Danmark

20. juli 2011

År 1843 eller måske år 2014: DE VIL HAVE STATSLÅNERAMMEN UDVIDET, MEN FAAR DE DET?


PRISNIVEAUET SKAL DER ALTID TAGES HØJDE FOR – DET ER NOGET MED ‘PENGENES SIDSTE SALGSDATO’ – MÅSKE MINISTEREN VIL LAD OS FÅ DE GAMLE

“…Man tænke på at sammenkalde til en stænderforsamling. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt for så vel de herrer deltagere som for dem, der skal læse og høre om dem? Man vil forbedre statens finanser ved besparelser. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt? I stedet for at forøge gælden, vil man afbetale den. Efter hvad jeg kender til de politiske forhold, vil det være Danmark let at åbne et lån på en 600-800 mia. Hvorfor tænke ingen dog derpå? At et menneske er et geni og ikke betaler sin gæld; det man da hørt om, hvorfor skulle en stat så ikke kunne gøre det samme, når der blot er enighed? Man åbne da et lån på 800 mia. Man anvende det ikke til afbetaling, men til offentlig forlystelse. Lad os fejre det tusindårige rige med fryd og gammen. Som der nu står bøsser, hvori man skal lægge penge, skulle der overalt stå skåle, hvori der lå penge.

Alt ville så blive gratis, man gik så gratis i teatret, gratis til offentlige fruentimmere, man kørte gratis til dyrehaugen, man blev begravet gratis, og gratis blev der holdt tale over én. Jeg siger gratis, thi når man altid har penge ved hånden, så er det på en måde som alt er gratis. Ingen måtte eje fast ejendom. Kun mig skulle der gøres en undtagelse. Jeg forbeholder i alt fald 1000 rigsdaler om dagen fast i londoner bank. Dels fordi jeg ikke have mindre dels fordi det er mig, der har givet ideen, endelig fordi man ikke kan vide om jeg skulle hitte på en ny ide, når de 800 mia. vare forbrugte. Hvad ville følgen af denne velstand så blive? Alt stort ville strømme til København. Til kulturbyen…”

Hele historien af en herre født det Herrens år, hvor Danmark senest gik statsbankerot.

Finder læseren det urimeligt vanskeligt at sammenholde det lettere omskrevne fra 1843 til mere tidssvarende dansk med forholdene anno 2011 kan hun klikke på portrættet og forsøge sig den anden vej rundt, med en ‘bagvendt ommer’, som min søster ville have udtrykt det.

bella

Sonia