Danmark

24. juni 2010

NY VALGUNDERSØGELSE VISER FORMENTLIG UTILSIGTET ATTER AT INDVANDRER- OG EFTERKOMMER-KATEGORIERNE ER FULDSTÆNDIG UANVENDELIGE – NU FRA ENDNU EN NY MEN SIKKER VINKEL


For musikinteresserede er her midsommervisen: https://danmark.wordpress.com/2008/06/21/vi-elsker-vort-land/

Den 29. november 2009 kunne sandelig læses i Berlingske Tidende: “Hele 18 valgsteder havde en stemmeprocent på under 50 ved kommunalvalget…” under overskriften ‘Marginaliserede Borgere Gider Ikke Politik.


Undersøgelse af kommunalvalget afslører vel utilsigtet flere ting

–   og indvandrer- og efterkommerkategorierne gør igen mere skade en gavn

Her er undersøgelsen, som vi kun lige kikker lidt på for dokumentationen:

Institut for Statskundskab Københavns Universitet

Øster Farimagsgade 5

Postboks 2099

1014 København K.

ISSN 0906‐1444 ISBN 87‐7393‐621‐4

Her kan du nedtage undersøgelsen i pdf-format:

http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/4E15849D-A7CD-4D42-95B4-6B5DEAD19510/0/valgdeltagelse_rapport_2009.pdf

Politiken omtaler undersøgelsen i dag fra en ganske anden vinkel på:

http://politiken.dk/indland/article1001750.ece

En vælgerundersøgelse af kommunalvalget 17. november 2009 omfatter en gennemgang af 44 af landets 98 kommuner. Undersøgelsen behandler således 2.302.850 stemmeberettigede ud af i alt 4.283.392 stemmeberettigede i hele landet. D.v.s. godt halvdelen.

Derfor kan undersøgelsens resultater afvige lidt fra resultaterne, der foreligger officielt som resultat af valgdeltagelsen i valget, hvilket behørigt kontrolleres ved sammenligning af den officielle valgdeltagelsen og valgdeltagelsen i undersøgelsen.

Vi interesserer os ikke for at pinde valgdeltagelsen ud på indkomstgrupper, ledige, udstødte, kvinder og mænd og aldersgruppper, som undersøgelsen lægger uhyre meget vægt på. Og vi focuserer heller ikke så meget på, at valgdeltagelsen er lav og endog voldsomt faldende blandt indvandrere (til 36,9 pct.) og efterkommere (til 35,7 pct.) siden seneste kommunalvalg forud i 2005.

Vor interesse skal samle sig om indvandrere og efterkommere (I&E) (ganske uvidenskabelige begreber, men de anvendes officielt helt seriøst). Vi afprøver begrebernes egenethed til heltegning af Danmark. Dels indvandreres og efterkommeres valgdeltagelse dels deres antal som vælgere eller sofavælgere. Alt i alt har 1.471.923 af alle 2.302.850 stemmeberettigede i undersøgelsen stemt, d.v.s. 63,9 pct.

Nu oplyses to gange på side 3 i resuméet og i tabel 3.1 side 29 i undersøgelsen, at etniske danskere har haft en valgdeltagelse på 68 pct. i gennemsnit i undersøgelsens 44 kommuner, og alt i alt har valgdeltagelsen for alle altså været 63,9 pct. i den samme helhed.

63,9 er et vejet gennemsnit af danskernes valgdeltagelse (68) og indvandreres og efterkommeres (I&E’s) valgdeltagelse på 36,8, hvor vægtene er de ukendte andele af antal stemmeberettigede blandt I&E (x) og danske stemmeberettigede (1-x):

For det vejede gennemsnit i undersøgelsen kan ende på 63,9, som nævnt, når etniske danske har gennemsnittet 68 (i tabel 3.1 jf. undersøgelsen står der faktisk 67,6% og ikke 68%) og indvandrere og efterkommere gennemsnittet 36,8 skal følgende ligning stemme:

0,368*x + 0,676*(1-x) = 0,639, for at logikken er i orden.

Dette medfører at x = 0,1201 eller 12,01 pct. af de stemmeberettigede i undersøgelsen er I&E. Resten 87,99 pct. er etnisk danske, meldes der i undersøgelsen. Der var i alt 2.302.850 stemmeberettigede i undersøgelsen, der dækker godt halvdelen af alle stemmeberettigede ved kommunalvalget 2009, 4.283.392.

Vi foretager en prøve på ligningens korrekthed og udregningens sandhedsværdi ved at indsætte 0,1201 og 0,8799 for henholdsvis x og 1-x:

0,1201*0,368 + 0,8799*0,676 = 0,639 eller 63,9 pct. – det stemmer!

I de 44 danske kommuner er antallet af stemmeberettigede I&E (18 år eller ældre og med mindst tre års fast ophold i Danmark plus ikke etnisk danske, men danske statsborgere med valgdeltagelsen 36,8 pct.) derfor : 12,01 pct. af alle undersøgelsens medtagede stemmeberettigede, der udgjorde 2.302.850.

