Danmark

16. juni 2010

Skolens rejsehold placerer kritikken det rigtige sted: i Undervisningsministeriet


10. juni 2010:

Uddrag af : http://www.specialpaedagogik.dk/ObjectOtherShowExtra.aspx?ObjectId=63068

Skolens rejsehold placerer kritikken det rigtige sted: i Undervisningsministeriet

Af:

Christen Sørensen

Professor, Syddansk Universitet: Odense

“Og de ansvarlige uden for skolen er som anført først og fremmest Undervisningsministeriet og sekundært også kommunerne. Rejseholdet udtrykker heller ikke dette direkte, men kun indirekte som i det citerede uddrag, ligesom det også fremgår gang efter gang, når de ti anbefalinger, som Rejseholdet kommer med, begrundes. Årsagen til, at dette er pakket ind, er måske, at sekretariatet for Rejseholdet især har været bemandet af medarbejdere fra Undervisningsministeriet.

Hvis jeg var skolelærer, ville jeg klippe dette citat ud, og sende det til både den nuværende og ikke mindst de tidligere undervisningsministre og tillige til Undervisningsministeriet.

For det tredje lægger Rejseholdet ikke skjul på, at det i givet fald tager lang tid, inden folkeskolen kan præstere at være i top 5 i såvel læsning, matematik og naturfag. Regeringen har opstillet et ønske om, at dette mål skal være realiseret i 2020, altså om 10 år…”

———————————–

Information om Danmark:

Fremhævningen er vores. Andet sted melder Christen Sørensen at Rejseholdet er konfliktsky.Vi kan oplyse, at den tidligere undervisningsminister i 1982-1993 og igen fra 2005-2010 var Bertel Haarder.

Anbefalingerne herfra vil givet afvige en hel del fra Rejseholdets og sikkert også fra Christen Sørensens eventuelle forslag.

Vi kan oplyse at flere uafhængige vidner klart beskriver seminarieuddannelsen i dag som en art farce i stilen ‘Gæt og Grimmasser’, hvor alle de smarte, virkelighedsfjerne pædagogiske metoder gøres til ét stort teoretisk miskmask med især skyldig inddragelse af sindelagsteori, diskursteori. Diskursteoriens indsigter anvendes til at blotlægge oprindelige diskurser (idealer/koder). Diskursorden betegner totaliteten af diskursive praksisser indenfor institutioner eller samfund og deres indbyrdes forhold.

Man lærer at lave børnene om efter ideologien, man modtager i langt mindre omfang undervisning i og formidling af gyldige og brugbare færdigheder. Her er også kilden til de mange afvigende og såkaldt psykisk syge skolebørn.

Post- eller transmodernister, der også styrer hvad der skal læres på seminarierne udtrykker stor tvivl om muligheden for nå til universielle objektive sandheder, afviser kunstigt skarpe modsætninger og finder fornøjelse i den iboende ironi især i sproget og livet. Blandt fakkelbærerne for 68-generationens sindelagsteorier skal især fremhæves Jürgen Habermas, Herbert Marcuse og andre repræsentanter for Frankfurterskolen. Men senest er grundlaget udvidet betydeligt med bl.a. Foucault, Derrida, Lyotard, Rorty, Haraway, and Cixous.


Vor korte version: Ingenting er og alting flyder frit og er lige godt bortset fra holdningen, der kan bringe dig mod eller væk fra de videregående godkendelser.

Det er mere end 5 år siden vi meldte, at Folkeskolen er brudt sammenhttp://www.informationomdanmark.dk

Om skolens samlede historiske baggrund sat lidt i filosofiens og psykologiens tegn og lidt om nutiden i EU har vi skrevet allerede for 11 år siden: http://www.lilliput-information.com/economics/skole/index.html

Og hvis børnene ikke gider, kan de sove til middag eller gå i skoven, læser vi på et organ-bladenes forsider.

4 kommentarer »

  1. […] Rejseholdet placerede kritikken det rette sted […]

    Pingback af Ritt’s og Bertels Succes: Danmarks Videns-, Kompetence- og Erhvervsbaser er Fuldstændig Udhulede « Danmark — 9. december 2010 @ 20:05


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s