Danmark

9. januar 2011

9 January, 2011 11:34: Retro-analyse og projektion 1979-2072 resultater og præsentation


Nyhedsbrev fra Information om Danmark 

 – formentlig det sidste 

Antal, geografi, øst-vest, IQ som kendetegn ved statsborgere af udenlandsk oprindelse

For omkring 20 år siden opfordrede tidligere sognepræst i Seem Søren Krarup mig til at skrive Danmarks Statistiks historie. Dette ville have været og vil fortsat være tidsspilde, der måske ikke uden videre kan sammenlignes med omkring 10 år i Folketinget. Det sidste var det værste.

Rumlepotter findes både i jydske og sjællandske udgaver.

Derimod den nyere (masse-)indvandrings historie i tal og perspektivet kunne interessere nogle få, der måske har på fornemmelsen, at de på den ene eller den anden måde er blevet snydt. Vi forestillede os fra 1987, at grundlaget ubetinget måtte være at kunne fastslå invandringens størrelse. Det var netop her magthaverne straks lukkede adgangen, medens medierne samtidig løj i takt hermed gennem mere end tyve år. Vi rettede, hvad der kunne rettes nærmest med “bind for øjnene”, da vi ikke havde adgang til grunddataene, men kun til de offentliggjorte data og de offentliggjorte bearbejdede statistiske materialer. Den sidste kategori kom i øvrigt til at stå mere alene, således at grundlaget for det udarbejdede ikke kunne anfægtes. Etikken var røget og udskiftet med en ny.

Særligt interesserede kan få tilsendt vor sidste gennemgangs grafiske fremstillinger om masseindvandringens historie (1979-2010) i programmet (Office) Publisher eller blot som e-mail, således at de mere end 25 grafiske figurerne kan ændres i størrelse. Herved træder flere detaljer tydeligere direkte frem fra den bagvedliggende regneark-model. Perspektivet for perioden 2011-2072 er også illustreret i tal, grafik og statistisk beskrivelse under givne, realistiske forudsætninger. Denne gennemgang tilsendes vederlagtsfrit pr. e-mail som supplement til følgende filer, der er offentlige tilgængelige:

perspektiv.pdf : baggrunden kort, modellen i hovedtræk og resultaterne i modellens regneark er sammenskrevet i form bestående af tabel-uddrag med tilhørende grafiske fremstillinger samt en kortfattet, tilhørende statistisk beskrivelse i PDF-fil.

Resultaterne skal ikke forsøges underkastet nogen verbal/sproglig omkalfatring, justeringer eller præciseringer endsige nogen smagsbedømmelse af hensyn til dette og hint med min deltagelse, og intet omskrevet herfra kan offentliggøres i mit navn. Resultaterne er korrekte for så vidt modellen og dens forudsætninger accepteres, idet elementerne brugt i modellen ikke er mere eller mindre tilfældige valg af ord og vendinger fra vokabulariet, men universel logik i symbolsprog anvendt på veldefinerede begreber. Vi har intet andet holdbart end netop en sådan model, når den enkle virkelighed systematisk skjules for offentligheden af de såkaldt ansvarlige, gamle såvel som og ikke mindst nye.

Hvor meget offentligheden har ud af læse gennemgangen, eller om mange eller få kan forbinde modelresultaterne med virkeligheden ved jeg ikke. Rettighed til at bruge modellen på danske befolkningsforhold er netop blevet solgt til internationalt forsknings- eller udviklingsarbejde. Som bl.a.. den generelle beskrivelse af modellen antyder kan ingen befolkningsrelateret dansk forskning længere forsvares med udgangspunkt i den officielle, danske befolkningsbeskrivelse, såfremt karakteristikummet, der søges afdækket i den statistiske helhed, er væsentligt genetisk knyttet. Dette sidste ved flere, der har fulgt den kritiske demografi-gennemgang gennem årene på vor netside eller i Danskeren. De officielle fejlbeskrivelser af befolkningssituationen er ikke overraskende noget nær de samme i alle europæiske lande, selvom variablene og dataene er noget forskellige, og alle disse officielle beskrivelser skrider mere og mere med tiden i forhold til realiteterne. I forskningsverdenen skal der som bekendt ofte tabeller og grafer til for at overbevise om, påvise eller bevise netop det, som andre vidste eller sikkert fornemmede længe forud. Vi beskrev forskningstabet generelt i januar 2005 på: http://www.lilliput-information.com/economics/samm.html.

Forskellighed, et tveæggede sværd
Der blevet givet afslag på ansøgning om offentlige midler til forsknings- og udviklingsarbejdet, som en dansk professor fandt der var behov for. Arbejdet ville i tillæg diskret have kontrolleret den officielle, danske befolkningsbeskrivelses anvendelighed i forhold til optællings- og forskningsformålene. Nu var karakteristikummet, der konkret skulle udforskes ikke alene genetisk knyttet, men tilmed hentet fra gruppen karakteriseret ved forskellighed. Tilsammen gjorde dette det afgjort ikke nemmere at opnå offentlig bevilling. Den politisk korrekte elite accepterer simpelthen alene forskellighed, når den falder ud til den rigtige, d.v.s. den politisk korrekte side. Dette er selvfølgelig inkonsekvent, nærmest barnligt og derfor også skæbnesvangert for de politiske aktører i længden, men sådan er det blevet, barnligt.

