Danmark

7. juli 2011

LONDON TERRORIST BOMB ATTACK 7/7 2005


56 dræbte og cirka 700 sårede

Two month ago:

A protest by hundreds of Osama Bin Laden supporters sparked fury outside the US Embassy in London today as they staged a mock ‘funeral service’ for the terror leader.

Police stepped in to separate the protesters and members of the English Defence League amid threats of violence from both sides.

Radicals carrying placards proclaiming ‘Islam will dominate the world’ branded US leaders ‘murderers’ and warned vengeance attacks were ‘guaranteed’.

 

2010: From http://www.truthandgrace.com/muslimhateforengland.htm – Læs om nogle af de ansvarlige og ofrene

Norge løbes overende 2055 – 8-10 år efter Danmark


Økende befolkningsvekst noen år til…

Human Rights, Norge 17.06.11: Denne overskriften er hentet direkte fra SSBs pressemelding – og bør stille sterkt i klassen ”årets understatement”. For selv om SSB gjør sitt beste for å tilsløre sin statistikk, viser tallene at befolkningen med norsk bakgrunn kan bli minoritet i Norge en gang i løpet av år 2055. SSB mener det ikke har noen betydning. Men er det opp til SSB å bestemme?

Den danske IoD-prognose fra 2009 byggende på 3,4,5 procents årlig nettotilvækst blandt indvandrerne viste dansk mindretal år 2035-2047: https://danmark.wordpress.com/fremskrivning-af-antallet-af-fremmede-i-danmark-i-aar-2020/

Vor nyeste prognose fra marts 2011 bygger på fertiliterne i de respektive oprindelseslande, dødeligheden i Danmark og en indvandring svarende til de syv seneste år. I denne prognose sker flertalsskiftet, hvis vi focuserer på det, i 2072. Status for antal udenlandske oprindelser viser retroanalysen knap 707.000 pr. 1. januar 2011 mod 766.000 pr. 1. juli 2008 i 2009-IoD-prognosen. Vi skal medgive at de anvendte fertiliteter i de respektive oprindelseslande er uhyre varierende i de kilder vi orienterede os i ved den seneste analyses/prognoses udarbejdelse. Det skal huskes at langt de fleste ikke-vestlige lande ikke kan præsentere nogen form for pålidelige demografiske oplysninger, og endog FN har lige netop i dette år måttet erkende, at intitutionens forventede reduktioner i tredjeverdens-fertiliteterne må stærkt revideres. I vor seneste prognose har vi ej heller og ikke mindst ikke taget højde for, at det netop er i de fødende aldre, der især vandres.

Sammenligning mellem den danske og den norske model viser, at nordmændene tilsyneladende nok medregner børn født af udenlandske oprindelser i landet.

Om naturaliserede og deres børn og børnebørn medregnes som udenlandske oprindelser er vi ikke sikre på. 

I Danmark er der officielle befolkningsstatistiske tilstande som i ulandene:

I Danmarks officielle demografiske oplysninger sker der en sammenblanding af begreberne fertilitet og fødselshyppighed – den første defineret ved fastholdt aldersfordeling for de fødende, den anden bl.a. bestemt af det relative store antal fødende kvinder – og vi er bekendt med beregnet fertilitet tillige, der bruges lidt indimellem. Derudover lader man officielt alle fødte i Danmark betegne som danske foruden de naturaliserede og deres børn ligeså. Dette giver det nærmest latterlige resultat, at pressen kan berette om større fertilitet blandt danskerne end blandt de udenlandske oprindelser. Vi har så et rigtigt stort problem med at fatte, hvorledes folketallet i landet kan vokse med mere end nettoantallet, der indvandrer, når den samlede fertilitet i landet fortsat er langt under to, samtidig med at lavfertiliteten blandt danskerne nu igennem to generationer ikke betinger et relativt højt antal fødende danske kvinder. På dette grundlag kan der ikke fæstes nogen tillid til det officielle befolknings-prognosearbejde. Vi har tilmed fået oplyst i pressen – ved en fejl naturligvis – at der sandelig udarbejdes én officiel tilgængelig prognose, men der er så andre prognoser til Integrationsministeriet og Indenrigsministeriet.

