Danmark

9. september 2011

Tysklands top-repræsentant i ECB vælger at gå


September 9, 2011 — 12:15 p.m. EDT

 

ECB’s Top German Representative Resigns

 

FRANKFURT—Jürgen Stark, Germany’s top representative on the European Central Bank’s executive board, is resigning, a blow to an institution struggling with its credibility in Germany over its controversial decision to restart its government bond-purchase program.

At kunne fastholde og endog udvikle landets teknologiske stade og kompetencerne, som alle troværdige og indsigtsfulde kilder melder om nødvendigheden af standses af følgende:


 

Hovedproblemet at kunne fastholde og endog udvikle landets teknologiske stade og kompetencerne, som alle troværdige og indsigtsfulde kilder melder om nødvendigheden af er ikke kun skiftende regeringers totalt manglende evne eller vilje til at gribe an om en egentlig forandringsindsats. De forsømte muligheder ville måske være forspildte uanset, fordi landet befolkningsmæssigt ikke vil give betingelserne for en fastholden endsige udviklingen en chance, netop fordi immigrations-projektet er kørt fuldstændig af sporet.

Af samtlige fødsler i landet føder immigranter og efterkommere af immigranter med oprindelse i områder med lavere IQ-gennemsnit end her i landet 25,9% i 2011. I 2030 vil andelen være steget til 41,8%, og i 2072 til 74,2%.

Af den samlede IQ-masse i landet bidrager immigranter og efterkommere med oprindelser i områder med lavere IQ-gennemsnit end her i landet med 8,1% heraf. I 1979 var andelen 0,7%, i 2030 vil andelen være 14,7%, og 2072 vil andelen af lavere IQ-gennemsnit være 38%. Dette trækker det samlede IQ-gennemsnit ned med godt 6 point fra 98 til 91,7.

Af de knap 707.000, der stammede fra udenlandske oprindelser pr. 1. januar 2011, er 73% fra eller deres forældre fra områder med lavere gennemsnitlig IQ end den gennemsnitlige IQ i dette land. Fortsætter udviklingen som hidtil, vil 84% af immigranterne og deres efterkommere i 2072 være fra disse områder.

Af fødslerne blandt immigranterne og deres efterkommere er 85% af forældre fra områder med lavere gennemsnitlig IQ end her i 2011. Og fortsætter udviklingen som hidtil, vil denne andel være 94% af alle fødsler blandt immigrant- og efterkommer-forældre fra disse områder i 2072.

Af immigranterne og deres efterkommere udgør ikke-vestlige 9-11% af folketallet. Disse forudsætter et velfærdsforbrug, der udgør 25-30% af det samlede velfærdsbudget i 2010, hvilket ikke skulle være overraskende på denne baggrund.

Om man forestillede sig en reduceret eller standset indvandring, ville dette kun forskyde katastrofepunktet med 8-10 år p.g.a. fødslernes tiltagende dominans på folketallets udvikling.

Af folketallets stadige udvikling trods danskernes manglende fødsler i forhold reproduktionsniveauet (2,05 barn pr. kvinde) skyldes i 2011 godt 66% indvandringen, resten 34% fødsler. Indvandringens andel af folketalsstigningen vil mindskes til 47% i 2030 med fødslernes andel 53% og til 14% i 2072, så fødslerne vil stå for 86% af folketallets udviklingen i 2072.

Folketallet udgjorde 5.560.628 pr. 1. januar 2011. 1. januar 2072 vil det være 9.092.367, hvoraf mere end halvdelen stammer fra udenlandske oprindelser.

 

Følgende satte det hele i gang og førte til enden:

Manglende omstilling til den internationale konkurrence.

Et aldringsproblem igangsat af velfærdssystemet, der førte til fertilitet langt under reproduktionsniveau.

Et forfejlet indvandringsprojekt for flere børnefødsler og dermed i tillæg et langt lavere IQ-gennemsnit.

Selvforstærket hindring af mulig omstilling til den internationale konkurrence.

DET ER SOM DET MAA VÆRE MED EURO-ZONEN: og vi er koblet til kursen, ellers var det sket forlængst


Nu vil de sænke renten i ECB. For to måneder siden ville de hæve renten i ECB. Det er ikke så mystisk. Når man har bragt sig i en tilstand, der kræver handling, kan der ofte være to modsatte rettede hensyn at tage. At de pumper penge ud på markedet uden at hæve renten, betyder inflation. Når renten nu ønskes sænket er det , fordi keynesianer-troen på at lave lånerenter hjælper på initiativet til produktion fortsat hersker. Dette er fortsat ganske misforstået. Det er derimod forelagtigheden ved salget af de producerede enheder, det drejer sig om og ikke andet, som tingene ligger og altid har ligget. Hvorfor skulle man låne til lave renter for at investere, når man ikke kan investere i noget aktivt, der kan betale sig at producere og afsætte p.g.a. lønomkostningerne(?) Denne viden er ikke nået til ECB endnu. Det er noget med kapitaldannelsens dynamik det skorter på i videnskompetencen, netop som da de indførte den obligatoriske Euro. 

Når renten sænkes, flyder kapitalen hurtigere ud af Europa, fordi kapital flyder mod højere forrentning; det er en naturkraft. Det bliver det værre af for Europa. Og så skal der laves endnu flere bløde euro, der skal kursholdes af den arabiske oliehandelen med manglende europæisk produktion, når konkurrenceforholdene og den samlede fejlstruktur for erhvervene på det europæiske fastland fortsat lades uberørt.

SOM BØRNEHAVEN TUSINDFRYD: ‘INGEN HAR NOGET AT LADE HINANDEN HØRE I PARTIET’


‘Ingen har noget at lade hinanden høre’

Der er simpelthen en kioskbasker-nyhed i dag på DRTTV,…men sæføllig med politisk stillingtagen, det er da klart, ik’å’.  Jamen, vi har sagt det: En ommer eller ikke en ommer. Det er hvad det drejer sig om. Så fat det dog. Man kan altid stemme på Partiet, eller rettere, der er Partiet, hvis man beslutter sig til at stemme på noget og altså er gået til valgstedet. Partiet består af piratfiskene.

 

Nej, vi holder os langt væk fra propagandaen

 

Nu skal elmarkedet også virkelig undersøges, for strømmen bliver dyrere og ikke billigere. Vi var der allerede 18. december 2010 med en enkelt uinteressant kommentar, ganske vist:

Men det er som bevist allerede her ikke elindkøbet, der udgør nogen nævneværdig omkostning (9,4%) i forhold til det vi betaler. D.v.s. mere end 90,6% er afgift.

Ulykkerne skyldes mest ‘piratfiskene’ på Christiansborg
og mindre monopollignende koncerner/truster/karteller
(der er kun tilsyneladende mange udbydere af el), der med
90,6% af afregningen henholdsvis skal holde mange over-
flødigt ansatte og tjene laskefedt på at levere elektriciteten

Det er tilmed sådan, at afgiftsbeløbet, der skal betales for hver KWH, hæves pr. automatik med stigninger i el-indkøbsprisen. Dette skal helst heller ikke komme frem!

Men hykleriet og bedrageriet skal trækkes frem!

Rejs til Florida og betal 385 kr for et elforbrug, der her koster 1000 kr., og så har de tilmed miljøafgifter i alle farver derovre også.