Danmark

7. august 2010

CEPOS’s REGNESTYKKE HALTER


CEPOS, der er de liberales såkaldte tænketank, har fanget et løsrevet beløb hos Danmarks Nationalbank gengivet i Weekendavisen 26. september 2008: 2 mill. kr.

Dette beløb deler CEPOS så med 67 (år) og får 29.600 eller 29.851 kr. afhængig af, hvor vi ser CEPOS’s regnestykke grundigt refereret i medierne. Og det skulle så være, hvad en ikke-vestlig koster det danske samfund pr. år. Desværre, nej.

Regnestykket bygger alene på specialomkostninger vedrørende de ikke-vestlige – altså de omkostningstyper der alene skyldes indvandrerne – søges opregnet mere eller mindre. Her glemmer man behændigt at alle de ordinære udgifter sandelig også skal regnes med, fordi netop disse ordinære udgifter ville være at spare i stor stil uden de ikke-vestliges tilstedeværelse. Alene førtidspensionen udgør 13.895 kr. pr. mdr. for enlige og 23.620 kr. pr. par pr. mdr. (ganskevist begge beløb før skat) plus boligydelsen efter pensionistreglerne. Disse er kun eksempler på offentlige udgifter, der kunne spares til en meget stor andel af de ikke-vestlige, hvis de ikke var her eller havde arbejde.

Derudover glemmes det også behændigt, at det netop er de manglende skattebetalinger over hele livet, der gør regnestykket superskævt. Det er såmænd oplyst i Velfærdskommissionens rapport, men tilsyneladende bygger læsningen heri på selektiv udvælgelse.

Faktum er og bliver at underskuddet i regnskabet for de ikke-vestlige er 2,6 mill. kr. over livsforløbet, hvorimod danskerne giver et underskud på 0,75 mill. kr. efter Velfærdskommissiones rapport fra marts 2005. Dette ekstra underskud kan skyldes offentlige udgifter, der skyldes deres tilstedeværelse eller manglende skatter, det betyder intet. Kendgerningen er uanset at ikke-vestlige giver anledning til et 3,47 gange større nettoforbrug (inkl. manglende skatter) end danskerne i gennemsnit (2,6/0,75 =3,47).

Såfremt det offentlige budget bliver brugt i 2010, er knap 752 mia. kr. blevet brugt på velfærdsposterne i statens funktionelt opdelte budget. Dette forbrug skal deles mellem danskerne og de ikke-vestlige – de vestlige ser vi bort fra – og det fører til at ikke-vestlige forbruger mindst 30 pct. af alle 752 milliarder, måske snarere 40 pct. af velfærdsposterne afhængig af hvor mange der er her.

Skal der deles 752 napoleonshatte eller narrehatte mellem 8 piger og 92 drenge under den forudsætning, at pigerne skal have 3,47 gange flere hatte end drengene, er resultatet 174 napoleonhatte til de 8 piger (23,2%) og 578 narrehatte (76,8%) til de 92 drenge. Det er 21  3/4 napoleonshatte til hver af pigerne og 6  1/4 narrehatte til hver af drenge.

De 8 pct. konsumerede som var de mere end 23 pct., såfremt vi havde forudsat de gik lige meget til fadet.

Man dækkede sig straks ind med at et lignende resultat var blevet produceret af Nyfer for PVV i Holland for Holland:

Non-Western immigration costs Dutch society 7.2 billion euro a year, according to a study published Wednesday by economic research agency Nyfer for the PVV fraction in parliament.

Og så er alt jo godt for de uvidende.