Danmark

7. marts 2011

HJEMMERØVERIERNES ANTAL 2010 og den personfarlige kriminalitet


På Danmarks Statistiks Nyt fra DS fås http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR027.pdf (kriminaliteten sammenskrevet neden for). Det skal lige understreges at når du ser færre tilfælde af indbrud i ejendomme m.v. og færre tilfælde af visse tyverier i netop denne tabel skyldes dette langt hen ad vejen, at færre forbrydelser af denne type anmeldes, fordi Politiet netop ikke gør meget ud af den slags straffelovsovertrædelser længere:

Antal hjemmerøverier i Danmark 2010: 289

Antal hjemmerøverier i Danmark 2009: 364

Hvorledes antallet skulle betragtes og gerningsmændene udpeges i JP 30. januar 2010

Her er der så tale om et mindre fald i antallet fra cirka et om dagen (givet tilfældigt). Også flere sydøsteuropæere får i disse år direkte adgang til at rejse til landet og ud igen uden kontrol efter EU’s bestemmelser herunder Schengen-aftalen. 8. november 2010: Trods bekymringer i flere medlemslande godkender EU en ny visumaftale, som sikrer albanere og bosniere visumfri indrejse i EU.  I flere jyske byer slukkes gadebelysningen for at spare. Det blev også i sommeren 2010 forsøgsvis sat i gang Århus, hvor man har byggeprojekter til 28 mia. kr. Det rigtig smarte består i, at der samtidig begyndes en billigrute med fly fra Gdansk til Tirstrup fra foråret 2011. Pris kr.133. Vi må så se hvem de mørke gader gavner mest.

Den personfarlige kriminalitet skal simpelthen udskilles for ikke fuldstændig at forvrænge billedet af kriminaliteten, når ejendomsforbrydelser fortsat har betydelig dominans antalsmæssigt og samtidig har et stærkt stigende mørketal (uden for registrering), som begrundet i første og anden linie i dette indlæg. Dette faktum ignorerede

Kommissionen vedørende ungdomskriminalitet og ytrede i stedet sin berømte tilfredshed med udviklingen i betænkning nr. 1508 i 2009.

Antallene anført med blåt angiver stigninger

Fængslerne er i øvrigt fyldte til bristepunktet.

1 kommentar »

  1. […] lagt i en anden gerningskategori. Antallet af denne hidtil meget udanske forbrydelse fald fra 364 i 2009 til 289 i 2010. Det kan også bero på tilfældigheder, når det er et enkelt […]

    Pingback af LUFTHAVNSPOLITIET HAR LIGE ADVARET IGEN – POLITIKER LADER DET BARE FORTSÆTTE « Danmark — 2. april 2011 @ 16:28


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s