Danmark

14. april 2011

Grækenlands økonomiske redningskrans taber luft

Filed under: Economics, folkeskolen, Free Speech — Tags: , — Jørn @ 17:09

http://epn.dk/okonomi2/global/europa/article2401964.ece
epn.dk
 

“”Gældskrisen er sprællevende”

 

Af MATTIAS GRØNDAL
Offentliggjort 14.04.11 kl. 13:32

Grækenlands økonomiske redningskrans taber luft. Statsbankerot er uundgåelig, mener Sydbank.

De finansielle markeder synes i stigende grad at miste troen på, at Grækenland nogensinde kommer økonomisk på fode igen uden en sanering af statsgælden.
Mistilliden sender torsdag de græske statsrenter kraftigt i vejret til det højeste niveau siden euroens fødsel i 1999.
Jacob Graven, cheføkonom ved Sydbank, ser heller ingen anden vej ud af Grækenlands økonomiske krise end en statsbankerot.
“Vi vurderer, at det kun er et spørgsmål om, hvornår og på hvilken måde Grækenland går statsbankerot. Grækenlands gældsbyrde er så tung, obligationsrenterne så høje, og vækstudsigterne for græsk økonomi så ringe, at en statsbankerot er uundgåelig,” lyder det fra Jacob Graven.
Redningspenge snart brugt op
Han vurderer, at det formentlig vil ske ved, at indehavere af græske statsobligationer må acceptere, at de ikke som aftalt får kurs 100, når obligationerne udløber, men måske kun kurs 50. Alternativt kan investorerne få pengene senere end oprindeligt aftalt…”

 

Danmark klarer det ikke uden en omstilling, der er betydeligt større end under landbrugskrisen i 1800-tallet


Den realøkonomiske nedgang skyldes konkurrence på lønomkostninger, der fører de løntunge produktioner væk til lavtlønsområderne eller i knæ til lukning. Da vi ikke kan konkurrere i de samme produktioner med lønninger, der er 8-10 gange under det danske skattevelfærdsforhøjede lønniveau, er en omstilling af uddannelserne, produktioner og erhverv altafgørende. Denne lønkonkurrencesituation vil være gældende mange år frem, og omstillingen er blevet forsømt i 30 år.

Statsgælden skal afvikles i alt fald holdes strikt i ave, og i tillæg vokser aldringproblemet sig større og større med ekstra offentlige ældreudgifter til følge, samtidig med at beskatningsgrundlaget netop udhules af udflagningen og lukningerne. ‘Som narrehatten på værket’ har landets ledere tilladt indtil nu indvandring af mere end en halv million ikke-vestlige, der i stedet for at bidrage positivt til bruttonationalproduktet forbruger 3,47 gange flere offentlige velfærdskroner i gennemsnit end danskerne i gennemsnit (når også hensyn tages til skattebetalingerne). Det samme gør sig antagelig gældende i flere andre vesteuropæiske lande. Centrale bærere af udviklingen i Europa har haft realøkonomisk negativ vækst de seneste tre år.

De oplistede problemer kan Europa ikke løse samtidig ved at pusle lidt med posteringerne på finanslovene, skære lidt hist og her, beordre nogle flere betalingsmidler udstedt og dermed skabe stadigt tiltagende inflation, så produktionsforøgelsen ganske vist ligner realvækst, men ikke er andet end nominalvækst svarende til inflationen eller mindre. Dette forstærker problemerne og sinker omstillingen.

Danmark er netop truet af den dræbende deflation med faldende vækst i tre på hinanden følgende år samtidig med statsgælden steg. Ekspansionen skal derfor sikres ved at produktionslivet og Danmark får en løsning, der ikke er fristende inflationsbehæftet.

Landbrugskrisen i 1800-tallet på én måde større og mere betydningsfuld (p.g.a. erhvervets dominans i hele erhvervsstrukturen), end man i dag måske forestiller sig, men samtidig var initiativerne til ændringer taget allerede af fremsynede/heldige ledere allerede med landboreformerne i 1700årene.