Danmark

4. april 2011

Lidt befolknings-facts om Sverige


Folketal: 2008: 9.256.347, 2010: 9.340.682, 2011: 9.418.732

Utrikes födda: 2008: 1.281.581, 2009: 1.337.965, 2010: 1.384.929

Fødda: 2008: 109.301, 2009: 111.801, 2010: 115.641

Döda: 2008: 91.449, 2009: 90.080, 2010: 90.487

Personer utländsk bakgrunn: 2008: 1.666.103, 2009: 1.739.913, 2010: 1.797.889

Personer med svensk bakgrunn: 2008: 7.595.344, 2009: 7.606.769, 2010: 7.617.681

Innvandring: 2008: 101.171, 2009: 102.280, 2010: 98.801

Utvandring: 2008: 45.294, 2009: 39.240, 2010: 48.853

Antal tildelte medborgerskaper: 2008: 30.461, 2009: 29.525, 2010: 32.457
Sweden – Birth rate (births/1,000 population)

Inrikes fødda var i 2003 nået ned 9,7 fødda per 1000 per år, hvorefter den ‘pludselig’ steg til 10,45 i 2004. Sådan utvikler demografiske variable sig ikke uden f.ex. lagstiftning. Vi ville meget gerne i tillæg have kendt antallet af födda og döda år for år fordelt på svenske som föräldrar og invandrare og deres barn som föräldrar. Det finnes heller ikke i Danmark.

Så ville vi gerne have haft samtlige tildelte medborgarskaper siden 1968. I Danmark får vi dem til 1979. I Sverige kun til 2000.

Kan nogen oplyse mig om en lagstiftning i årene 2002, 2003 eller 2004 om födda i Sverige af personer med utländsk bakgrunn skulle kaldes svenska er vedtaget. Derudover mangler barn födda af naturaliserede föräldrar efter tildelingen af svensk medborgerskap. Vi har dem ikke heller i Danmark. Her leser vi ca. 1,8 mio. med udenländsk bakgrunn. Der skal minst tillegges 700.000. Procentdelen af folketallet er nærmere 26,5% og ikke de officielle 19%.

Svenskar försvinnar

ER FORSKNINGSMINISTER CHARLOTTE SAHL-MADSEN RIGTIG KLOG?


Mens de venter på Godot

Ja, det må hun være, ellers havde hun vel ikke været minister. Åh, er du nu helt sikker? Nu skal vi i stedet for blot at drikke én dag (1. maj til fejring af Internationalen), også arbejde én dag mere, og det skal være umiddelbart derefter og med tømmermænd, derhjemme altså, og ikke på den traditionelle arbejdsplads. Det bli’r 2. maj, forstås, men vi skal have mange flere hjemmearbejdsdage, for det øger produktiviteten, siger forskningsministeren. Vi skal heller ikke handle allesammen lige før lukketid og være så afhængige af at bo tæt på arbejdspladsen.

Tænk nu på skolelærere, hjemmehjælpere, sygeplejerskerne, jord- og betonarbejdere, installatører og folk i isoleringsbranchen, you name it. Det bliver s’gu’ også meget sjovere at gøre det derhjemme og afgjort mere produktivt. Hvem skal betale lønnen for hjemmearbejdet, kan man godt spørge? Og hvis man ikke skal være så afhængig af bo tæt på sin arbejdsplads (det er svært at sige, om vi misforstår hende, hvis vi gør, er det uforvarende), så kan vi da bare flytte. Tænk, hvis vi alle flyttede længere væk fra vore arbejdspladser eller helt holdt os væk.

Hanne B. Jørgensen, Information skrev om en anden journalist John Peters fantastiske forslag. Han ville så have sex og hjemmearbejde. Det var for knap 13 år siden, 25. juni 1998, men så kan Sahl-Madsen også godt tage den op nu (uden alt for meget sex), efter endelig at have læst bogen med liberalens internationale briller på:

“…at satse på hjemmearbejde. Han (John Peters) mener, at det kan løse en del af de problemer, vi døjer med i vores del af verden:
Det vil hjælpe på CO2-udslip og transportproblemerne i byen, siger han. Men det har Transportrådet faktisk afvist, fordi biltrafikken alligevel stiger hvert år. Og det er fritidstransporten, som vokser. Derfor vil selv en massiv overgang til hjemmearbejde kun forsinke trafikeksplosionen et par år.
John Peters forestiller sig også, at hjemmearbejde vil kunne puste liv i de affolkede lokale samfund. Det er måske muligt. I hvert fald hvis hjemmearbejderne ikke sidder klistret til hver deres skærm i hvert sit hus – sådan som denne anmelder gjorde, da hun i en periode gjorde tjeneste som hjemmejournalist…” 1)

Nu er der så lige det med kørselsforbruget og afstandene til arbejde, når vi flytter allesammen. Men vi arbejder altså derhjemme allesammen, så den er i vinkel, men det virker ikke. Go’dawdo.

