Danmark

11. august 2010

CEPOS LEVERER IKKE VAREN – MED MINDRE RESULTATET ER BESTILT


CEPOS – den liberale såkaldte tænketank – anslår, skønner eller beregner ikke, men rekvirerer omkostningerne vedrørende en gennemsnitlig ikke-vestlig fra DREAM-instituttet (med offentlige bevillinger), angiveligt: 29.600 kr. pr. år:

“Det fremgår, at indvandrere fra mindre udviklede lande gennemsnitligt kan skønnes at præstere et negativt nettobidrag af størrelsesordenen 29.600 kr. pr. år…”

I Politiken den 19. september 2005 kunne vi læse, at “halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande mangler kvalifikationer til selv de lavest betalte ufaglærte job på det organiserede danske arbejdsmarked. Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed”.

Hvis halvdelen netop ikke har arbejde udbetales de i regelen et beløb pr. måned fra det offentlige, der efter skat ikke er under ca. kr. 7.000, hvilket giver kr. 84.000 pr. år. Selvom vi dividerede dette beløb med to, ville resultatet være 42.000 kr.

Der er flere hovedposter på finansloven ud over eksemplet her med kontanthjælps-udbetalinger over posten social beskyttelse, hvor de ikke-vestlige spiller med, både m.h.t. andre udbetalinger og ikke mindst personaleforbrug:

Offentlige orden og sikkerhed

Sundhedsvæsen

Undervisning

Opregning af alle omkostninger til alle ikke-vestlige: https://danmark.wordpress.com/2010/03/31/fremmedudgifterne-er-200-300-mia-kr-i-2010/

Allerede 2002-2003:

SOCIALMINISTEREN SLÅR ALARM: Jyllandsposten 10. september 1999: Hver tredje på bistand er indvandrer. I 2002 var mere end hver tredje (35-38 pct.) på kontanthjælp ikke-vestlig. 2003: 40 pct. af modtagerne indvandrere. Mindst kr. 7000 pr. måned efter skat.

2005:

Dengang havde Regeringen sammen med DF og Socialdemokraterne netop indgået en aftale om en ny såkaldt integrationspakke til 580 mill. kr., der skulle få 10.000 flere indvandrere i arbejde.

Dengang var “cirka 10.000 ægtepar på kontanthjælp, og heraf udgør indvandrere 75-80 procent”. Derudover var endnu flere enlige.

Hvordan gik det så? Skræmmer sporene?

2008-2009:

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent . På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende. Integrationsudgifter: 16. oktober 2009, i Gellerup Planen er 80 pct. af indbyggerne på overførselsindkomst. 21. februar 2009, antallet af indvandrere på førtids- eller socialpension i Århus er steget med 99,7 % på fem år53 pct. af de nyankomne var analfabeter i Sverige kunne læses 28. januar 2009. 90 pct. af de tvangsfjernede i København var fremmede, læste vi den 27. marts 2008. 24. marts 2009:  http://www.berlingske.dk/article/20090227/danmark/902270355/, “Alternativet til fængsel for de 15-17-årige lovovertrædere har ikke den store effekt, når det drejer sig om at holde dem væk fra kriminalitet…” Behandling af unge kriminelle virker ikke: http://www.berlingske.dk/article/20090324/danmark/90324027/

“80 procent af de ungdomskriminelle, der udstår en to-årig behandlingsdom, bryder loven igen. Det viser ny rapport fra Justitsministeriet…” Forventningerne var igen ligesom ressourceindsatsen enorme – det er ingen molbohistorie, der er fuld dokumentation for den, der tager sig til hovedet: Effekten udeblev. Kommissionen om indsatsen mod undomskriminalitet afgav betænkning i 2009. De ansvarlige og kamouflagemetoderne afsløres her.

LÆSEREN BEDES TÆNKE OVER OM 29.600 KR. PR. ÅR PÅ NOGEN MÅDE KAN VÆRE DE GENNEMSNITLIGE OMKOSTNINGER VED EN IKKE-VESTLIG IMMIGRANT I DANMARK.

Allerede nu konsumerer indvandrerne mindst 1/3 af velfærdsposterne på landsplan sammen med “deres danske herremænd”, uanset deres 11-13 pct. befolkningsandel i landet som helhed.

Denne beregning bygger direkte på Velfærdkommissionens analyseresultat i dens marts-rapport 2005, der viste at ikke-vestlige trækker 3,47 gange mere på velfærdskontiene i gennemsnit over livsforløbet end danskerne.

Det hollandske har intet med det officielle/officiøse danske at gøre:

“…Nyfer calculates the arrival of 25,000 non-western immigrants and 25,000 children in the Netherlands every year will cost society some €7.2bn a year…”

Idet vi må gå ud fra, at prisen her angives pr. 50.000 nye hvert år, bliver resultatet med 7,2 millarder*7.45 kr. = 53,6 milliarder kr. pr. 50.000 ikke-vestlige pr. år.

CEPOS herhjemme har tilsyneladende brugt Danmarks Nationalbanks angivelse, der stammer fra DREAM-instituttet og blev gengivet i Weekendavisen 26. september 2008: 2 mill. kr. pr. ikke-vestlig over livstiden eller ca. 29.600 kr. pr. år i 67 år.

Velfærdskommissionen kom til at ikke-vestlige over livstiden i gennemsnit gav et underskud på 2,6 mill. kr. i forhold til deres indbetalte skatter, hvorimod danskerne i gennemsnit gav et tilsvarende underskud, men på 750.000 kr. over livstiden.

Der er lissom en forskel. Set før.

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: