Danmark

17. februar 2010

Kriminalitet af udenlandsk herkomst i Kbh.


http://ekstrabladet.dk/112/article1300647.ece

Ekstra Bladet

“To af tre i dommervagten er udlændinge

To ud af tre, der fremstilles i grundlovsforhør ved dommervagten i København, er af udenlandsk herkomst. Kriminelle østeuropæere er flittige gæster i dommervagten

17:54 – 17. feb. 2010 | Opd. 18:27 | Jan Søgaard

Hele 68 procent af alle sigtede, der fremstilles i Københavns dommervagt med krav om varetægtsfængsling for kriminalitet, er af udenlandsk herkomst.

[…]

Unge under 18 år begår især røverier. 89 sigtelser var for røveri og unge af udenlandsk herkomst stod for 74 % af røverisigtelserne, viser rapporten fra Københavns politi…”

————————

I stedet for at skændes om andelen af individer i København af udenlandsk herkomst

Vælg selv:

Røverier, sigtede unge under 18 år

Igen: Andelen af unge under 18 år vælger du selv, og så får du overkriminaliten i kolonnen ved siden af

Vælg selv:

Desværre må vi melde, at meget tyder på dansk herkomst i de politisk korrekte kredse blot betyder født i Danmark, hvilket tørrer ikke så lidt af de fremmedes kriminalitet af på danskerne. Det er løgn, men lad det være.

Hvornår får de nok?

Hvor mange nye indvandrere i 2009 og især hvor mange børn

Feministisk opgørelse af indvandrernes børn (?)

Allerede i 2004 syntes de at have bedre fat

Børne- og ungdomskriminalitet (i hele landet):

Den personfarlige kriminalitet, som 10-14 årige er registreret mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en tredobling.

Den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret mistænkt for: Der er stigning på 179 procent over 6 års perioden 2000-2006, altså knap en fordobling.

Disse oplysninger stammer fra de ledendes (med navns nævnelse) betænkning om indsatsen mod ungdomskriminaliteten, som vi herfra måtte rense for den værste kamouflage: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende/

De ledende fandt i øvrigt, at indsatsen mod og kriminaliteten

befandt sig på et meget tilfredsstillende niveau.

ANBEFAL DETTE INDLÆG

Somalia, tildeling af statsborgerskaber, fødte børn her i landet


I 1979 var her 114 somaliere i Danmark

Så mange somaliere er her i dag :

Den der læser Nyt fra Danmarks Statistik eller Statistikbanken vil finde antallet af somaliske statsborgere i Danmark er faldet fra 1. januar 2009 fra 8.481 til 8.311 1. januar 2010.

Ja, 170 har forladt landet, men 264 har opnået dansk statsborgerskab i samme periode. D.v.s. en stigning på 94, fordi befolkningssammensætningen selvsagt ikke påvirkes af, at Folketinget sender et brev til en gruppe, der har betalt kr. 1000 pr. næse for at få tildelt dansk statsborgerskab.

Altså, en stigning 94 i stedet for et fald på 170. Men det er kun lidt af sandheden. Alle har de tilbageblevne bidraget med børn i henhold til gennemsnittet, og nogle andre somaliere er døde (ca. 1. pct. pr. år).

Hvis 9.406 danske statsborgerskaber ikke var blevet tildelt somaliere i perioden 2001-2009, ville antallet af immigranter fra Somalia pr. den 1. januar 2010 officielt have været 9.406 større plus de børn disse naturaliserede fødte efter tildelingen minus de døde. Tilsvarende ville de i alt 11.195 tildelte statsborgerskaber til somaliere i perioden 1979-2006 have givet 11.195 flere somaliere plus de børn, som de har bragt til verden efter naturalisationerne minus de døde. Og det er ikke så få. I Somalia fødes i gennemsnit 7 børn pr. kvinde, hvilket er ensbetydende med en årlig fødselsrate på godt 4,4 procent pr. år. Herfra skal trækkes afgangen i henhold til dødsraten her i landet, som er 1 pct. pr. år

Bemærk, siden 2001 har regeringen bidraget med 81,2 pct.

af alle tildelte statsborgerskaber til somaliere til alle tider.

