Danmark

8. april 2011

TIL LAV-IQ-FOLK AF DEN ETNISK DANSKE STAMME


Jamen, det er da klart, ik’å’, danskerne føder 1,9 barn i gennemsnit og ikke-vesterlændingene 1,6. Jamen det er da sole klart, ik’å’. Det er simpelthen derfor folketallet stiger mere end nettoindvandringen. Det er da klart, ik’å’.

Vov, er de talt forkert. Jamen, det ka’ itt’ pass’, for det sagde de da på TV.

25.01.2004 kunne vi læse statistikchef i København Kommune Claus Woll i Søndagsavisen efter Connie Carrøe Christiansen havde postuleret noget lignende i en såkaldt undersøgelse:
”Jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! “
Dette er refereret udførligt på : http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

Jamen, de skrev det da igen i Jyllands-Posten 23. august 2008 :
https://danmark.wordpress.com/2008/08/23/ikke-ligefrem-en-birdie-naar-vi-gaar-efter-kendgerningerne/

Den berettigede kritik blev selvfølgelig fortsat ignoreret, da det med pressestyrke bragtes til torvs igen af både Information og Berlingske Tidende 25. juli 2010. Men det betyder ikke noget for dansken kan bedst lide at stole på pressen og TV. At det blev afvist af en af de ledende i organerne for 7 år siden, spiller ingen rolle. At andre afviste opgørelsesmetoden før den blev vedtaget i 1991 er da fløjtende ligegyldig, for dansken overtager da gerne ikke-vestliges børnefødsler (rent statistisk) og ikke-vestliges kriminalitet (rent statistisk). Bare vi så snart ku’ få et drøn i nakken ved en pengeautomat og selv få skylden for det.

…det der virker på hjernen…så’en no’en personal

experiences, you know.

Et skoleeksempel på hvorledes ikke-vesterlandske børn bliver til danske

Den korrigerede tilstrømning til dansk cpr.nr. og fast bopæl i 2010 – korrektion af Danmarks Statistik

Rekonstruktion af indvandringens nyere historie og perspektivet 1979-2072