Danmark

1. maj 2011

1 maj: Der er gang i den – og det gaar afgjort derudad mod enden som detalje-planlagt


Er det så anderledes i Tyskland?

Frit efter : http://www.pi-news.net/2011/05/wo-ist-bitteschon-fachkraftemangel/

Fra i dag af er det tyske og det danske arbejdsmarked for borgere fra de otte østeuropæiske lande, som i 2004 er trådt ind i EU. For at komme ind i Tyskland behøver fremover ikke en arbejdstilladelse. Det gælder Estland, Letland Litauen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Alle aviser i Tyskland jubler! Øjeblikkelig mangel på faglært arbejdskraft og alt går fremad, meldes der. Dog spørges der på den stor blog Politically Incorrect med 25-35.000 besøgende om dagen, hvilke af dens læsere, der har arbejde, som kan bekræfte dette for det firma, de måtte arbejde i. Mig bekendt, skriver blogindehaveren, er der ingen arbejdspladser, der søger efter arbejdskraft. Englænderne, der er forud for Tyskland, hvad dette angår, har beklaget sig over indvandringen fra Polen og løndumpningen, og landene i øst er det ingenlunde velkomment, at deres ingeniører afstødes. Men glem ikke, at hos os (i Tyskland) findes ‘den attraktive mindsteløn’ 1) for tilrejsende fastsat af staten. Hvorfor skal vi lyves for og bedrages?

Berolighedsmidlerne: “Det bliver ikke så mange der kommer”. “Også i Storbrittainen blev der argumenteret urealistisk”. Maksimalt 13.000 indvandrere fra Østeuropa skulle i følge eksperterne i deres regering komme. Der kom så 627.000. I Ungarn, Litauen, Estland og Slovakiet er en tredjedel af de unge mennesker under 25 år arbejdsløse. I Polen er halvdelen af arbejdsstyrken ledige ud af en befolkning på knap 40 mill.

1) Hartz IV reformen blev vedtaget af Forbundsdagen 16. december 2003 med virkning fra 1. januar 2005. Herved blev arbejdsløshedsunderstøttelsen for langtidsarbejdsløse og socialhjælpen udlignet med det resultat niveauet blev fastsat til den tidligere socialhjælp. Niveauet er pr. september 2009 359 euro pr. måned plus omkostningern ved passende indhusning. Et par kan modtage hjælp hver især og til deres børn.

Det stemmer ikke med arbejdskraftmangel: http://wirtschaft.t-online.de/fachkraeftemangel-ist-offenbar-ein-maerchen/id_43447988/index

Politikerne lyver ikke. De søger faktisk efter ‘faglærte’. Faglærte til at ødelægge socialstaten. Intet land har råd til at forsørge folk fra hele verden. Og immigration uden grænser, skrives i en kommentar på bloggen.

Beweis:http://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/arbeitnehmerfreizuegigkeit-ifo-chef-sinn-begruesst-oeffnung-der-grenzen_aid_622760.html

I Hamborg brænder bilerne i ét væk minut for minut; Hamborg Kriminalpoliti beretter:

http://www.einzelfaelle.net/navigation/news.php?seite=1&rubrik=8

Der er i Tyskland meget få områder, hvor der er arbejdskraftmangel. Topforskere, bestemte mekanikere, ikke ingeniører som findes i overflod, men som ikke ansættes (som her). Hertil kommer udenlandsk arbejdskraft i laveste positioner. Manglende netværk og perfekte undergivne uden problemer med fagforeningernes indblanding. Vandrearbejdere med løsere tilknytning er foretrukket.
Lønningerne er generelt fire gange højere i Vesten end i Østeuropa alene p.g.a. arbejdsmarkedets organer/parter (uden demokrati) og skiftende velfærdsregeringer i 40 år i Vesten, i Danmark tilmed et bevidst underskudgivende velfærdssystem finansieret til underskud over skatterne.

Den tyske og også den danske industri (i Danmark mest i næstsidste fase i 2005-2007 – vi venter på den sidste, som tyskerne har taget hul på nu med samlingsregeringen – har råbt på arbejdskraftmangel i årevis) her sker det samtidig med at virksomhederne afskediger eller lukker. Der peges på de fatale følger for økonomien. Forskere har set nærmere på disse populære teser – og er kommet til det entydige resultatet: Det er et falsum.

1. Mai – Tag der Arbeitslosigkeit, Tag der offenen Tür für den Osten:

http://tinyurl.com/665hqhd

————————————

Præcis som efter Den Første Verdenskrig eller den første halvdel af sidste krig:

“Det nytter ikke at tro, at verden kan gå ud af krigen uden at se anderledes ud end før, eller at de folk, der har fået disse papirer (gældspapirer, tyske marksedler og oppustede aktier), skal kunne leve trygt af dem, hvad de fordrer.”

“Disse papirer skal ud af verden på den ene eller den anden måde; samfundet kan ikke bestå, hvis det skal forrente disse penge, det er en krise, der kommer over verden på den ene eller den anden måde, og som også vil ramme os ad sympatiens vej, fordi vi alligevel er engt (tæt) sammenknyttede med det øvrige Europa. Det samme kan siges med hensyn til vore aktier, der er 1000 millioner 2) fra det, de var på højdepunktet, og de skal formentlig 500 millioner ned i de næste halvandet eller to år. Vore landejendomme skal også skrives ned. Men alle afskrivninger af værdier kan kun ske ved individuelle tab.” (Se Landmandsbankens kollaps: http://www.lilliput-information.com/economics/hed/app3.html ).

2) Millioner skal blot udskiftes med milliarder

Når al kapital bindes i privatkapital med en afkastgivende rettighed, f.eks. statsgæld eller i offentlige aktiviteter, så bliver der for lidt til realproduktionen. Derfor søger den væk eller udskifter indlandets arbejdere med udlandets arbejdere, hvis det muligt. Det er ikke overraskende, vi beskrev forholdene, som de med sikkerhed ville blive allerede for fem år siden her på bloggen:
https://danmark.wordpress.com/2006/06/14/when-capital-leave-real-production/

Hvor ender det? Nøjagtig hvor kommunister, socialisterne, konservative og liberale ønsker det: KSKL …kommunisme