Danmark

9. juli 2011

Det er gaaet tilbage


Grækeren Erathostenes kunne i året ca. 240 f.Kr. konstatere, at Solens stråler ramte præcis lodret ned i en brønd i Syene ved det nuværende Asswan ved sommersolhverv. Alexandria ligger 800 km nord for Syene på omtrent samme længdegrad. I Alexandria målte Erathostenes året efter ved sommersolhverv, at Solens stråler ved en lignende brønd afveg 7,2 grader fra lodret.

Derefter meldte Erathostenes, at Jorden havde en omkreds på 40.000 km, og at Jordens radius – om man forudsatte den var kugleformet – var 6.366,2 km. Det kunne han godt dengang. Sådan en 1000-1200 år senere skulle han nok ikke have oplyst noget sådant. For nu var det politiske korrekt mest at tie stille om det man så på himlen og også andre steder. ‘Da var Jorden blevet flad som en pandekage’, hvis størrelse man ingen tanker skulle gøre sig om, bortset fra man skulle passe på med ikke at sejle for langt ud og falde ned. 

Går vi nu knap 1000 år længere frem igen, så hævder magthaverne, at temperaturen stiger på Jorden p.g.a. menneskenes gøren og laden. Man går så vidt, at man hævder at indvandringen fra Afrika skyldes klimaforandringer skabt af de udviklede samfund. 

Der er andre, som mener at det er det rene vås, og der er endog nogen, der kan vise det er vås. Flere af disse sidstnævnte hævder også, at det gennemsnitlige intelligens-niveau i Europa falder som følge af indvandringen af folk fra områder af Jorden med lavere gennemsnitlig intelligens end gennemsnittet i Europa. Der er sågar dem, der udregner, hvor meget det koster landet at have ikke-vestlige indvandrere, når det offentlige selv oplyser, at ikke-vestlige i gennemsnit forbruger 3,47 gange mere skattefinansieret velfærd sammenlignet med gennemsnitsdanskeren under hensyn til de respektive skattebetalinger tillige.

Solen kan rumme mere end 1 million jordkloder, og den er ikke sådan at flytte med – end ikke fra the Commissioner’s kontor i Bruxelles -, mener mange må være udgangspunktet. Ja, man forsøger i det politisk korrekte materiale at skjule Solens reelle størrelse: Man taler om 109 gange større diameter end Jordens og viser misvisende figurer. 109 gange større radius (synes ikke umiddelbart at være enormt)  betyder altså,  at Solen har godt 1,295 mill. gange større rumfang (kuglens rumfang = 4/3·π·r3 ). Solens masse er så ‘kun’ 330.000 gange større end jorden.  At der fandtes betydelige klimaforandringer et utal af gange (senest i 1600-tallet) før der fandtes maskiner overhovedet og mennesker i et antal, der tåler nogen sammenligning med i dag, skulle man mene var et gangbart argument imod menneskeskabte klimaændringer. I øvrigt viser gennemsnitstemperaturen på jorden, der er vanskelig at måle, en stigning på ½ grad C inden for de seneste 150 år. 

Erathostenes foretog udregningerne:

* Jordens omkreds = 800 km*360/7,2 = 40.000 km

* Jordens radius = 40.000 km/2 π = 6.366,2 km

Den med gennemsnitsintelligensen behøver vi vist ikke regne på. Men en tysker var ved at blive retsforfulgt for at have sagt og skrevet det (se Thilo Sarrazin i kolofonen til højre). Men for en sikkerheds skyld har vi regnet på den alligevel, for vi ville gerne vide, hvor langt vi når og specielt ikke når i nærmeste fremtid, idet vi har erkendt den internationale konkurrences pres samtidig med den tildels samfundsskabte aldring.

Så den med velfærdsforbruget. Her er det enten med sammensat forholdsregning, som Erathostenes givet har kendt til, eller eventuelt kombineret med en lille ligning i denne korte version: x/(1-x) *0,89/0,11 =3,47. Det giver x, som er ikke-vestliges velfærdsforbrugsandel i landet, lig med 30% af velfærden, når 89 % af landets borgere er danskere eller vesterlændinge, og 11% er ikke-vestlige.

Landsforræderiet søges fjernet som begreb ved at alle skal udøve det pr. selvudslettelses-etik: Resultatet er det samme


“Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark – eller til en begyndelse dele af det – i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som “multietnisk” eller “multikulturelt” samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, som er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag, og at danskerne fortrænges og mister først eneretten til deres eget fædreland og siden måske muligheden for at være i det som danske. Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi.”

Offentliggjort i 1991 af
Jens Toldstrup, veteran fra
Danmarks frihedskamp 1940-45