR EL ER EN AND. VI ER STÅET HELT AF. JA, DET ER SANDELIG EN SÆRLIG MÅDE, MEN SOM ALLE POLITIKERE, NÅR DE ER VED MAGTEN, KAN BLIVE ENIGE OM:   SKATTER OG AFGIFTER OP, SÅ ALT LUKKER. 

KOM MED DEN HELAFTENSUDSENDELSE!

El-afregning i Danmark og i Florida:
Amerikanerne, der også har fået forskellige miljøafgifter på el, fordi hjerneforvaskningen er verdensomspændende, betaler dog kun 0,6806 kr. pr. KWH. Altså en godt en 1/3 af afregningen i DK.

—————–
De folketingsansattes problem er at de ikke kan magte udgifterne til ikke-vestlige med et stadigt faldende indkomstskattegrundlag grundet lukning, afskedigelser og udflytning. Flere afgifter gør det hele værre.