Danmark

24. marts 2011

HVIS NYHEDERNE 24. MARTS 2011 IKKE MELDER HVAD LØKKE HAR SAGT JA TIL I BRUXELLES I DAG APROPOS AABENHEDEN – HAR DU DET HER


12-05-2010: http://www.ugebrevet-europa.dk/artikel.asp?AjrDcmntId=1241

“…Få timer efter vedtagelsen af EU’s store hjælpefond mødtes 400 europæiske og globale ledere til uformelt topmøde i Bruxelles, hvor Europas økonomi ikke overraskende kom til at dominere.

Økonomi, bæredygtighed og sikkerhed var på forhånd udpeget som de temaer, der skulle være omdrejningspunkter for mødet. Med finansiel og økonomisk krise øverst på alle avisforsider i hele Europas som følge af EU’s finansministres historiske beslutning om at etablere en fælles hjælpefond på i alt omkring 500 mia. euro, kom økonomien ikke overraskende til at dominere mødet.

Litauens præsident, Dalia Grybauskaite, gav på mødet sin udlægning af, hvilken baggrund EU’s statsledere nu handler på: ”I Europa forsøger vi ofte at undgå se virkeligheden i øjnene. Vi kan ikke leve alene under globalt pres, og derfor må EU’s medlemslande med tydelighed beslutte, hvilket Europa, vi ønsker. Hvor dyb en integration og på hvilke områder. I modsat fald reduceres Europa til en snakkeklub.”

I sin tale kom formand for Europa-Kommissionen, José Barroso, blandt andet ind på formålet med hjælpefonden: “Aftalen vil sikre, at intet kan få lov til at svække euroen. Den viser hele EU’s vilje til at stå bag hvert medlemsland, når de er alvorligt truede. Krisens lektie er for mig, at vi har brug for et større fællesskab omkring økonomisk politik, og hvis man ønsker et valutarisk fællesskab, bør man også arbejde for det økonomiske fællesskab.”…”

World Economic Forum blev afholdt blot få timer efter vedtagelsen af EU’s hjælpefond og i forlængelse af heftige europæiske diskussioner om, hvilken rolle EU skal spille over for medlemslande under hårdt økonomisk pres. Mødets afsluttende debat viste dog, at der blandt ledere på tværs af det ”gamle” og det ”nye” Europa er enighed om, at vejen frem for Europa vil kræve hårde og upopulære valg for politikere og borgere. Som en deltager udtrykte det: ”Vi kan ikke fortsætte i den gamle retorik. Den er fuldstændig utilstrækkelig. Vi er nødt til at gentænke den europæiske model og den sociale markedsøkonomi. At gøre det kræver blod, sved og tårer.”

Traktatændringer

 http://www.ugebrevet-europa.dk/files/2010/pdf/Europa_uge19.pdf

“…Europa-Kommissionens bud på en løsning er, at den langt tidligere bliver draget ind i medlemslandenes finanspolitik. Dermed kan Kommissionen bidrage til en ansvarlig finanspolitik langt mere effektivt. EU’s økonomikommissær Olli Rehn foreslår, at Kommissionen får adgang til at rådgive medlemslandene allerede, når de er i gang med at udarbejde deres finanslove. Dermed kan man hurtigere trække det gule kort frem og advare medlemslandene om, at de er på vej væk fra den budget-dydens smalle sti. Men selv dette forslag er stærkt kontroversielt i medlemslandene, hvor finansministerierne ikke bryder sig om at blive ”kigget over skulderen”, og hvor nationale politikere betragter forslaget som endnu en overgivelse af suverænitet til EU-systemet i Bruxelles…”

“…Markedskræfterne fik stolen for døren

 Til sidst blev man enige om at gøre det væsentlige og sætte markedskræfterne stolen for døren gennem søndagens skelsættende beslutning fra EU’s finansministre. Det var et kraftigt signal om, at der stadig hersker gennem søndagens skelsættende beslutning fra EU’s finansministre. Det var et kraftigt signal om, at der stadig hersker en ånd af solidaritet mellem EU’s medlemslande, sådan som Kommissionens formand José Manuel Barroso noterede sig…”

 http://borsen.dk/nyheder/topnyhed/artikel/6/203275/investor_1700_ny_stor_eu_hjaelpefond_paa_vej.html

11-03-2011 17:46  “…Regerings- og statsoverhoveder i EU kan være på vej med en ny stor hjælpefond på mellem 150-200 mia. euro. Det vurderer chefanalytiker i Danske Bank, Allan von Mehren. Pengene skal lægges oveni den nuværende fond, der har 440 mia. euro til rådighed…”

Pagten er finanslovsforslagene til godkendelse:

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/203299/eurolande_klar_med_nye_krisetiltag.html

12-03-2011 08:37 “…Eurolandenes stats- og regeringschefer har vedtaget en større pakke af tiltag, som skal øge tilliden til den fælles europæiske valuta. Blandt de øvrige brikker er en udvidelse af den midlertidige krisemekanisme, så hele lånepuljen på 440 milliarder kroner er til rådighed for kriseramte eurolande. Samtidig kan milliardpuljen også undtagelsesvis bruges til at opkøbe statsobligationer fra eurolande…”

Hvis man skal ud i at føre en mere fælles finanspolitik, hvor medlemslandene virkelig forpligtiger sig, vil det kræve en ændring af den eksisterende EU-traktat. Selv en opstramning af stabilitetspagten, hvor medlemslandene kan trues af virkelige sanktioner, vil sandsynligvis blive nødt til at gå gennem en traktatændring. Og det er der lidet appetit på i EU-kredsen, efter at man efter otte års forhandlinger og talrige forsinkelser endelig fik Lissabon-traktaten i hus. En genforhandling af stabilitetspagten vil sandsynligvis gå meget hurtigere. Et halvt års regeringskonference plus et år eller halvandet til at få den ratificeret i medlemslandene, idet man skal regne med i hvert fald en irsk folkeafstemning herom samt den sikkert obligatoriske retssag ved den tyske Forfatningsdomstol i Karlsruhe rejst af euro-skeptikere.

http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/203304/krav_om_dansk_lyn-beslutning_om_europagt.html

12-03-2011 09:50 “…Tolv dage. Så lang tid har Danmark til at beslutte sig for, om man vil være en del af en ny europagt med større økonomisk samarbejde og overvågning. Eurolandene forventer således et svar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om eventuel dansk deltagelse, når EU-lederne den 24. marts samles til topmøde i Bruxelles…”

———————————

Alt fremhævet og understreget oven for er foretaget herfra.

Vi skal lige gøre opmærksom på, at markedskræfterne ikke kan sættes ud af kraft eller “uden for døren” mere end naturkræfterme. Forsøger man alligevel – de europæiske ledere vil, tror de – opleves tsunamien uanset. Det er her problemet virkelig ligger. Dette her er faktisk skridtet efter euro er indført, budgettet sendes til godkendelse. Tricket med at nå målet ad en glidebane har vi set gennemsyre hele EU-konstruktionen lige fra begyndelsen: https://danmark.wordpress.com/2006/06/01/euro-ultralight-og-euro-light/ (fælles finanspolitik var forudset herfra, før Euro toges i brug)