Danmark

6. maj 2010

Glemmer du, saa husker vi alt


Glemmer du, så husker vi alt

JP: 30. maj 2004

“I Københavns kommune er nu hele 45 pct. af alle 1. klasseelever indvandrerbørn, flertallet fra muslimske lande. Denne dramatiske udvikling i de unges befolkningssammensætning vil komme til at betyde en forandring og omvæltning af hele det danske samfund.”

——————————-

Det er mere end 50 pct. eller mere end halvdelen af alle 1. klasseelever i dag.

Historiens mest simple befolkningsprognoser:

Når disse 1. klasseelever forlader 10. klasse i 2014, kan vi vel sige, at 45 pct. af de 17-årige er indvandrerunge. 10 år senere kan vi vel sige, at 45 pct. af 27-årige er indvandrervoksne. Derefter skal der kun 10 år mere til, før de er i flertal….., og så har vi endda her forudsat, at der ikke kommer flere til fra Langtbortistand.

Regeringen vil gerne have dig til at tro, at den dels har sat en prop i tilstrømningen dels har lagt indvandringen om.

Dette er absolut ikke i overensstemmelse med sandheden:

[det er bedst efter denne simple prognosemodel at tælle købstæderne op efter størrelse, for de små overtages først, siden de store, fordi de fremmede børnefødslers andel af en samlet fødselsårgang i Danmark vil naturligvis stige hvert år, når der kommer flere til]

Sammensætning af indvandrerne m.h.t. hvor der kommer fra er ej heller ændret; de samme grupper dominerer og vil fortsætte med at gøre dette særligt p.g.a. børnefødslerne. Det har vi redegjort behørigt for her:


Sammensætning af indvandrerne reelt

Disse indvandrere skal arve landet

Skolen er alt for dyr og samtidig alt for ineffektiv


Uddrag af: http://www.berlingske.dk/skolen/tusindvis-af-unge-maa-tage-folkeskolen-om

[…]

“Hvert år må 12.000 unge under 25 år tilbage på skolebænken for at lære helt basale færdigheder i dansk og matematik, som de burde have lært i folkeskolen.

Omfanget svarer til cirka 500 skoleklasser, som ikke har evnerne til at begynde på en ungdomsuddannelse og dermed må indhente det tabte på et af landets centre for voksenuddannelse. Det viser en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der samtidig sætter pris på den faglige oprydning: 180 mio. kr. årligt.

Adm. direktør i DA Jørn Neergaard Larsen betegner situationen som katastrofal.
“De kan ikke læse og forstå en simpel tekst, og de kan ikke finde mening med tal og diagrammer. Det er en falliterklæring, at det er nødvendigt at bruge efteruddannelsessystemet til at gentage folkeskoleundervisningen i så massivt et omfang, som det er tilfældet,« siger Jørn Neergaard Larsen…”
[…]
———————-

Primo april 2005 oplyste DR-teksttv, at 30 pct. af folkeskolelærernes arbejdstid går med at undervise børnene. Nu forstår man måske bedre, hvorfor hollandske 9 årige skoleelever undervises dobbelt så meget til den halve pris.

Supplement: http://www.lilliput-information.com/skol.html

Uddrag af: http://jp.dk/indland/indland_politik/article2059267.ece?page=1

Hykleriet er grænseløst:

[…]

“Mette Frederiksen (S) har i mange år været kendt som en kritiker af private skoler, og har bl.a. sagt, at det simpelthen ikke nytter, ”at forældre med overskudsbørn sender deres børn i privatskole, så snart der er problemer i folkeskolen”.
Men nu er det kommet frem, at hun har sat sin datter i en privat skole i stedet for folkeskolen…”
[…]