Danmark

26. maj 2010

BESPARELSER KOMMER IKKE UDEN OM VELFAERD OG INDVANDRING


HVEM SKAL NU BETALE, INGEN HAR RÅD TIL MERE?

Det er simpelthen fnidder og chikane regeringen har fat i med sin spareplan. OECD har allerede skudt planen i sænk som ganske og aldeles utilstrækkelig. Hvis vi vil forstå, hvori det mest udanske består, skal vi afgjort heller ikke lytte til “Jeanne D’arc”, der kun kender en ideologisk vej: flere offentlige ansættelser på det 1. det 2. eller det 3. arbejdsmarked (“frivillige”) og mere skat. Fra den side afvises simpelthen, at der kan findes en bunden opgave. Det svarer til at man kan gå i banken, bruge ideologiske argumenter og dermed overtale sin bankrådgiver til at annullere ens gæld.

Man skal først og fremmest forstå problemernes størrelsesorden. Bare for at holde det værste fra døren, skal der spares mindst 100 mia. kr. det første år og absolut uden skatteforhøjelser, da skatterne i forvejen er alt for høje og tvinger virksomheder væk eller i knæ ved kapitaldræningen, og der skal spares mindst 175 mia. kr. 2. år, stadig uden skatteforhøjelser, for deflationen har været i gang de sidste to år i Danmark.

Og hvordan gøres det?

Det er tragikomisk at se, hvor let og gelinde det gik sidste og forrige år, da tonen var anlagt af samme uvidenhed til fortsat velfærdsvækst og automatisk vækst i samme:

Bruttonationalproduktet gik næsten ned til 2006-niveauet

i 2009, et fald på 68,4 mia. kr., men ikke desto mindre

forøgede de ledende de offentlige udgifter med samme

68,4 mia. kr.

For 2010 øgedes de offentlige udgifter igen på budgettet

med knap 43 mia. kr. i løbende priser

Skulle de offentlige udgifter blot følge bruttonationalproduktet, underskuddet skal, har EU meddelt, skal de offentlige udgifter for 2010 forudsat nulvækst eller mindre tilbagegang mindst ned fra de 2010-budgetterede 1.012.881.000.000 kr. til højest 836.225.000.000 kr. (niveauet i 2006), d.v.s. et fald på 177 mia. kr.

Velfærd og indvandring fører til kollaps om 2-4 år

J. E. Vig

13 kommentarer »

 1. Ja, så kom regeringens “genopretningspakke”.

  Desværre med alt for få besparelser på det område som virkelig er skyld i, at der overhovedet skal spares. Her taler jeg selvfølgelig om de enorme omkostninger vores “gæster” fra fremmede himmelstrøg konstant påfører os.

  Dansk Folkeparti kunne igen ikke levere “varen”. Partiet er blevet alt for stuerent til at stå fast på sin egen udlændingepolitik, og ikke indgå ligegyldige studehandler.

  For det første burde ulandsbistanden reduceres dramatisk fra de over 15 mia kr. vi øjeblikket forærer væk.

  For det andet burde repatieringer indgå i planen. “Utilpassede unge” giver det offentlige kæmpeudgifter, som man ikke tør tale om.

  For det tredje burde der indføres et reelt indvandringsstop. Her taler jeg selvfølgelig om alt asylfuskeriet og familiesammenføringer med fremmede som har fået danske papirer – altså “nydanskerne”.

  Alene på disse 3 områder kunne der sagtens findes langt over 24 mia kr. Nej så hellere spar på de ledige dagpengemodtagere. Så kan de gå fra hus og hjem eller bruge deres surt optjente penge, hvis de ikke lige opfylder kravene til kontanthjælp.

  Kommentar af Kenneth — 26. maj 2010 @ 15:29

 2. Tak for ordene.

  Der er lige et par ting vi nok skal understrege:

  1. Om vi kun standsede indvandringen, så ville de fremmede alligevel komme i flertal, omkring 8-10 år senere end hvis vi fortsætter med det nuværende indtag, omkring midten af dette århundrede. Her skal vi selvfølgelig forudsætte at et brev (med et dansk statsborgerskab) fra Folketinget ikke ændrer den fremmedes identitet. Fremmede børnefødsler bidrager p.t. med cirka tre gange flere, end der netto vandrer ind.