Hvis den herningensiske cykelentusiasts afløser, altså ham med Penkowa, gaverne og champagnen; hvis hans afløser mener sig berettiget til at beskæftige sig med den slags i selv de mindste visionære stunder på jobbet, så lad os da få nedlagt det ministerium, der heller ikke har så mange år på bagen og ikke har virket med andet end tilskudsøkonomi. Det udsprang af et forsøg på deling af undervisningsministeriet. Toget er kørt. De gav også op i undervisningsministeriet, her er kommet en skattebesat Troels Lund Poulsen ind som minister; han har aldrig beskæftiget sig noget relevant i denne verden, og heller ikke i forhold til at skulle redde folkeskolen og gymnasiet fra undergang i civilisationens navn samt sikre den nødvendige omstilling heraf til den internationale konkurrence i praksis via uddannelsernes omstilling, rekruttering til, fagvalg i skolerne, uddannelsesvalg/nedlæggelse, adgang, optag, finansiering m.v. på tværs af lærernes fagforening.

PISA 2009: https://danmark.wordpress.com/2010/12/09/danmarks-erhvervs-og-vidensbaser-er-fuldstaendig-udhulede/

Læsning: en fireogtyvendeplads
Matematik: en nittendeplads

Børn med indvandrerbaggrund er markant dårligere til at læse og regne end deres danske kammerater.Faktisk er de, hvad der svarer til to skoleår bagud, viser Pisa Etnisk 2009. Den netop offentliggjorte undersøgelse Pisa Etnisk 2009 viser, at 38 procent af tosprogede elever ikke har gode nok læsekompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.”

Naturfag og teknik: en seksogtyvendeplads

Supplement:

Kilde: http://www.berlingske.dk/skolen/handelsskoleelever-regner-som-boern-i-4.-klasse : Tietgenskolen i Odense har undersøgt de 100, der startede på skolens erhvervslinie: Halvdelen kan kun læse på 3. og 4. klasses niveau. 80 regner på 3. og 4. klasses niveau. Hvad er det, der foregår fra eleverne er 10-11 år til de forlader folkeskolen?

Vi er virkelig ude på den tyndeste is: Velfærdsdanmark kan ikke med Bertel Haarder-retorik efter rundtur på skolerne reddes med fitness-træning i stedet for gymnastik, der pjækkes fra p.g.a. af afskaffet disciplin eller med Lund Poulsens ditto. Og heller ikke med tre i stedet for to fremmedsprog i folkeskolerne, så længe kun 10 pct. af seminaristerne vælger naturfag (fysik, kemi, teknik og biologi) som liniefag på seminarierne.

Den danske Folkeskole ligger i bund med antallet af elevernes undervisningstimer sammenlignet med andre lande. 30% af de lønnede timer går med undervisning. Eleverne modtager relativt få undervisningstimer samtidig med de er blandt de dyreste elever i hele OECD-området. I Holland undervises 9 årige næsten dobbelt så meget som i Danmark samtidig med, at udgiften er næsten den halve, viste forrige PISA-undersøgelse: https://danmark.wordpress.com/2010/08/04/udviklingen-mod-nulpunktet-er-ikke-erkendt-fornylig/

Seminariernes deroute: https://danmark.wordpress.com/2011/03/14/seminariernes-deroute/

Konklusion for såvidt angår forskningsministeren:

Man kan virkelig frygte med dette udspil, at Charlotte Sahl-Madsen intet kender til produktivitet eller effektivitet endsige hvilke knapper der skal trykkes på for at fremme sagerne, og at hun er mindst 13 år bagefter; hendes forslag nu blev simpelthen afvist Trafikrådet for 13 år siden. Produktivitet med henvisning til OECD-sammenhæng. De får sig s’gu’ et billigt grin dernede.

1) her tillader vi os en fodnote på eget initiativ: “en verden fra et kikhul, der er meget begrænset, især m.h.t. overblikket, og i det nære mest drejer sig om knap eller godt 1/2 mill. overflødige, der skal have tiden til at gå”.