Og politisk korrekthed prioriteres højere end enhver kendsgerning. I befolkningsstatistisk sammenhæng begyndte det for alvor med et kamouflage-projekt byggende på uvidenskabelige tællebegreber fra 1991 (selvom meget var i uorden forinden) og sluttede senest med et andet kamouflage-projekt fra 2001, hvor indvandringen skulle skjules af antallet af nye naturalisationer eller nye danske statsborgerskaber hvert år. I 2002 og 2004 ‘rejste indvandrerne sandelig hjem’, selvom de blev her. I 2005 manglede der dog i alt 443 naturalisationer i at kunne dække nettoindvandringen og dermed sikre den falske eliminering af tilstrømningen. Vi havde meddelt i december 1989, at de ansvarlige sandsynligvis ville gøre brug af sidstnævnte trick på et tidspunkt. Det slog desværre til efter 12 år. Det næste kan nemt blive verdenshjørnernes politisk korrekte placering, efter den menneskeskabte globalopvarmning nu f.eks. har vist sig at give tæt på isvinter.

Det blev i stedet til privat finansieret forskning kombineret med et slagkraftigt formidlingstilbud i den engelsksprogede forskningsverden (der ikke i samme grad lider af lighedsyndromet), fordi modellen kan bruges på flere europæiske landes fejlindrettede befolkningssystemer. Vi havde i 2010 mange eksempler på konsekvenserne af mangler i et dansk registreringssystem og et ituslået dansk befolkningsregnskab, og det lykkedes uanset afslaget på offentlige midler til formålet utvetydigt at påvise, at det danske befolkningsregnsskab simpelthen er ganske vildledende. Det samme er det norske, det hollandske, det engelske, det tyske og det østrigske.

Et eksempel af de enkle fra 2010 var “danskernes hjemmerøverier”, som Jyllandsposten kunne berette ‘passende’ om, et andet var ikke-vestlige immigranters nettoudgiftstræk på det danske velfærdsbudget. Her så vi adskillige bud på beløbet rundtom i pressen mest byggende på den snart altomfattende oplyste akademiske analfabetisme. Det hele afsluttedes med at regeringen nedsatte (læs “hensatte”) et udvalg (“en syltekrukke”), der skulle opregne alt det, som netop forud var blevet summarisk opregnet af regeringens egen Velfærdskommission (i 2005), og i 2010 blev disse Velfærdskommissionens regneresultater desuden kombineret med Chr. Hansens simple sammensatte forholdsregning herfra for anden gang. Men denne regning har ikke længere accepteret gyldighed i tidens og dermed videnstankenes surrealistiske veksel-logik. Forskellighed i trækket på velfærdskronerne, uha-da.

Gal kurs i mere end 30 år
Vi kan selvfølgelig ikke fuldstændig afvise at større initiativer – både gode og slette – netop fortsat kan stamme fra forskningsverdenen og herfra kan bruges til at overbevise de ellers handlingslammede beslutningstagerne, der næsten alle sammen i deres stille stunder typisk er henvist til blot at fornemme, at det er helt galt fat med den kurs, som de er slået ind på eller har fortsat efter i mere end 30 år under skiftende regeringer.

Det er ganske enestående
Forskellighed der vil noget, og dog : Det viste sig at end ikke mandaternes antal eller deres fordeling spillede nogen rolle blandt de såkaldt professionelle tomme skaller på borgen: Havde mandaterne spillet en rolle, kunne vi fortsat med god ret have hævdet, at hvad nogen ikke magtede på godt 9 år med fuld medieopbakning hele vejen og derfor kom for meget bagud med til, at skuden kunne vendes (fra 1995), klarede andre mageligt på 2 minutter og 54 sekunder med mediernes bevågenhed i netop samme tidsrum. Nogen tog grueligt og utilgiveligt fejl eller spillede falsk. Men lige knap alle tog fejl eller spillede falsk.

Vi kan sluttelig sige, at den ærlige modstand, der måske savnede strategi og taktik, afløstes af den vel tilrettelagte modstand på skrømt/eller ved medløberi, hvor de indvalgte kun skulle skabe de berømte vælgerforventninger. Det bliver naturligvis skæbnesvangert for landet, at begge tiltag løb ud i sandet. Der er ingen grund til at oplyse mere, for danskerne vil hellere tro end vide om denne verden.

Hvorfor kom de første (i nyere tid)

Indvandringens Danmarkshistorie til alle tider

Med venlig hilsen

J. E. Vig

mail@lilliput-information.com

http://www.informationomdanmark.dk

og denne blog

PS: Håber på nogen vil sende meldingen videre, da jeg har mistet næsten alle mine e-mail-adresser ved pc-nedbrud lige før Jul.

4 kommentarer »

  1. Nogle har ydet deres indsats og gr det ikke lngere af den ene eller anden grund. Vi m ikke vlge et blindt je eller vre enjede nr vi herhjemme eller i vore nabolande ser den totalitre giftsky nrme sig ved udelukkelse af medborgere fra det skaldt pne selskab der forekommer mere og mere kvalmende og vitaminfattigt. Pressen er ikke kritisk eller bare interesseret i projektet og gr da slet ikke til kamp imod det!.

    Kommentar af Monex — 31. januar 2011 @ 23:52

  2. […] eller skabes klarhed, så vi får lys over land. Det kunne åbentbart  forstyrre projektet. End ikke en anden regering, i mange år en flertalsregering, kunne ændre på tingene. Det er […]

    Pingback af DET SKAL DU IKKE BLANDE DIG I ELLER HAVE GRUNDLAGET FOR EN MENING OM – SAA ER DU FORKERT ELLER OG OND « Danmark — 7. marts 2011 @ 18:46

  3. […] ikke ske ændringer, så vi får lys over land. Det kunne åbentbart forstyrre projektet. End ikke en anden regering fra 2001, i mange år en flertalsregering, kunne ændre på tingene. Det er […]

    Pingback af HVOR MANGE HER ER – DET SKAL DU IKKE VIDE – DET KUNNE FORSTYRRE PROJEKTET | Xanthippe — 8. marts 2011 @ 11:37


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s