  2. EU har ændret og DK har fulgt trop omkring ændringen af ‘mantraet’, der skal bruges for komme ind nu: “jeg ønsker arbejde” eller “jeg ønsker uddannelse”.

  Næsten alle lukkes ind.

  Ja, det er skændsel som det foregår blandt de mestendels uvidende og stærkt virkelighedsforskansede
  christiansborgere

  Der genoprettes intet ved at straffe danskere, der ikke kan få arbejde, når der intet arbejde er. Dertil kommer at de samlede sparede udgifter er for latterligt små.

  Du skal glemme din angst og kun være vred og konstruktiv.

  Kommentar af Therese — 26. maj 2010 @ 17:09

 3. Ja, det har du ret I. Hjemsendelserne skal organiseres og gennemføres nådesløs, uden “humanisme”, som reelt intet har at gøre med humanisme.
  Når jeg snakker om angst, så tænker jeg også på mordet den kvindelige sagsbehandler i Holstebro. Jeg kender folk som er kommunalt ansatte på jobcentre og socialforvaltninger, og denne sag har vakt mere opmærksom end de “normalt” gør. Flere kommuner har indført ekstra sikkerhedsforanstaltninger, med bla TV overvågning og overfaldsalarmer til flere medarbejdere.
  Kunne være interesant med et regnestykke over hvor meget denne somaliske gerningsmand har kostet samfundet. Selvfølgelig kan et menneskeliv ikke gøres op i penge, men derfor kan man jo godt regne på det aspekt alligevel. Har fx hørt noget med en livsforsikring på 500.000 kr til de efterladte. Hertil kommer selvfølgelig de sædvanlige omkostninger til hans “asylbehandling”. Finansieringen af hans indkvatering, hans overførselsindkomster siden 2007, der han kom hertil. Danskundervisning m.m, omkostninger for politiet i forbindelse med efterforskningen. (Sandsynligvis er der brugt mange hundrede arbejstimer, herudover er en DNA profil ikke billig at undersøge). Så er der omkostinger til hans fængsling i surrogat. Det koster hvis 50-60.000 kr om månenden. Omkostninger til mentalundersøgelse, beskikket advokat, anklager, ja hele retssagen. Og så har jeg sikkert glemt nogle ting.

  Kommentar af Kenneth — 31. maj 2010 @ 09:05

 4. Du slår virkelig på noget helt centralt, Kenneth. “Humanisme” er blevet indført som en ideologisk trylleformular af verdensfrelserne, der i virkeligheden, i den reale verden, vil blæse på alt undtaget deres egne indkomster og positioner. Vi derimod skal med trylleformularen lære at hade alt hvad vi er og står for, endog vore egne initiativer: Vi skal nemlig styres, og det er, hvad det går ud.

  Jeg var i den situation, at vi ikke kunne overtale de øverste til at bruge personummeret til at opgøre – individuelt anonymiseret, selvfølgelig – hvilke udgifter de samlet trak, og hvilke skatter de indbetalte. Derfor arbejdede jeg nærmest med bind for øjnene, bortset fra enkelte spredte oplysninger, der faldt af kurven forskellige steder fra, hos staten selv, kommunerne og fagbevægelsen.

  Jeg samlede alle indikatorer, som vi med sikkerhed turde kalde kendsgerninger. Og derefter tog jeg posterne i det offentlige budget og forsøgte at opdele efter frekvens (hvor hyppigt er de med på posten i forhold til helheden) og tyngde (hvor ekstra dyre eller billige var de i de enkelte tilfælde). Endelig var der særomkostninger, som kun de gav anledning til, ligesom der var typiske ordninger, som kun danskerne nød godt af (f.eks. landbrugstilskuddene). Det var et sandt puslespil. Jeg lavede opregningen 1989, 1995 og 2001 på denne måde. Altså i stedet for at opbygge et regnskab, forsøgte jeg at nedbryde det fælles budget/regnskab og fordele det.

