Danmark

27. marts 2011

Hvorfor er sandheden ikke god nok – lyver de fordi andre lyver?


Forrykte internationale konventioner, som kernepolitikere overser, eller ikke forsøger at slippe af med for landet, og EU-domstolens logiske ageren på tværs af vor nationale lovgivning og Grundloven glemmer vi lige et øjeblik, for vi har vel i det mindste forbehold, ikke sandt i glidebanens Euroland. Eller hür?

Det er umuligt at få hoved og hale på, hvad der forgår herhjemme. Der lyves og dyrkes uvirkelighed uafbrudt. Det skal have en ende. Søren Krarup skrev sådan om tildelingen af statsborgerskaber i JP-kroniken den 3. januar 2008: ‘Dansk indfødsret – folkets første-fødselsret’. Det var anden gang han tog emnet op i bladene.

“…Det var dette, der skete med SR-regeringen i 1990′erne, som kastede indfødsret i grams til tusinder og atter tusinder af fremmede, som ikke kunne tale dansk, som havde begået alvorlig kriminalitet, som ikke var selvforsørgende, men havde stor offentlig gæld…”

Tredje og første  gang:  Søren Krarup den 13. november 2009: ‘Danmark et foregangsland’ – hvordan ses det lige, vi ser det modsatte ?

Men Søren Krarup begyndte allerede i 2003: Søren Krarup hævdede i Berlingske Tidendes Kronik den 8. februar 2003:

“En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.”

Daværende pastor Søren Krarup talte usandt! Hvem siger den siddende flertalssikrede regering imod (skrev vi dengang), når det ikke drejer sig om at ødelægge landet yderligere med indvandring?? Her er sammenhængen, hvori Søren Krarup meddelte sig via kronik i dagspressen:

Citat fra Berlingske Tidendes Kronik 8. februar 2003

”En lykke for landet

Antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, er gået fra 20.000 til 2.000 om året – og Dansk Folkeparti håber, at tallet vil gå yderligere ned. Endelig er den danske virkelighed i overensstemmelse med indfødsrettens intentioner.

….idet det i junigrundlovens paragraf 54 hed: »Ingen udlænding kan herefter erholde indfødsret uden ved lov«. Paragraffen er uændret fortsat i efterfølgende grundlove. I dag er det i paragraf 44, det hedder, at »ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov«. Således understreger det danske folk sin førstefødselsret til Danmark. Fremmede kan godt blive danske. Naturligvis. Men det sker ved lov i det danske Folketing, og dermed er sagt, at indfødsret er det danske folks gave til fremmede, givet til dem, der er gaven værdig.

Også derfor var valget 20. november 2001 så lykkeligt, for her skete et systemskifte. Det nye flertal i Folketinget er bevidst gået efter at stramme reglerne om dansk indfødsret og bringe dem i overensstemmelse med grundloven. Med den aftale, der blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti og som trådte i kraft 1. juli 2002, er forståelse af indfødsrettens væsen blevet genskabt, og konkret har det bragt antallet af dem, der modtager dansk indfødsret, fra 20.000 til 2.000 om året – og vi håber, at tallet vil gå yderligere ned…”

Sandheden i følge : http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1366

87.234 er større end 81.631.

Når vi skærer perioden ved 2001 og gør delperioderne lige store i 1990erne og 2000erne, så er det altså den siddende regering der sætter rekorden. Og fordelingen på mere eller mindre fremmede indvandrere er lige så skæv, hvis ikke mere skæv, og vi behøver ikke dokumentere, for vi har ikke bevisbyrden. Den samlede tilstrømning var ligeledes størst under den siddende regering.

Er meningen at vi skal lyve med eller holde tand for tunge, mens DF forsøger at proppe usandheder i de sidste potentielle vælgere, der måske aldrig selvstændigt sætter sig ind i noget særligt?  Eller er meningen at vi skal tro, at Søren Krarup gjorde nogen forskel til det bedre? Det er lige så sørgeligt at høre Thulesen Dahl i Sønderjylland foreslå, at de danske forbehold burde moderniseres. EU-forbeholdene har aldrig haft andet end indenrigspolitisk, kosmetisk betydning for vælgebedraget. Det vidste vi fra begyndelsen for 18 år siden, og de er forlængst totalt undermineret i glidebaneland, hvilket vi ser netop nu igen med f.eks. udlændingepolitikken og EU-pagten.