Danmark

21. februar 2010

HVOR KOMMER DE FRA – ANDRE PLANETER?


Hvor kommer de fra – andre planeter?

Vi har et logisk problem: Antallet af indbyggere i Danmark vokser. Vi kan ikke finde ud af, hvordan det kan ske.

 

Vor påstand : Hvis 2009-fødselsårgangens fordeling på danskere af fødsel, danske statsborgere og udenlandske statsborgere ikke hemmeligholdtes, ville hele korthuset bryde sammen.

Et inspirerende eksempel

 Hvis DR har ret, et citat:

DR 9. februar 2009: “I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er hverken fødte eller kommet udfra” er desværre vor logiske konklusion.

I 1997:

Indenrigsministeriet: http://www.im.dk/publikationer/udl2001/kap01.htm melder:

”Fertilitetsniveau for kvinder fra mindre udviklede lande 3,248 (barn) i 1997.”

Den seneste usandhed om fertiliteten den 7/12-2009 jf. Politiken: http://politiken.dk/debat/analyse/article853442.ece

At ikke-vestlige kvinder i DK fødte 3,41 barn i gennemsnit i 1993, men 2,11 barn i gennemsnit i 2008.

Nedenfor læser vi i følge Danmarks Statistik, der netop opgør og udregner disse størrelser – også fejlagtigt – 1,97 og 1,861 for ikke-vestlige i 2008. Så alt flyder.

Hvis vi forsigtigt anslår at 1/3 af en fødselsårgang blev født indvandrere eller af efterkommere i 2009 (hvilket netop nemt drages som konsekvens af opgørelsen for 2009) og fastholder blot 3,248 barn:

Er de danske kvinders sande fertilitet i dag lavere end i 1983, hvor den var 1,377. Den var i konsekvens heraf 1,24 barn i gennemsnit pr. kvinde i 2009.

Men dette her bygger på antagelser. Her kommer i stedet kendsgerninger, om man vil (læs især afsnittene som vi har kursiveret og/eller fremhævet):

Uddrag af Danmarks Statistiks (DS’) netside:

“Varedeklaration: Befolkningsfremskrivning for Danmark

Forudsætninger for 2009-fremskrivningen:

Fertilitet: Samlet fertilitet

Kvinder med dansk oprindelse: 1,900 konstant
Indvandrere fra vestlige lande: 1,598 i 2009 stigende til 1,750 i 2040, derefter konstant
Indvandrere fra ikke-vestlige lande: 1,946 i 2009 faldende til 1,900 i 2040, derefter konstant
Efterkommere fra vestlige lande: 1,572 i 2009 stigende til 1,750 i 2040, derefter konstant
Efterkommere fra ikke-vestlige lande: 1,883 i 2009 stigende til 1,900 i 2040, derefter konstant

 

Overgangshyppigheder:

En del af de børn, som indvandrer- og efterkommerkvinder føder, kommer til at tilhøre gruppen af personer med dansk oprindelse, fordi den ene af forældrene tilhører denne gruppe. Derfor er der beregnet nogle såkaldte overgangshyppigheder for indvandrer- og efterkommergrupperne. Disse andele angiver, hvor stor en del af de nyfødte af henholdsvis indvandrer- og efterkommerkvinder, der vil blive klassificeret i gruppen af personer med dansk oprindelse.

 

I 2009 fremskrivningen er overgangshyppighederne fastsat til:
Indvandrere fra vestlige lande: 59,4
Indvandrere fra ikke-vestlige lande: 23,1
Efterkommere fra vestlige lande: 87,3
Efterkommere fra ikke-vestlige lande: 92,1

Forudsætninger for 2008-fremskrivningen:

Fertilitet: Samlet fertilitet

Kvinder med dansk oprindelse: 1,854 i 2008 stigende til 1,900 i 2030, derefter konstant
Indvandrere fra vestlige lande: 1,615 i 2008 stigende til 1,750 i 2030, derefter konstant
Indvandrere fra ikke-vestlige lande: 1,970 i 2008 faldende til 1,900 i 2030, derefter konstant
Efterkommere fra vestlige lande: 1,571 i 2008 stigende til 1,750 i 2030, derefter konstant
Efterkommere fra ikke-vestlige lande: 1,861 i 2008 stigende til 1,900 i 2030, derefter konstant

