Danmark

18. september 2011

DET VAR DYBT BESKÆMMENDE – Jesper Langballes deroute var tydelig for enhver


 

At høre Jesper Langballe berette om sine 10 år i Folketinget var på én gang dybt beskæmmende, men samtidig lidt nedslående på et andet plan.

‘Vi reddede sådan set Danmark’, hævdede han på gårdsdagens TV.

Det er utroligt. Lad mig gentage: ‘sådan set’. Vi har redegjort for det hele antalsmæssigt og bevist, at der m.h.t. immigranttilstrømningen intet er sket bortset fra et ganske lille og helt ubetydeligt sving mod Østeuropa, der lynhurtigt rettedes ud mod Sydasien, Mellemøsten og Afrika igen. M.h.t. antallet af tildelte danske statsborgerskaber, specielt til de mest fremmede, sætter den borgerliberale regering simpelthen enestående rekord i enhver henseende.

Trylleordene for og til de talblinde, de overfladebetragtende og de verdsligt troende, der er flest af, er ‘at stramme’ og ‘stamninger’, underforstået m.h.t. lovene om/mod indvandringen. Uanset om stramninger har fundet sted eller flere slækkelser er tilført tillige skal ‘stramme-ordene’ alene gentages 82 gange i enhver udsendelse omhandlende borgerliberal-regeringens ‘fortjenester/ forbandelser’ på udlændingepolitikkens område 2001-2011. Medier benytter enhver omtale selv på de mest perifere felter til at gentage ‘stramme-ordet’. Det er simpelthen blevet et navnetillæg til borgerliberal-regeringen, og det værste er at dens repræsentanter og modrepræsentanter selv tror på det og er stolte henholdsvis forargede over stramningerne uden effekt. På den måde indgydes både alle politikere og undersåtterne af alle slags en følelses af, at der skete noget, og det var enten groft eller godt. Det er nemlig følelser og ikke kendsgerningerne, som medierne og politikerne benytter sig af for at snyde landets borgere og landets vælgere…. ja, og endog snyde de talblinde og naive politikere.

Det eneste vi manglede i de 10 år var effekten af disse angiveligt og evindeligt gentagede stramninger over hele linien. Der var ingen effekt.

Jesper Langballe kunne have indrømmet: Vi klarede det ikke, vi magtede det ikke. Det havde så været i orden. Men han gjorde det ikke. Det blev så én af hans livsløgne. Illusionen skal fastholdes for enhver pris, det er naturligvis lovet for at sikre arven af mandat til sønnen og i tillæg bevidst eller ubevidst ofre Danmarks selvbestemmelsesret. Og derfor er Jesper Langballe på sin vis værre end Ole Sohn og Johanne Schmidt-Nielsen, der ikke lægger skjul på deres hensigter eller dølger deres resultater på samme skumle måde.