Danmark

1. november 2011

HVORDAN GIK DET MED ANTALLET PÅ FOERTIDSPENSION OG ANDRE SAT UD 2010-2011

Filed under: Culture, Danmark, Demographics, Economics, skoler, Statistics, Velfærd, Welfare — Jørn @ 18:00

Hvordan er det gået med antallet af borgere på førtidspension m.v.

Alle under 50 år 2011:

I 2011 var antallet under 50 år :  94.650.  2010 var det samlede antal 93.188. Se den samlede opgørelse for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Alle på førtidspension i 2011 : 250.664.  I 2010 var antallet 249.907. Se den samlede opgørelse i 2010 og udviklingen: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

Antallet på ny lov om førtidspension i 2011 : 111.532, hvoraf 51.893 var under 50 år.  I 2010 98.267 hvoraf 45.716 var under 50 år. Se den samlede oversigt for 2010: https://danmark.wordpress.com/2011/04/12/nogle-skal-aktiveres-andre-skal-passiviseres/

————————————————————————————————-

Antallet af folkepensionister er steget fra 921.309 til 953.428 fra 2010 til 2011. Derved er antallet på skattefinansieret pension steget fra 1.171.216 til 1.204.092.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

Bare lige for at få det hele med. Hertil kommer kontanthjælp m.v. Antal modtagere pr. juni 2011: 310.971 på et hav af forskellige ordninger (se tabellen nedenfor) og samtidig skal vi tillægge alt det personale, der er sat til at kontrollere de udstødte og administerede disse mange ordninger, der ligeledes trækker det offentlige forbrug voldsomt i vejret. Man vil måske undres over omfanget taget i betragtning, at landets indbyggertal var 5.560.628 pr. 1. januar 2011. og den samlede arbejdsstyrke var i alt 2.650.573 i 2009.

D.v.s. (310.971+250.664+104.122-2.703-103  = ) 662.951  eller 25,6 % af arbejdsstyrken er sendt i ledighed, er udstødte eller sendt på førtidspension. Kun 2.703 er på invalide- eller venteydelse og 103 handicappede flygtninge og uledsagede flygtningbørn.

Det er ikke nemt at forstå, hvorfor alle disse ordninger ikke gennemses grundigt og reduceres ned til at par stykker med udgangspunkt i sagerne i de enkelte. Det er vanskeligt at hævde at denne knopskydning har noget fornuftigt sigte, når landets situation tages seriøst i betragtning.