Overgangshyppigheder:

En del af de børn, som indvandrer- og efterkommerkvinder føder, kommer til at tilhøre gruppen af personer med dansk oprindelse, fordi den ene af forældrene tilhører denne gruppe. Derfor er der beregnet nogle såkaldte overgangshyppigheder for indvandrer- og efterkommergrupperne. Disse andele angiver, hvor stor en del af de nyfødte af henholdsvis indvandrer- og efterkommerkvinder, der vil blive klassificeret i gruppen af personer med dansk oprindelse.

I 2008 fremskrivningen er overgangshyppighederne fastsat til:
Indvandrere fra vestlige lande: 64,7
Indvandrere fra ikke-vestlige lande: 20,5
Efterkommere fra vestlige l lande: 93,4
Efterkommere fra ikke-vestlige lande: 92,3″

(uddraget afsluttet)

—————————————————————————————————————————————————–

De officielle fertilitetsoplysninger er

fuldstændig fejlagtige:

Fertiliteten- eller kvindernes evne og tilbøjelighed til at føde børn er kulturbestemt, og fertiliteten er ganske uafhængig af aldersfordelingen (der fører til hurtigt skiftende fødselshyppigheder, der er noget ganske andet end fertilitet).

Begrebsforvirringen skal fremme sagerne.

Forskellen mellem ikke-vestliges fertilitet og danskes fertilitet oplyses ikke korrekt fra officiel side. Man sikrer sig tilmed helt bevidst, at fødselstallene for danske og ikke-vestlige sammenblandes (som det fremgår af uddraget DS’s netside ovenfor), ved at begreberne er ubrugelige/uvidenskabelige, som vi meddelte forinden de blev taget officielt i brug til alle befolkningsformål (1991), og fra da af gjorde de indirekte al befolkningsrelateret forskning i Danmark voldsomt fejlbefængt.

 

Fejlbegreberne fører til endnu et begreb opfundet til lejligheden : Overgangshyppigheder

Transmoderne efter postmoderne er indført tillige i det internationale. Transhyppigheder, måske?

Hermed opnås, at følgende tænkte virkelighed i stedet fremstår som falsk virkelighed, hvis nogen skulle forsøge at kontrollere tallene:

 

“…indvandrere og efterkommere tilpasser sig hurtigt fertilitetsniveauet i Norden og efterhånden føder de lige så få børn som danskerne”

Men man har samtidig sporadisk hævdet fra officiel side, at indvandringen var nødvendig for at forhindre det danske folketal i at falde. Det giver ingen mening; men det giver den fornødne forvirring blandt enkeltindividerne helt på beregning.

Lad os gentage hvad Danmarks statistik anfører under varedeklarationen:

 

”…såkaldte overgangshyppigheder for indvandrer- og efterkommergrupperne. Disse andele angiver, hvor stor en del af de nyfødte af henholdsvis indvandrer- og efterkommerkvinder, der vil blive klassificeret i gruppen af personer med dansk oprindelse.”

Herefter er det tilsyneladende nemt at finde fødselsårgangen for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, eller…:

De respektive antal nyfødte skal flyttes fra gruppen af fødte med dansk oprindelse til gruppen af ikke-vestlig oprindelse.

Hvis vi netop kendte det antal fødte i 2009, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige indvandreres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,231, meddeler DS.

Hvordan kan DS vide dette?

Og hvis vi kendte det antal fødte i 2009, som DS ikke vil anføre som ikke-vestlige efterkommeres nyfødte, skal dette antal forøges med en faktor 1,921, meddeler DS.

Hvordan kan DS vide dette?

DS ligger nødvendigvis inde med disse oplysninger, for ellers kunne DS ikke anføre disse særegne trans- eller overgangshyppigheder så præcist. ‘Er der travlt ved håndvasken’?

