Danmark

3. juli 2011

ET KRAFTIGT REGN-UVEJR, OG SF ER IGANG MED KLIMAPLANER : LØGNENE SKAL FORTSÆTTES


GAMMEL LØGN SKAL JORDES IGEN

Alt er afsløret i 2007


http://www.berlingske.dk/kommentarer/det-klima-industrielle-kompleks

Peter Kurrild-Klitgaard: Varmere luft, smeltende gletsjere, store vandstigninger. Fusk, sjusk og skandaler i kø – når ideologi, pseudo-videnskab og særinteresser blandes sammen til en farlig cocktail.
Af Peter Kurrild-Klitgaard, debat@berlingske.dk
Torsdag den 28. januar 2010, 22:30

Konsensussen om klima-krisen har det ikke så godt, som den har haft det. Først var det den såkaldte »Klimagate«-sag, som fik en del omtale i efteråret: E-mail korrespondance lækket på internettet viste, at en række fremtrædende britiske klimaforskere har bedrevet forskning på en måde, der næppe kan kaldes videnskabeligt acceptabel. De afslørede e-mail viste således, at man hos forskerne vil have bestemte resultater – at der finder store klimaforandringer sted, og at det er menneskenes skyld – og at man er villige til at »nå« disse resultater med snart sagt ethvert tænkeligt middel. Man vil – med egne ord – lave »tricks« med data for at skjule, at temperaturerne ikke viste, hvad man gerne ville have. Man vil udelukke forskere, der når konklusioner i strid med ens egne fra bestemte tidsskrifter, og omvendt vil man, for at »delegitimere« de tidsskrifter sådanne forskere publicerer i, målrettet underminere disses procedurer for fagfællebedømmelser. Og så vil forskerne i øvrigt – i strid med al god videnskabelig praksis – ikke offentliggøre deres egne data (selvom en del af disse er tilvejebragt via offentligt finansierede forskningsbevillinger). Alt i alt adfærd, der er i strid med enhver anstændig videnskabelig praksis, fordi hele forestillingen om, at der kan nås objektive videnskabelige resultater, baserer sig på, at andre kan efterprøve påstande…”

———————
Allerede i foråret 2007 blev det bevist. Medierne og typer i toppen har siden da sikret, at den verdslige religion blev troet af rigtig mange. Men da de frelste selv kommunikerede om deres uhyrlige skandale pr. e-mail, så kunne afsløringen ikke holdes nede længere. I årevis gik bevillingerne ellers næsten ubeskåret til de politiske korrekte holdninger rundtom på verdens universiteter, og eventuelle protesterende blev frosset ude. Man afskærer også med ‘klimareligionen’ 3-verdenen fra udvikling.

Sagen for progandørerne er, at mindst 70% ikke kan følge de videnskabelige argumenter eller ikke forstå engelsk.

Foråret 2007: Et eksempel: Simpelthen grundlæggende fejl i korrelationsanalysen, der angiveligt skulle vise sammenhængen mellem CO2– mængden og temperaturen, blev til en nonsens-sammenhæng.

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link:  Shown as clear as the day in 2007 (click the link or below)

From one of our Swedish connections 2.1.2010:

Jag är givetvis pliktskyldigt förskräckt av bilden på jordens sista isbjörn, som sitter på den sista polarisbiten – där ser man ju verkligen hur illa det är ställt med den överhettade jordens CO2-nivå.

Ändå så vet jag att de globala varnarna har inte ens fått detta rätt: 1940, när de kalla krigsvintrarna började, fanns det ca 5.000 isbjörnar. I dag rör det sig om 22.000-24.000. Återigen är tanken här star­kare än verkligheten. Fruktan har stora ögon.

The Great Global Warming Swindle (the entire movie here)