Danmark

26. juli 2011

DENNE VIDEO ER MEGET POPULÆR – MEN OVERSER NETOP DET VÆSENTLIGSTE?


Jo, den gav inspiration : http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY

English version

 Exponentiel vækst: Population – Energy + dette supplement:

Alt væsentligt skibes af til lavlønsområderne p.t. af den produktion, der er løntung og som oftest også mest energikrævende. Tilbage bliver firmabilers, privatbilers energiforbrug og husholdningernes energiforbrug i øvrigt en tid endnu. Vi skal i Vesten faktisk bruge meget mindre energi i fremtiden og til sidst ingenting, som du vil se nedenfor.

Så energiforbruget her har sandelig ikke som konsekvens, at vi skal sænke de vestlige fødselstal, som det i videoen foreslås p.g.a. Vestens energiforbrug (det ligner en reprise af argumenterne fra Romklubbens: ‘Grænser for vækst’ i 1970-erne). Konsekvensen heraf er uden videre, at Vestens befolkninger uddør uanset alt andet og overlader området til immigranter og deres efterkommere fra områder med lavere gennemsnitlig IQ end her. Men før det sker, skal vi med det andet se en voldsommere og voldsommere nedgang år for år i alt væsentligt. Deri ligger exponentialet.

Demografien er en forfærdelig regnekunst, og den er logisk, konsekvent og næsten irreversibel på virkeligheden den anvendes sammen med de fødende.

Exponentiel vækst er én ting, kurven vendt om kunne du kalde exponentiel ‘skrump’. Og en sådan med en kollektiv finansieret og privat forbrugt so-called velfærd til at accelerere dødstidspunktet for en stat stadig nærmere for hvert minut. Et velfærdssystem er også netop delvis indført i USA, der lige har ramt gældsloftet.

Krigen vil måske fortsætte i Europa – den gamle tumleplads. Jeg skriver ‘fortsætte’, fordi den har været igang i årevis. Den begyndte atter i Vesten i de finansielle systemer, så med masseindvandringen og løgnene herom og så i interessentlandene i Mellemøsten og Nordafrika.

Men grundlæggende ødelægges vi af inflations- og gældsætningsgale, dybt naive og selvovervurderende politikere.

Den aktuelle centrale problemstilling er en ganske anden end Vestens energiforbrug:

Med en officiel vestlig fertilitet i Vesteuropa på 1,38 – endog en del lavere, som jeg har vist – vil det tage mindst 80 år (3-4 generationer) at ændre fertiliteten til den nødvendige 2,05 (ikke 2,1 eller 2,11, 2,05 er nok, fordi spædbørnsdødeligheden netop er reduceret helt i bund i Vesten). Og i den periode (80 år) kan vi ikke holde området med den aldring, der samtidig sker som følge af den langvarige fertilitetsnedgang ….. uden meget drastiske midler.

De eneste tilstrækkeligt fødende er fortsat fra områder med gennemsnitlig lav IQ i forhold til her og det samme med deres efterkommere, som vi ikke kan bruge fuldtud i produktionslivet p.g.a. af det endda stadigt stigende behov for IQ, fordi den løntunge produktion netop afskibes til lavlønsområderne. Hvor der er lavløn og gennemsnitlig høj IQ derude, udvikling og kun lidt udbygget, privatfinansieret velfærd vil de ikke udvandre fra længere, når det går godt, og det ville som nævnt heller ikke nytte noget her om de gjorde det, for de føder heller ikke børn nok.

Velfærdssystemerne og fejl-immigrationen, der sattes endeligt i gang for 40 år siden accelererer således derouten endnu mere op, fordi indvandrerne som det er nu kan overforbruge gennemsnitligt på velfærdssystemets konti 5-7 år mere i Vesten, hvorefter systemet går kaput, i alt fald her, fordi pensionerne og boligydelserne til folkepensionisterne ikke kan finansieres sammen med andet, der må prioriteres næsten lige så højt. Så enkelt er det.

Vi har endda regnet med mindst to generationer fra nu, inden der antagelig vil være vesteuropæere med tilstrækkelig modstandskraft til standse og vende indstrømningen med gennemsnitlig lavere IQ end her. Vesteuropæere (der måtte være til noget) forventer vi fortsat til den tid vil foretrække oldeforældregenerationen for bedsteforældrenes og forældrenes (set mange gange tidligere), fordi der i den første trods alt var nogle få, der gjorde en indsats for at rette vanvidet op …., vesteuropæerne vil uanset samtidig være i mindretal om blot to generationer fra nu givet fortsat indvandring, og i voldsomt mindretal i de unge/yngre aldre om disse 40 år. Det er ikke antallets relative størrelse, der gør det, nødvendigvis.

Om det kan times så det internationale monetære system kan indrettes korrekt med reelle valutakurser og dermed nul-inflation som ene alternativ og diktater som forudsætning for samhandel, det andet alternativ, inden vi bliver slået fuldstændig af indvandringen fra områder med lavere gennemsnitlig IQ end her, er et åbent spørgsmål. De vælger antagelig ædelmetalmøntfoden, selvom den er et rent historisk relikvie knyttende sig specielt til den unge industrialismes eksponentielle vækst: Så bliver der noget til spekulanterne.
 
Stor-ustabilitet kan nemt komme, for det er nemmest frem for de evindelige forhandlinger om modsat rettede interesser med stadigt færre muligheder for konsensus og samtidig stadigt den snigende lav-inflation for at holde vanvidet gående kombineret med nul eller negativ realvækst og samtidig mere og mere urolige undersåtter, der skæres ned hvert år. Med stor-ustabilitet kan man måske få nogle ting sat på plads.

Dette kan jeg ikke få andet end et lille mindretal til at begribe, nogle vil ikke fordi de tror de lever i en tænkt verden, andre fordi de ikke forstår logik. Nu er det heller sådan at 128 altid er at foretrække for 1-3.

En mere billedtegnende version til noget af problemstillingen kan du få:  http://www.lilliput-information.com/economics/6/index.htm

J. E. Vig, 26. juli 2011

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s