Danmark

7. november 2011

MENNESKESKABT KLIMA ER ER NOGET VRØVL – DET BEVISTES I 2007


De bliver ved, fordi de ved, der er flest mentalrobotter

GAMMEL LØGN SKAL JORDES IGEN

Alt er afsløret i 2007


http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-klima-industrielle-kompleks

Peter Kurrild-Klitgaard: Varmere luft, smeltende gletsjere, store vandstigninger. Fusk, sjusk og skandaler i kø – når ideologi, pseudo-videnskab og særinteresser blandes sammen til en farlig cocktail.
Af Peter Kurrild-Klitgaard, debat@berlingske.dk
Torsdag den 28. januar 2010, 22:30

Konsensussen om klima-krisen har det ikke så godt, som den har haft det. Først var det den såkaldte »Klimagate«-sag, som fik en del omtale i efteråret: E-mail korrespondance lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel. De afslørede e-mail viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have. Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande…”

———————
Allerede i foråret 2007 blev det bevist. Medierne og typer i toppen har siden da sikret, at den verdslige religion blev troet af rigtig mange. Men da de frelste selv kommunikerede om deres uhyrlige skandale pr. e-mail, så kunne afsløringen ikke holdes nede længere. I årevis gik bevillingerne ellers næsten ubeskåret til de politiske korrekte holdninger rundtom på verdens universiteter, og eventuelle protesterende blev frosset ude. Man afskærer også med ‘klimareligionen’ 3-verdenen fra udvikling.

Sagen for progandørerne er, at mindst 70% ikke kan følge de videnskabelige argumenter eller ikke forstå engelsk.

Foråret 2007: Et eksempel: Simpelthen grundlæggende fejl i korrelationsanalysen, der angiveligt skulle vise sammenhængen mellem CO2– mængden og temperaturen, blev til en nonsens-sammenhæng.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: Shown as clear as the day in 2007 (click the link or below)

From one of our Swedish connections 2.1.2010:

Jag är givetvis pliktskyldigt förskräckt av bilden på jordens sista isbjörn, som sitter på den sista polarisbiten – där ser man ju verkligen hur illa det är ställt med den överhettade jordens CO2-nivå.

Ändå så vet jag att de globala varnarna har inte ens fått detta rätt: 1940, när de kalla krigsvintrarna började, fanns det ca 5.000 isbjörnar. I dag rör det sig om 22.000-24.000. Återigen är tanken här star­kare än verkligheten. Fruktan har stora ögon.

The Great Global Warming Swindle (the entire movie here)

—————————————————————————————–

Det startede under Præsident John F. Kennedy i august 1963:

15 unge forskere, som man stolede på, blev sat i en studiegruppe og lukket inde i et undergrunds-etablishment (Iron Mountain) nær byen Hudson, New York. Formålet var de sammen skulle finde ud af, hvad der skulle til for at samle magten yderligere og selvsagt bevare kontrollen med menneskene uden krige. Keynesianer-økonomen John Kenneth Galbraith deltog blandt andre. Svaret efter nogle måneder var:

Total fødselskontrol. Rapporten beskriver herudover, hvad der skal til i den nye politik for at erstatte krigen som effektiv magtsamlende faktor: F.eks. få total kontrol med de nationale økonomierne efter en kollaps, en allestedsnærværende international politistyrke, til bevidstheden hos individerne skulle man have en trussel fra rummet, d.v.s. invasion af rumvæsener, en massiv forurening, nogle fiktive forskellige fjender, nye religioner, og andre myter.

Dokumentationen findes hos Leonard C. Lewis: “Report from Iron Mountain On The Possibility And Desirability Of Peace”.

Der var altså en af deltagerne, der mente offentligheden skulle vide besked. Siden hen kom Romklubben med en slags opfølgning (”Grænser for vækst” og ”Menneskeheden ved et vendepunkt”), da vi bl.a. nåede til Europa-unionen og de politiker-skabte strukturproblemer i bl.a. Europas landbrug, men rent faktisk til et egentligt verdsligt testamente for den religiøse tro på bl.a. udåndingsluften, CO2.