  Først da Velfærdskommissionen afgav rapport i marts 2005 kunne denne så officielt oplyse, at det gennemsnitlige individulelle forbrug af offentlige velfærdskroner i form af overførsler og service (opgjort i arbejdslønudgifter) var 3,47 gange større for ikke-vestlige sammenlignet med gennemsnittet for danskerne, samt at den største post var offentlige udgifter og manglende skattebetalinger på grund af manglende arbejdsmarkedstilknytning.

  (MEN HVEM LÆSER DENNE RAPPORT? – jeg gjorde, men ellers mest de, der var sat til at tie stille, vil jeg tro)

  Det var utroligt som tallet ca. 3,5 gange større var særdeles dominerende i årene indtil 2005, antal børn, antal arbejdsløse, antal kontanthjælpsmodtagere, kriminaliteten, medicinforbruget (som vi havde interne oplysninger om, lige som vi i øvrigt kendte deres andel blandt de fængselsindsatte år for år fra interne kilder). Dermed havde vi også en forholdsvis sikker indikator for sygdomsbehandlingen. Disse ca. 3,5 (på nogle områder kun 2,75-3,0), andre steder lidt mere, kendte vi allerede i 1995.

  Nu landede Velfærdskommissionen på 3,47 gange i gennemsnit. Den var bare lige i øjet, vi havde altså haft ret hele tiden, uanset de mange stygge prædikater, vi tildeltes. Det var slemt, men alligevel lidt opløftende samtidig, fordi prædikaterne – og absolut intet reelt modsvar – borgede for, at vi måtte havde ret.

  Det er så, hvad vi ved nu og har vist med sikkerhed siden 2005. Jeg forsøgte at oplyse herom flere gange i 2006 og 2007. Næsten ingen (tror jeg ) ønskede at fatte det, eller stolede på mine oplysninger eller begreb rækkevidden heraf.

  Vi kunne ikke i alle årene forud, som tilfældet er under en almindelig regnskabsaflæggelse, opgøre poster hver for sig, selvom vi havde enkelte særomkostninger i enkelttilfælde og visse indikatorer, der viste et eller andet usikkert, som tilmed svingede meget fra tilfælde til tilfælde.

  Velfærdskommissionen fik adgang til cpr.registret og kunne simpelthen opregne forbruget af offentlige udgifter og samtidig
  opgøre skattebetalingerne på individ-niveau.

  Var her pr. 1. januar 2010 750.000 ikke-vestlige (inklusive de naturaliserede heraf og deres børn) med fast bopæl og cpr. nr. udgjorde de 13,6% af folketallet, og de gav anledning til 35,4 % af de offentlige velfærdsudgifter.
  I 2010 er det 266,1 mia. kr. ud af 752 velfærds-milliarder i alt.

  Med venlig hilsen
  J. E. Vig
  informationomdanmark@yahoo.com

  PS: Godt 1100 har fået oplysningerne herom her på bloggen den sidste måned. Det samlede antal besøgende er meget, meget større. Det er beklageligt at ingen skriver mere herom i aviserne. Jeg har ikke adgang til at skrive i aviserne, fordi det jeg skriver tilsyneladende er for farligt. Jeg overvejer at skrive lidt om børnefødslernes fordeling over ugens dage i de forskellige landsdele, som Danmarks Statistik har gjort ikke så lidt ud af her på det seneste. Det må være et passende emne.

  En folder ?:
  https://danmark.wordpress.com/2010/04/08/aktiv-deltagelse-i-oplysningen-om-hvad-det-koster-du-fremstiller-selv-en-folder-uden-videre-fra-to-link-lige-her/

  Kommentar af J. E. Vig — 31. maj 2010 @ 12:54

 5. Hej J.E.Vig

  Jeg har lige et spørgsmål til dig:

  1. Man kan vel sige at det er naturligt at de ikke-vestlige indvandrere skulle have lige så meget i overførselsindkomster som danskere. Er de samlede omkostninger derfor forskellen på de 13.6% og de 35.4%?

