Danmark

14. maj 2010

HVORFOR SKULLE ALENE SPANIEN STAA FOR TUR NÆSTE GANG – ITALIEN ER LIGE SAA OPLAGT

Filed under: Danmark, Economics, folkeskolen, Free Speech — Tags: , , , — Jørn @ 11:06

Nu holder man så lige bankerotten fra dørene i EU med 5,5 billion kr., der skal trækkes ud af realøkonomien, og dermed sætte mere i stå, hvis alt skal gå rigtigt til. De ca. 110 milliarder euro skal forlods dække Grækenland ind. I forvejen kniber det gevaldigt med realøkonomiens vækst overalt i EU. Og det er også politikernes skyld.

Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) må højst udgøre 60 pct. af BNP. Af de 16 eurolande lå kun seks af landene under 60-procents-kriteriet for den offentlige gæld, og de 16 eurolande lå samlet set over grænsen med en gæld på 79 pct. af BNP. Ti eurolandes offentlige bruttogæld oversteg 60 pct. af BNP. Med en ØMU-gæld, der oversteg 115 pct. af BNP, havde Italien og Grækenland den største ØMU-gæld i EU.

M.h.t. det offentlige underskud på finanserne har tingene udviklet sig med rivende hast. Hvor Danmark kunne udvise underskud i 2009 på under 3 pct., der er grænsen, kunne Italien vise et på 5,3 pct. Vi er allerede blevet advaret efter første kvartal af 2010.

Så tiderne med balance er forbi – årsbudgettet nærmest opbrugt i maj – og næste år er der overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked igen. Sidste gang satte Thor Pedersen det hele igang med sine naive meldinger i primetime. Danmark når måske 10 eller 11 pct. offentligt underskud allerede i 2010 og Italien måske noget lignende. For når Storbritannien præsterede et underskud på 13,6 pct i 2009 (det tredjestørste i EU), vil uvidende politikere i de andre lande gerne det samme sted hen. Det er så rart for dem selv at bruge los.

Her kan du se EU-landenes underskud og statsgæld i 2009 grafisk illustreret med to konvergenskrav i EU indføjet (april-indretningen 2009):   http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2010/NR193.pdf

Italien er vel problembarn nr. 1, når det kommer til statsgæld. Som anført 115% udgør statsgælden af bruttonationalproduktet, hvis vi skal tage de tilfældigt valgte konvergenskriterier, der trods alt beretter noget om størrelsesforholdene, når landene sammenlignes. På trods heraf har Italien ikke mistet meget tillid i det internationale investeringsselskab, i sammenligning med de resterende Middelhavslande. I torsdags skulle Italien betale et procentpoint mere i rente på et lån end tilsvarende et tysk lån, selvom dette ingenlunde svarer til den udsathed, som Italien repræsenterer med en statsgæld på 1,7 billioner euro. Det er dog en indikator. Det skal lige nævnes at Italien havde et underskud på de offentlige finanser på kun 5,3 pct. af BNP mod EU-gennemsnittet på 6,3 pct. i 2009 mod Grækenlands 13,6.

Når der straks blev peget på Spanien som næste risikomoment i Euro-zonen i forbindelse med Grækenland-krisen er det faktisk ikke helt korrekt ud fra andet end Spaniens helt elendige realøkonomi med udflagning i vedvarende voldsomt omfang og dermed en officiel ledighed på 20 pct., kombineret med et underskud på de offentlige finanser på 11 pct., der selvfølgelig næsten kun kan blive større i og med skattegrundlaget smuldrer.

Italiens kæmpegæld bliver i det lange løb utrolig vanskelig at honorere, fordi skatteprovenuet fra Norditalien hele tiden aftager, når virksomhederne ligesom her flager ud til lavomkostningsområderne i bl. a. Kina og Østeuropa. I de sidste 10 år har væksten kun været 0,54 pct. pr. år. i gennemsnit i Italien, og den officielle prognose melder 1 pct. i 2010 mod et fald på hele 5,1 pct. i 2009. Italien sendte for 9,5 milliarder euro ud til salg i obligationer i april, men kun til en pris på 9,78 milliarder mod langt højere tidligere. Det betyder at Italien skal betale mere for at låne (1 procentpoint mere end Tyskland). Italien har imidlertid en relativ høj privat opsparingstilbøjelighed og cirka en fjerdedel af landets statsobligationer er afsat i Italien.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703460404575243780066161818.html?mod=djemTAR_h :

“The euro tumbled to the lowest level since October 2008, extending its losses against the dollar and yen amid renewed fears of fallout from the euro-zone debt crisis. Trading has been volatile, with the euro sliding to $1.2451, then rebounding, before reversing course to as low as $1.2358, down 1.4% on the day. The euro also weakened 2.2% against the yen and 0.6% against the U.K. pound. The euro has lost nearly 14% of its value against the greenback this year…”