Danmark

14. november 2011

REGERINGEN OG OGSÅ DEN FORRIGE : UVIDENHEDEN OG AMORALEN ER GRÆNSELØS


REKLAMEAFGIFTEN:

Udover de for én gang skyld saglige indsigelser fra en kompetent rådgiver på TV den 13/11 bygger den officielle begrundelse på en reminicens af GAMMEL-MARXISTISK sludder. Reklamer forøger ikke forbruget, men forskyder forbruget lidt fra det ene mærke til det andet. Man reklamerer netop for at fremhæve det ene mærke frem for det andet. Du vasker heller ikke dit tøj mere, fordi der reklameres for vaskepulver eller drikker mere kaffe p.g.a. reklamen. Om effekterne af afgift på reklame, der som nævnt er på det nærmeste uoverskuelig, fører bl.a. til højere priser på dagligvarer. Det rammer naturligvis de indkomstlag, der er nødt til at se på priserne. Og så lukker nogle flere virksomheder. De besluttende ved ikke en gang, at hovedparten af det brevsprække-fyld, der ryger ind til hustandene i form af reklamer, ikke består af papir, men af ren lim, og at de trykkes i Fjernøsten. Hvordan administreres en sådan afgift?? Iøvrigt er disse reklamer årsagen til, at de kære brændeovne, som især de velbjærgede gør brug af med afgiftsfrit brænde og netop affalds-‘papir’, der er lim, forurener langt mere end noget andet, når det brændes.

SÅKALDT FREMSKYNDELSE AF RENOVERING AF ALMENNYTTIGE, OGSÅ KALDET ASOCIALE BOLIGER:

5,5 mia. kr. er vedtaget med næsten alle de borgerlige stemmer tillige. Man kan ikke uden inflation og mere statsgæld bruge penge på disse boliger, når man ikke har pengene, uden at alle de, der bor andre steder, kommer til at betale, fordi hovedparten, som netop bor der, ikke betaler huslejen selv. Tag en milliard til Gellerup-Ghettoen til renovering og fornyelse for anden gang: Et besøg i Gellerupparken i Århus, hvor Asger Aamund erfarede at 8.000 ud af 10.000 indbyggere er på overførselsindkomster (dette link må ikke være tilgængeligt længere).

Pædagogmedhjælper Johanne vil med afgifter derudover gerne ramme de ældre, der får sig et stykke hindbærroulade med en lille én til. Det er utroligt, at den gås kan te sig sådan, efter to generationer før hende har bygget alt det op, som hun selv lever af at ødelægge i dag. Mig bekendt har hun scoret vildt på Frederiksbergbolig. Vi husker der blev skrevet i avisen.dk, at ‘boligejerne på Frederiksberg i København har de seneste fem år tjent 45.000 kroner (mit: skattefrit) om måneden’. Ikke på at arbejde, men bare på at være boligejere. Ved ren spekulation under det borgerlige og falske boligboom. Det var inden Johanne flyttede til Nørrebro og lånte 1,25 mill. i andelsbolig, hvilket hendes parti havde bekæmpet ….indtil da. Enhedslisten raser mod andelsboliglån, men låner selv løs. Partiets ukronede dronning kan ikke se problemet.