  2. Og hvad med indtægter. I princippet så kan man vel sige at hvis statens skatteindtægter, fra samme gruppe borgere hvad højere end gennemsnittet så ville de samlede omkostninger være lavere? (ved godt at det næppe er tilfældet).

  3. Der er vel ingen tvivl om at toppen af DF kender til denne rapport. Hvad kan så være årsagen til at de ikke bruger den politisk. Kan der være indgået en slags hemmelig aftale/handel med regeringen om at ikke at anvende den?

  Tror i øvrigt at grunden til at der ikke efterlades så mange kommentarer herinde kan være de irriterende pop-ups som kommer når man kører musen hen over bestemte områder. Det minder folk for meget om useriøse betalings/reklame/sex sider på internettet.

  Kommentar af Kenneth — 3. juni 2010 @ 09:06

 6. Hej Kenneth

  1. Du oplyser mig ikke hvor de 13,6% og de 35.4% stammer fra. Det er ikke nemt at gætte. Nå, nu så hvor du hentede dem:
  Når der er 13,6% i befolkningsandel, forbruger denne befolkningsdel simpelthen 35,4% af velfærdsbudgettet, fordi hver enkelt individ i de 13,6% i gennemsnit forbruger 3,47 mere velfærd end hver enkelt i gruppen af danskere og vesterlændinge (de sidstnævnte ser vi bort fra, for herved underestimererer vi blot beregningen, så vi er på den sikre side) (100%-13,5%). Naturligvis skyldes det langt hen af vejen, at de i gennemsnitligt er meget mere arbejdsløse, meget mere kriminelle, mere syge, men også de har langt flere i de yngre aldre, hvilket også hænger sammen med de har flere børn, der trækker gennemsnitsalderen ned. Velfærdskommissionen understreger at manglende skatter er dominerende – flere af de ældre kom simpelthen hertil og fik kort efter folkepension, selvom de ikke havde arbejdet her overhovedet eller noget særligt. Kriminaliteten kommer især fra de unge og de yngre. Det er tilmed sådan, at chefen for statistisk kontor i København gik til Søndagsavisen i 2004 og oplyste, at i København fødte 2. generation fødte flere børn pr. kvinde end forældregenerationen i en 10 års periode tilbage i tiden. Jeg har 100% dokumentation på nettet, når jeg lige finder den: Her er den: http://www.lilliput-information.com/conni.html : citat:

  “…Kultursociolog og ekstern lektor ved Københavns Universitet, Connie Carøe Christiansen, påstod med Københavns Statistiske Kontor som kilde, at indvandrernes efterkommere hurtigt tilpasser sig fertilitetsniveauet i Danmark og føder lige så få børn som danskerne. Hermed mente hun, at en ”myte” var aflivet. Stort set alle medier berettede i dagens løb med begejstring om den aflivede myte. I Søndagsavisen 25/1 aflives aflivningen, idet lederen for personstatistik i Københavns Kommune, Claus Woll, udtaler: ”jeg vil da gerne påpege, at der efter min mening ikke har været dækning for de konklusioner, der er draget i medierne på baggrund af rapporten”. Ifølge Søndagsavisen afslører en nærmere granskning af tallene, at efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande tvært imod får flere børn end deres forældre! For denne gruppe er fødselsraten indenfor de seneste 5 år steget med 10% ! …”

  2. Jeg forstår ikke din anden sætning; der noget helt galt. Der er i øvrigt taget højde for indtægterne i form af skatter i Velfærdskommissionens faktor 2,5 mill. for alle indvandrere og 2,6 mill. for ikke-vestlige.

  3. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tvivler bestemt på, at de har kunnet eller villet tage konsekvensen heraf.