Hvis fødselsårgangens fordeling på danskere af fødsel, danske statsborgere og udenlandske statsborgere ikke hemmeligholdtes, ville hele korthuset bryde sammen.

I 1997:

Indenrigsministeriet: http://www.im.dk/publikationer/udl2001/kap01.htm

”Fertilitetsniveau for kvinder fra mindre udviklede lande 3,248 i 1997.”

Er dette fertilitet-niveau fortsat fastholdt og ikke-vestlige føder omkring 1/3 af en fødselsårgang i 2009 er de danske kvinders fertilitet lavere end i 1983, hvor den var 1,377. Det er 1,24 barn i gennemsnit pr. kvinde.

Fødselsårgang i Danmark 2009:

D + I*1,231 + E*1,921 = 63.179

men vi kan ikke løse én ligning med tre ubekendte, D, I og E

Befolkningen i Danmark er vokset i 2009 med 23.287 til 5.534.738. 16.289 af væksten er indvandringen. Hertil kommer indvandrerkvindernes og deres børns levendefødte børn i 2009, som vi således ikke må kende.

Men vi kan sige, at dette antal levende fødte børn blandt indvandrere og efterkommere dels udfylder de huller som danskerne efterlader, som et fald i den danske befolkning ved, at danskerne føder alt for få børn i forhold til antallet af døde danskere i samme periode (2009), dels bidrager andre indvandrer- og efterkommerbørnefødsler til befolkningstilvæksten oveni.

Foruden de udfyldte huller efter de uddøde danskere drejer det sig om et fødselsoverskud på 6.998 (= 23.287 – 16.289).

Så meget ligger helt fast.

Danskerne har født omkring 40 pct. [= (2,05-1,24)/2,05] for få børn til, at danskerantallet ikke går tilbage. Hvis der er 4.800.000 danskere, og dødsraten i Danmark er den officielle 1 procent pr. år, så må det være 0,01*0,40*4.800.000 = 18.966 oveni de 6.998 (jf. sidste afsnit). Altså 25.964 ud af en fødselsårgang på 63.179 blev født af indvandrere og efterkommere. Hvis der er 4.880.000 danskere, bliver det 19.200 oveni de 6.998. Altså 26.198 af en fødselsårgang på 63.179.

‘I følge Danmarks Statistik’s varedeklaration var fertiliteten for både danskere, vestlige i øvrigt og ikke-vestlige betydeligt under 2 børn pr. kvinde i 2009. Så kan befolkningen vanskeligt vokse med mere end indvandringen. Når det sker, må vi sige at resten af tilvæksten må skyldes en invasion fra rummet.’ ? AVATARS PANDORA??

Et inspirerende eksempel

Hvis DR har ret, et citat:

DR 9. februar 2009: “I alt 7 danskere er blevet dømt for terrorisme og ingen af de dømte eller sigtede er kommet udefra. Nogle er født i Danmark – andre er opvokset her i landet og har fået dansk statsborgerskab…”

DR: teori: “Resten er hverken fødte eller kommet udfra” er desværre vor logiske konklusion.
Indvandringen til Danmark 2009

bella

Foreslå dette indlæg til dine kontakter

21. februar 2010

J. E. Vig, cand oecon.

6 kommentarer »

  1. […] “Befolkningsvæksten i Danmark stemmer ikke indvandringen og fødslerne blandt danskerne og im… […]

    Pingback af EN DAG PAA GALLOPBANEN « Danmark — 23. februar 2010 @ 10:23

  2. […] Hvor kommer de fra? – se efter hudfarven blå og ikke mindst halerne, som David Cameron allerede har tjent 2 mia. på. Skriv en kommentar […]

    Pingback af GÖBBELS-PROPAGANDAEN ER SAT IND: NU FØDER DE MINDRE END DANSKERNE, DET ER SAA SJOVT – HVORFOR ER DE HER SAA OG SUGER 3,47 GANGE MERE VELFAERD TIL SIG? « Danmark — 26. juli 2010 @ 08:17


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: