Danmark

15. juli 2011

SMID DEM UD, AFSKEDIGE SAGSBEHANDLERNE OG KRÆV ERSTATNING AF DEN ANSVARLIGE KONTORCHEFNår tre truende, voldelige og udafreagerende såkaldte asylansøgere fik tilbudt et luxussommerhus i tre uger formedes 1 million kroner, som man kan læse i Ekstra Bladet, er der nogle spørgsmål der kan rejses – eventuelt i læserbreve i bladet:

* Hvordan kan de tre samtidig være såkaldte asylansøgere, truende, voldelige og udafreagerende?
* Skal de såkaldte ansøgninger om asyl ikke straks annulleres, eller skal vi netop have flere voldelige og truende udlændinge ind i landet?
* Skal vi have flere truende og voldelige elementer ind i landet, er det da noget Udlændingeservice eller Røde Kors beslutter?
* Skal vi have flere truende og voldelige elementer ind i landet, er det da Udlændingeloven, der foreskriver at vi skal?
* Såfremt det sidste er tilfældet, er seneste udlændigelov da vedtaget af landsforrædere?
* Var det truslerne og volden, der simpelthen førte til tildeling af et luxussommerhus?
* Når volden og trusler henholdsvis pågår og fyger gennem luften, er det da opgaven for danske administratorer/sagsbehandlere at belønne de truende og voldelige?
* Såfremt de resterende af de indhusede i Sandholmlejren opfører sig truende og voldeligt, flyttes disse da til andre bosteder?
* Er der tale om en gruppe af reelle invasionstropper fra et muslimsk domineret land?
* Er der tale om en gruppe af reelle invasionstropper fra et muslimsk domineret land, som Danmark er i krig med?
* Hvad forhindrer de besluttende i at sende dem tilbage straks uden nogen aftaler med landet, som de kom fra?

Kontorchef Morten Bo Laursen i Udlændingeservice kan ikke være sin stilling voksen, nu han melder ifølge DRTTV, at de tre i morgen flyttes til et noget billigere bosted.