  Det med pop-ups er langt hen ad vejen et simpelt indstillingsproblem på ens computer. Vi vil helt klart forsøge at begrænse dem vi kan begrænse herfra. I øvrigt vi kan se nøjagtig, hvor mange besøgende hvert indlæg får og også, hvorfra de kommer (altså den besøgendes sidst læste side)

  Meget vigtig! :
  Det er nemt at komme til undervurdere folk, men det sandelig også uhyre nemt at komme til at overvurdere folk. Hav lige det i tankerne. Plus det er altid meget farligt at tro på noget af denne verden. Hvis der 100 muligheder første gang og også 100 den anden gang, er sandsynligheden 1/10000 for, at man har ret. Jeg hører formuleringen “jeg tror” uafbrudt. Det er ubærligt.

  M.v.h.
  J. E. Vig

  Kommentar af J. E. Vig — 3. juni 2010 @ 13:26

 7. J.E.Vig – Du skriver selv i indlæget den 31/5:

  “Var her pr. 1. januar 2010 750.000 ikke-vestlige (inklusive de naturaliserede heraf og deres børn) med fast bopæl og cpr. nr. udgjorde de 13,6% af folketallet, og de gav anledning til 35,4 % af de offentlige velfærdsudgifter.”

  Derfra kommer de 2 tal på 13.6% og 35.4%.

  Uanset hvad så burde alle normaltbegavede vel også kunne indse at man ikke kan modtage så mange tusinde fremmede, forsørge dem og deres efterkommere efter almindelig dansk levestandard, uden at det har voldsom store konsekvenser for nationaløkonomien?

  Eller er det et spørgsmål om at fortælle en løgn så mange gange at man selv begynder at tro at det er sandheden?

  Kommentar af Kenneth — 3. juni 2010 @ 13:52

 8. Ja, ja jeg kan ikke huske alle detaljer uafbrudt. Jeg må sortere eller have et klart hint. Jeg fandt dem jo, det var mine egne kommentarer, men nu har jeg altså været igang med 750 andre ting siden sidst.

  Vi ved ikke, hvor mange der er her, 600.000-800.000 ikke-vestlige. Vi har forskellige indikatorer fra kriminalitetsomfanget sat op mod befolkningsdelen, indirekte tilsvarende fra fertiliteten blandt ikke-vestlige i andre europæiske lande og også andet. Disse indikatorer viser noget herom, og vi har adskillige modeller, der er mere eller mindre egnede til at rette op på alt det snyderi, vi bliver præsenteret for fra officiel og officiøs side.

  LØGNEN ER BLEVET KENDEMÆRKET. Dette ene er blevet klart efter 23 år i branchen.

  Der så mange ting, som ikke er ganske tydelige, men nærmest ubegribelige for langt de fleste, mange kan end ikke forstå, hvis du f.eks. ser dig nødsaget til at bruge en bisætning, fordi de ikke kan holde koncentrationen om andet end pomfritter og Coca Cola og rapmusik:

  Vilhelm la Cour skrev en bog i 1930-erne, der netop handlede om mellemkrigstiden. Titlen var “Påvej mod katastrofen”. Stemningen dengang, da katastrofen grundlagdes, minder til forveksling om dagens Danmarksbillede: Mennesker og beslutningstagere i en sær uvirkelig tilstand. Billedet af politikere, der drømmer rosenrøde drømme. Danmark i beruselse over den første verdenskrigs afslutning, som vi ikke havde nogen del i, men som vi alligevel gerne ville prale lidt af. Ånden fra Geneve. Næstekærlighed og aldrig mere krig. Menneskehedens endelige triumf.

  Den Kolde Krigs afslutning, Murens Fald og Tysklands Genforening kan i dag måske erstatte lidt af baggrunden dengang, der selvfølgelig ikke er præcis den samme.

  Men husk, de menneskelige egenskaber har ikke ændret sig noget særligt i mindst 2.500 år (det klassiske Grækenland på Platons og Aristoleles’ tid). Disse egenskaber sætter sig i alt, hvad der sker, og derfor gentager historien sig i en eller anden forstand …især når vi ikke må lære af den.