Jyllands-Posten skrev således 30. maj 2004 på, men også den 22. maj i en lidt anden version (bl.a. uden den anden prognose tilsendt integrationsministeriet lige omtales) : http://jp.dk/indland/article359867.ece : Den lidt anden version: http://jp.dk/morgenavisen/indblik/article361742.ece?ncc=1 (men det skal man betale for, nu)

Citat fra den : ”Men der findes en anden prognose – om end fagfolkene bag den ikke ynder at få den frem i offentligheden. Prognosen er bestilt af Integrationsministeriets Tænketank for bedre integration hos det såkaldt ‘uafhængige’ analyseinstitut DREAM under Finansministeriet.”

Det med hemmelighederne for offentligheden fortsætter dog i bedste velgående også i 2010: “Nu føder ikke-vestlige kun 1,6 barn i gennemsnit, danskerne hævder de føder 1,9 barn”, skrev bl.a. Information og også Berlingske Tidende den 25. Juli 2010. D.v.s.: At nu føder danskerne angiveligt 1,9 barn pr. kvinde mod tidligere (for et par år siden) angiveligt 1,7 barn.

Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst hos Danmarks Statistik det samlede absolutte antal børn født af ikke-vestlige. Den samlede fødselsårgang i alt opgjordes til 63.179 i 2009 og i 2010 til 63.411, men der findes absolut ingen tilgængelige oplysninger om antal levendefødte fordelt på oprindelsesnation i brugbare tællekategorier i Danmarks Statistiks præsentationer. Så den nyeste påstand herom i Information og Berlingske Tidende er ikke alene udokumenteret, men også udokumenterbar for offentligheden, og det er jo smart eller bedragerisk efter behag.

Vi finder det ikke særdeles mystisk at www.rights.no  finder tilsvarende tilstande omkring SSB i Norge. 

Uanset om flertalsskiftet sker 10-20 år før eller senere skal både Danmark og Norge regne med, at Apartheidstyret i Sydafrika kørte med stort sort befolkningsflertal, men med de hvide i toppen helt ud i det groteske. Om det er ad denne vej SSB manglende interesse skal tolkes jvfr. første afsnit, kan vi ikke vide. Og så kom ‘kommunismen’. Det samme vil ske her. Den gennemsnitlige intelligenskvotient IQ vil falde med knap 7 point i både Danmark (fra 98, ajourtført til 97,4 efter seneste PISA-undersøgelse) og Norge (fra 100, ajourført til 97 efter seneste PISA-undersøgelse) inden, hvilket netop er en påvist forudsætning for det egentlige totalitære regime. IQ-tabet som følge af indvandringen har vi netop bevist: http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf

Det er gået tilbage

J. E. Vig, 7. juli 2011

Kønslemlæstelse og anden lemlæstelse er resultaterne af politikernes leg med virkeligheden


22 000 risikerer kjønnslemlestelse
04.07.11: Tusener av britiske jenter risikerer å bli tatt utenlands for kjønnslemlestelse i sommer. Metropolitan Police og utenriksdepartementet anslår konkret at over 22 000 jenter under 15 år kan ende i hendene på omskjærere i utlandet. Derfor skal det nå kjøres en kampanje for å beskytte jenter mot overgrepet. I Norge er det derimot taust.

https://danmark.wordpress.com/2011/05/27/norge-kulturberigelse-eller-kultur-udslettelse/

Omskæring i Danmark er skattefinansieret: https://danmark.wordpress.com/2007/05/12/religioese-gruppers-ret-til-at-skaere-andres-organer-helt-eller-delvist-af-skal-standses/