Danmark

23. maj 2011

Indvandringen medfører at IQ-gennemsnittet i Danmark falder med yderligere 5-7 point i dette århundrede


Klinisk psykolog Donald Templer udgav i foråret 2010 i tidsskriftet Mankind Quarterly nr. 3 analyseartikel om muslimernes intelligens. Artiklens forfatter beretter at IQ-gennemsnittet i de arabiske lande er 84. I en række afrikanske lande, der også er domineret eller behersket af muslimer er IQ-gennemsnittet endnu lavere. Dette trækker selvfølgelig gennemsnittet ned for muslimer i forhold til 84.

Vor matematisk-demografiske analyse, som omtales lidt nedenfor, viser at blandt alle indvandrere og deres børn i Danmark er IQ-gennemsnittet 89,02 i 2011. Dette gennemsnit vil falde til 85,35 i 2072, hvis udviklingen fortsætter cirka som nu, specielt p.g.a. fødslernes stadigt tiltagende dominans på folketallets udvikling i forhold til indvandringens dominans, fordi de mest fødende kvinder stammer fra lav-IQ-landene. Dette trækker selvsagt IQ-gennemsnittet samlet ned i Danmark. Præcis som tyskeren Tilo Sarrazin tilsvarende for Tyskland tager rundt og beretter for tyskerne på sin foredragsturné.

Artiklen af Donald Templer kan læses i sin helhed her: http://donalditempler.com/assets/templer_8.pdf

Allerede i 2006 bragte professor Richard Lynn og political scientist Tatu Vanhanen IQ-fordelingen på verdenskortet:

Richard Lynns videnskabelige artikel kan læses her: http://www.gnxp.com/blog/2006/02/world-of-difference-richard-lynn-maps.php

Der er intet odiøst ved IQ, der veldefineres på flere måder, og den måles ganske entydigt, dækkende og funktionelt

Ser du på den danske udgave af Wikipedia er der ikke meget at hente, og det er ikke tilfældigt: http://da.wikipedia.org/wiki/Intelligenskvotient

På den engelske version er meget mere at hente: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient

Følgende link viser Richard Lynns og Tatu Vanhanens IQ-fordeling på kloden: Mindre billede af verdenskortet med signaturforklaring får du på denne side: http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality

Større billede af IQ-fordeling på verdenskortet uden signaturforklaring fås her:  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png/400px-National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png


Senest har Professor emeritus Helmuth Nyborg i videnskabelig analyse af indvandringens indflydelse på IQ-gennemsnittet i Danmark i tiden fra 1979 frem til 2072 påvist overraskende perspektiver for IQ-gennemsnittet i Danmark. Artiklen publiceredes i aprilnummeret 2011 af tidsskriftet Personality and Individual Differences, journal homepage: www.elsevier.com/locate/paid.

Artiklens titlen: The decay of Western civilization: Double relaxed Darwinian Selection

 Analysen bygger delvis på Richard Lynn’s forskning nævnt i brudstykker ovenfor. Resultaterne kan antydes grafisk således:

Figur 1

Fordelingen af indvandrere og deres børn på 5 båndsfordelingen af IQ 1979-2072

Figur 2

Gennemsnitligt fald IQ i Danmark som helhed og blandt indvandrerne og deres børn 1979-2072

I Danmark som helhed

Indvandrerne og deres børn

Dette fald i IQ-gennemsnittet i Danmark har meget sikre drastiske følger for

1. Uddannelsesniveau i befolkningen

2. Andel af de beskæftigede i højteknologiske områder i industrien.

3. Værdien af produktionen i den private sektor

4. Antal forskere i arbejdsstyrken

5. Nationale patentansøgninger i forhold til indbyggertallet

6. Investeringer i informationsteknologi i procent af bruttonationalproduktet.

7. Antal IT-patenter optaget i U.S.A. sat i forhold til de nationale forsknings- og udviklingsudgifter.

8. Erhvervslivets samlede udgifter til forskning og udvikling

9. Antal innovative – fornyelsesskabende – virksomheder

og dermed pr. automatik for erhvervsgrundlaget i et i forvejen yderst svagt ressourcedækket land under tilmed et uhyre konkurrencepres udefra og også følger for styreformen vi skal påregne. Erhvervsgrundlagets og styreformens sammenhæng med IQ-gennemsnittet er utvetydigt påvist i en del af det IQ-analysemateriale, der henvises til på Wikipedia-linkene ovenfor.

Professor ved Oxford University David Coleman, som tillige er rådgiver for Home Office i White Hall,  har iøvrigt netop påvist, at de hvide Briter vil være i mindretal i England i 2066.

Samme matematisk-demografiske analysemodel, som ligger bag professor Helmuth Nyborgs seneste videnskabelige artikel, viser under hensyntagen til FN’s lige netop bristede forventninger til fertilitetsudviklingen på jorden, at Danmark senest år 2071 har ikke-dansk majoritet.

Figur 3

Figur 4

Denne sidste grafiske fremstilling (figur 4) afspejler IQ-udviklingen i figur 2 ovenfor, når bortses fra at kurven for den gennemsntlige IQ  i Danmark og den tilsvarende kurven for indvandrerne og deres børn falder en smule mere, når vi tager højde for FN’ bristede forventninger til fertilitetudvikling. Figur 5 viser dette ekstra fald i gennemsnitlig IQ. I figur 4 er grupperne ikke gennemsnitsberegnet i to samlede vejede gennemsnit, men i fire separate.

Figur 5

23. maj 2011

J. E. Vig, cand. oecon.

1 kommentar »

  1. […] Alt dette og meget mere er belyst i grafik og tabeller på : http://www.lilliput-information.com/perspektiv.pdf                   Mere direkte knyttet til gennemgangen her […]

    Pingback af HVORFOR TILSTRÆBES FLERE OG STØRRE ANDEL AF UDENLANDSKE OPRINDELSER MED LAVERE IQ-GENNEMSNIT END DANSKERNES GENNEMSNIT? « Danmark — 2. juni 2011 @ 18:31


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s