  Hvis du tror vi er blevet klogere, så må jeg beklage og sige, at det er vi afgjort ikke. Ja, der er noget teknik og lidt viden om visse konkrete ting. Men klogere på livet og menneskene, afgjort ikke. Og det jo det vi er igang med, ikke sandt.

  Jeg mener vi toppede omkring 1700-tallet efter Middelalderen. Så gik det nedad igen.

  Det er nemt at forveksle udvikling med afvikling.

  Når du møder nogen du opfatter som dumme og uvidende, og du er helt og aldeles sikker, så husk at gange dumheden med 100 eller måske 1000 eller 10.000.

  Løgnen skal, som du siger, gentages og været meget tyk og grim, så tror de på den. Noget i den retning sagde endog Göbbels, der var propagandaminister i Nazityskland.

  I begyndelsen af 1990-erne kunne der læses i noget, der hed Børsens Nyhedsmagasin: “Vi tjener penge på indvandringen” med mange afsindige, uddybende tilgange til emnet. Det var skrevet på glittet papir i firefarvet tryk, og det er også vigtigt for at det glider ned. Magasinet gik ind, men ikke af den grund.

  Vi lever i tid kendetegnet ved form uden indhold.

  Præsenterer du den store hob for noget de ikke har hørt andre steder fra, er der klar afvisning. Naturligvis kan de ikke tænke selvstændigt; de kan ikke engang lappe en cykel.

  Havde jeg i 1959 stillet mig på grøn eller brun træ-ølkasse (til 50 stk.) og råbt på torvet i Svendborg: “Vi skal have 1/2 mill. fra Mellemøsten, Afrika og Sydvestasien til Danmark, og de skal fortrinsvis leve af offentlige midler her”, var jeg blevet indlagt på røde papirer på den lukkede afdeling i Middelfart (en kolbøttefabrik, der nu vist huser fremmede; den har i hvert fald gjort det).

  Hvis jeg derimod i dag stiller mig på en grøn Arla-kasse på Rådhuspladsen i Århus og råber de skal den anden vej, bliver jeg enten slået ihjel (højest sandsynligt) eller indlagt på røde papirer på ….fabrikken i Risskov.

  Der er lissom sket noget siden 1959, kan man sige.

  De fleste har valgt at tro på TV. Jeg mødte dog en overlærer, hvilket han fortalte mig tre gange på et minut var hans titel: Han troede på avisen Århus Stiftstidende. Sandheden står deri, hævdede han. Jeg svarede: Jeg er henrykt for du ikke skal undervise mine børn.

  Det er hvor vi er.

  M.v.h.
  J. E. Vig

  Kommentar af J. E. Vig — 3. juni 2010 @ 16:16

 9. […] 2009 øgedes de offentlige udgifter så igen med 43 mia. Skriv en […]

  Pingback af HØJERE SKATTER OG MINDRE SERVICE OG SYGDOMSBEHANDLING P.G.A. INDVANDRINGEN « Danmark — 21. juli 2010 @ 07:48

 10. […] 43 mia. kr. i løbende priser […]

  Pingback af Lars Løkke Rasmussen – maaske uden at vide det « Danmark — 12. januar 2011 @ 11:11

 11. […] 43 mia. kr. i løbende priser […]

  Pingback af Lars Løkke Rasmussen er socialist – maaske uden selv at vide det | Xanthippe — 12. januar 2011 @ 17:07

 12. […] 43 mia. kr. i løbende priser […]

  Pingback af Økonomisk Vækstprocent: Jamen, det sagde de da ikke paa TV « Danmark — 13. januar 2011 @ 20:59

 13. […] 43 mia. kr. i løbende priser […]

  Pingback af ADVARSEL FRA MIDT DECEMBER GENTAGES: INGEN INDVALGTE HAR FORSTAAET ALVOREN | Xanthippe — 7. februar 2011 @ 09:41


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s