Alt ialt fører disse statsborgerskaber til, at antallet med somalisk oprindelse pr. 1. januar 2010 er blevet til mere end 30.928.

Lader du Statistikbanken optælle somaliere efter somalisk oprindelse finder du: 16.831. Her er de fødte af individer med somalisk oprindelse her i landet ikke medregnet retvisende.

Såfremt de ledende ikke reducerer antallet de næste 20 1/2 år vil antallet med somalisk oprindelse udgøre det dobbelte: 61.856

Såfremt de ledende fortsætter reduktionen som hidtil siden 2003 i antallet af herboende somaliske statsborgere (mest ved at tildele dem danske statsborgerskab):

…skal vi sige med 872 pr. år, bliver resultatet efter 20 1/2 år alligevel 37.348 med somalisk oprindelse i Danmark…

svarende til en by, som er lidt større end Viborg

Uden indvandring fra Somalia og uden reduktion i andet end antallet af somaliske statsborgere ved tildeling af dansk statsborgerskab kan dette  ikke ske realistisk i mere end ca. 9,5 år (= 8.311/872), for så er der ikke flere at naturalisere. I stedet fører dette til 47.874 med somalisk oprindelse om 20 1/2 år.

Så det blev Helsingør i stedet og lidt til.

Hvornår den voldsomme stigning i indvandringen fik lov at tage fart ses af følgende tabeller og figur, der viser ændringen i antallet af somaliske statsborgere år for år – vi håber at statsborgerskabs-opgørelsen af læseren nu kun opfattes som en lettere meget overfladisk begyndelsen til det hele:

Denne tabel vises grafisk med årstallene ud af den vandrette akse og ændringen i antallet af somaliske statsborgere ud af den lodrette akse  – mest tildeling af 9.401 danske statsborgerskaber til somaliere i perioden 2001-2009:

Første grafik illustrerer kun begyndelsen – REALITETERNE ER NOGLE ANDRE

Antallet af statsborgerskaber tildelt somalier overskygger det hele

(bemærk, fra 2002 er udviklingen nærmest en spejling af følgende kurve, der har lidt

større enhed på 2. akse for at kunne vise helle udviklingen 1979-2009)

Udviklingen i antallet af personer i Danmark med somalisk oprindelse 1987-2010:

Antallet der har fået tildelt dansk statsborgerskab blandt somaliere og deres børn og børnebørn trækker simpelthen kurven op, selvom regeringen siden 2003 har reduceret antallet af somaliske statsborgere – skal vi sige ‘mikroskopisk’ lidt. Og det er sket  – ikke ved at sende dem hjem, men kamouflerende ved at tildele flere danske statsborgerskab pr. år,  end der kommer nye til. Så enkelt er det.

Til dem der nu lider af begrebsforvirring

Du skulle tro de var rejst hjem. Farcen startede via pressen i JP den 9. august 2005.

Denne principielle udvikling er gældende for alle 234 nationaliteter, der er repræsenteret i større eller mindre grupper i Danmark. Somalia er valgt, fordi fertiliteten i gennemsnit er ekstra høj for somaliere, hvilket illustrerer den generelle problemstilling om kritikken af de officielle opgørelser meget tydeligt.

ANBEFAL DETTE INDLÆG

Hvem skal arve landet?

Hvilke indvandrergrupper dominerer – her bliver man vildledt overalt af de officielle informationer?

– selv politikerne tror på det forholder sig ganske anderledes end illustreret med somalierne i eksemplet her – så de behøver ikke at lyve – det er imidlertid en kæmpe katastrofal illusion, at indvandringen skulle være lagt om med nogen effekt !