Det giver i alt 276.572 stemmeberettigede bl.a. indvandrere og efterkommere fyldt 18 år eller er ældre med mindst tre års ophold i landet i 44 kommuner ud af landets 98 kommuner plus det løse som nævnt. Undersøgelsen opererer med 230.126 indvandrere og efterkommere. Resten er lagt i kategorien danske statsborgere, herunder børn af efterkommere, hvoraf en del er at betegne danske efter lovens juridiske prædikat, men uanset skal der 12,01 pct. med valgdeltagelsen 36,8 til at trække den gennemsnitlige valgdeltagelse ned fra 67,6 blandt etniske danskere ned til 63,9 for alle valgberettigede i gennemsnit. 

Lad os lige se på antallet af indvandrere og efterkommere (>=15 år) pr. 1. oktober 2006, fordi de stemmeberettigede i den 16. november 2009 er forudsat at have haft fast ophold her netop i mindst tre år forinden valgdeltagelsen.

For hele landet, antal I&E, (>=15 år bliver det nu) pr. 1. januar 2007, da 1. oktober 2006 ikke er medtaget i statistikpræsentationen fra Danmarks Statistik (DS) i 2006: 372.733

Konklusion:

Vi prøver nu at repitere, hvad undersøgelsen har som konsekvens: 276.572 som indvandrere og efterkommere (hvoraf 46.446 har opnået dansk statsborgerskab, eventuelt er børn af efterkommere) med adgang til at stemme ved kommunevalget 17. november 2009 i 44 af landets 98 kommuner. Kun 101.778 (36,8 pct.) benyttede denne stemmeret. Disse og sofasvælgerne (i alt 276.572), hvoraf fortsat hovedparten angiveligt skulle have opholdt sig i landet i mindst tre år og være >=18 år for at være berettiget til afgive valg.

Mindre end tre år før dette kommunevalg (1. januar 2007) var her i alt: 372.733 på 15 år eller ældre. Det kan afvige, men ikke alverden fra antallet af I&E pr. 1. oktober 2006 på 15 år eller ældre ifølge DS’s statistikbanken.

Dette sidste antal må vælges netop på grund af DS’s statistikpræsentationers skiftende udseende i statistikbanken, og opgørelsen pr. 1. januar 2007 er så lidt større end antallet af alle stemmeberettigede I&E ved kommunevalget 2009.

En konsekvens mere (udover antallet af indvandrere og efterkommere i 44 kommuner >=18 år og med mindst tre års ophold) af undersøgelsen er, at i resten af landets kommuner, de fleste, 54, var der derfor i alt under 96.161 stemmeberettigede indvandrere og efterkommer på 18 år eller ældre med tre års ophold i landet (ca. 372.733 – 276.572) ved kommunevalget i 2009.

Jeg behøver vist ikke opliste alle landets resterende 54 kommuner, der ikke er med i undersøgelsen, men som angiveligt havde ialt-antallet mindre end 96.161 indvandrere og efterkommere med tre års fast bopæl i DK og 18 år eller ældre, naturaliserede indvandrere og efterkommere eller deres børn. Kun lige nogle få af kommunerne, som tilsammen huser, altså mindre end 96.161 indvandrere og efterkommere >=18 år inklusive naturaliserede i øvrigt her:

Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Albertslund, Allerød, Hillerød, Kalundborg, Frederiksberg, Frederikssund, Rødovre, Hvidovre, Høje-Taastrup, Roskilde, Fredericia, Kolding, Herning, Skanderborg, Silkeborg, Hjørring, Sønderborg, Haderslev…o.s.v. til mere end halvdelen af landets kommuner.

Om du vil, læser, kan du måske finde ud af om valgundersøgelsen, Danmarks Statistik (DS), eller jeg har ‘fejl i hjemmeopgaverne’. Nogen har ‘fejl i hjemmeopgaverne’.

For at give et fingepeg i en mulig retning, kan det i tillæg oplyses, at også børn af efterkommere medregnes/optælles som danske hos DS, ligesom der i flere år har været problemer med at få afdækket den rette etnik, når talen falder på fødsler i Danmark. Det er lige netop børnefødslerne og valgene disse 3. generationsindvandrere deltager centralt i nu. Vi kan vel ikke hævde at brevmodtageren skifter identitet ved at modtage et brev fra Folketingets Indfødsretsudvalg og ligeså vel heller ikke børn af brevmodtageren.

Dette var endnu et bevis for at udlændingeopgørelserne ikke kan bruges til den mest simple af opgaverne – at tælle hvor mange her er. Det blev erkendt officielt fra 2005 af landets førende demograf. Men andre kræfter i administrationen og i regeringen ønsker ingen ændringer:

Se nogle centralt placerede af disse : https://danmark.wordpress.com/2010/06/21/er-udlændingestatistikken-ubrugelig-ja-den-kan-end-ikke-bruges-til-det-mest-simple-at-tælle-immigranterne/

J. E. Vig, den 23. juni 2010

Skriv en kommentar »

Endnu ingen kommentarer.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: