Danmark

10. marts 2011

Kendsgerninger skal ikke rettes sidenhen


Lidt samtidshistorie

Kendsgerningerne er:

Finanskrisen skyldes årtiers udpumpning af falsk købekraft, og det har skiftende politikere/regeringer alene ansvaret for sammen med medierne. Specielt Irakkrigen kan det oplyses finansieres ved udstedelse af US-statsobligationer fortrinsvis solgt i Kina og andre steder blandt vækstnationerne i Fjernøsten, der har masser af ledig reel købekraft – og i øvrigt på yderst fordelagtige vilkår. Det sidste blot for at bortvejre en enkelt af de fantasifulde forestillinger.

OPEC indskrænkede olieproduktionen og brugte dermed atter olievåbnet i 2003 og i 2007, efter euro var blevet delvis petro-euro i 2001, som under de første vilde råolieprisstigninger i oktober 1973 og igen i 1979:

Fra https://danmark.wordpress.com/2006/06/05/usa-arabien-eu-i-dilemma/

“…I oktober 1973 hævede OPEC den fælles oliepris med 400%, samtidig med der indførtes embargo på afskibning af olie til ethvert land, der havde støttet Israel i “Yom Kippur Krigen” mod Egypten, og OPEC reducerede samtidig olieproduktionen med 25%. Forinden var USA i maj 1973 nået til en uformel aftale med Saudi Arabien om, at landet ville kunne investere i USA, som modydelse til USA’s assistance med at udvikle Saudi Arabiens hjemlige økonomi. Bortset fra de voldsomme olieprisstigninger – der var én mere i 1979 med 175% – var der ikke noget katastrofalt i, at olielandene samlet forlangte mere for deres olie, da reserverne var begrænsede…
Det var afgifterne på olien, benzinen og gassen, der satte priserne, og provenuet fra afgiftene steg hver gang med og fyldte Vestens offentlige kasser, men alligevel gik vareproduktionen tilbage. Ledigheden steg og steg sammen med inflationen. I slutningerne 1970erne havde vi renter på over 20%.

Vestens selvforskyldte træge fortsat økonomiske udvikling under den internationale konkurrence fristede regeringer til at udvide betalingsmiddelmængderne yderligere via bl.a. lempede vilkår for afvikling af lån i ejendomme og boliger med op til 50 pct. Aktierne havde holdt for med varm luft, og et sted skulle man finde, hvor den varme luft fra netop oppumpede aktiekurser kunne sendes hen…, så man kunne kalde det et opsving (2004-2008)”

‘Danmark var ikke bedst rustet’. Tværtimod (også UBS i Schweiz, der tabte 71 mia. kr. i 2007, bekræftede dette). Danmark har virkelig udnyttet sin kobling af dkk til euro, således at euro skal holde dkk oppe i et sikkerhedsnet – dette kan ikke kaldes at være rustet! Bolig- og ejendomprisspekulationen fik lov at køre netop i højeste gear med prisstigninger samlet på omkring 3/4 billion kroner herhjemme for kortsigts-forbrugsbeskæftigelse under ‘Hjort- og Bendtsen-regimentet’, efter den samme type spekulation faktisk havde kørt, men var blevet stoppet igen rundtom i EU. Danske boligejeres gæld til realkreditten og bankerne udgjorde i 2009 90 pct. af det samlede danske bruttonationalprodukt.

Maj 2006: https://danmark.wordpress.com/2006/05/25/ejendomspriserne-skal-standses/

I Danmark var ‘de ansvarlige’ i 2007 parate til at gå tre gange så langt! (100-årslån i stedet for 30-årslån) :

Retttidig advarsel: https://danmark.wordpress.com/2007/03/21/bolig-ejendoms-lejeboligmarket-smadres-nu/

[At der måtte en regeringsrokade til skulle være forholdsvis nemt at forstå herefter]

Det gik allerede så vidt eller vildt til på et tidspunkt, at danske boligejere for belånte ejendomsprisstigninger herhjemme købte ejerlejligheder i Barcelona og Berlin…. medens hele cirkusnummeret reelt dækkedes ind via euroen. Det kan et barn forstå ikke er holdbart i længden.

Vurdering, et par skudsmål og et bud på nærmeste fremtid:

Altså, det var hverken USA eller olien, der skabte den seneste finanskrise. Bankerne gjorde, som de plejede, men nu med alt for stort spillerum. Det var Europas og Danmarks manglende totalomstilling af uddannelser, kompetencer og erhverv til den internationale konkurrence, som tog fart fra begyndelsen af 1980erne, der ignoredes. Man forsøgte at skyde sig igennem med protektionisme og planøkonomi via EU, fælles EU-tvangsvaluta og pengeudpumpning for alene forbrugsbeskæftigelse på den nationale front, samtidig med man gravede afgrunden dybere via velfærdsforbrugende og børnerig immigration fra Mellemøsten, Syd- og Sydvestasien og Afrika som middel mod aldringen, der fulgte pr. automatik af velfærdssystemets/trækdyrssamfundets manglende fertilitet. At det var kilderne til indtjening det primært drejede sig om for at sikre det nødvendigste forbrug glemte/overså de virkelighedsforskansede christiansborgere ikke overraskende. Og erhvervslivet og det lange sigt (ja, overblikket) er ukendt stof for marionet-repræsentanterne i det repræsentative demokrati. Spørgsmål herom skal have flertal over midten i årevis, så de korte politiske statements endog har tid til at bundfælde sig som endnu lettere fordøjelige ugeblads-floskler. Næste valgdag er ellers eneafgørende for levebrødspolitikerne.

* Det skattefinansierede og underskudsbaserede velfærdssystem (socialdemokratisk ide fra 1930erne) for ‘de nye herremænd’ var der flertal for over midten fra 1968. VKR-regeringen (1968-1971)  sprang med på vognen.

* Masseindvandringen var der flertal for over midten fra 1982.

Disse to projekter skal der gøres op med for at klare den nødvendige omstilling til den internationale konkurrence.

At det ikke vil ske i tide er vor vurdering. Så nedtællingen er igang.

Det er meget nemt at blive fyldt med løgn

——————————————————————————–

Vi er ikke som pressen nødt til at fjerne vore indlæg og selvsagt linkene til samme, når det viser sig indholdet ikke står mål med virkeligheden, når det simpelthen bliver for pinligt, eller når vi ved en fejl har berettet noget, som ikke skulle frem i lyset. Vi er den opfattelse, at sandheden skal frem, så demokratisk indstillede borgere har en chance. Ingen er ufejlbarlige, og vi indrømmer og retter gerne i modsætning til, hvad som er kotumen blandt politikere og pressens folk.

Sonia

PS: Det er blevet meget almindeligt at afgående ministre og vragede til tillidsposter omkring Christiansborg vræler, når det sker. Du kan være helt og aldeles sikker på, at tårerne ikke skyldes at de ikke nåede, hvad de ville for vælgerne.