Danmark

16. februar 2010

Den korte: Fire byer af Svendborgs størrelse


Den korte:


Siden 2001 har den nuværende regering solgt 74.378 danske statsborgerskaber til ikke-vestlige formedes kr. 1000 pr. næse. Efter statsborgerskaberne er blevet tildelt kan vi gå ud fra, at de ‘nye danskere’, som de kaldes, har født børn og nogle er døde. Herved er gaven eller berigelsen om man vil blevet til ca. 83.625 ‘nye danskere’ til erstatning for danskere svarende til indbyggertallet i fire danske byer af Svendborgs størrelse.

Vi mener de har givet en tilsvarende størrelse af landet væk.

Feministisk opgørelse af indvandrernes fødte


Der er en særlig opgørelse i Danmarks Statistiks Statistikbanken om antal fødte børn af indvandrere. Her opgøres bl.a. børnefødsler for årene 2007-2009 efter moderens herkomst – dansk oprindelse, indvandrere, efterkommere, eller uoplyst herkomst. Der er en anden for samme år efter moderens oprindelsesland og endelig en tredje efter moderens nationalitet, og de kan kombineres til en vis grad. Du kan så få oversigter for Christiansø og Terndrup, men du har ingen valgmuligheder vedrørende faderen.

Det synes vi altså er lidt sjovt.

Vi har prøvet at lade den tælle for sjov efter oprindelsesland. Den giver 9.472 levendefødte i 2009. Og det er ganske morsomt, især når oprindelseslandet kaldes Danmark, hvis de blot er født her, og vi samtidig nok har en ubøjelig tiltro til, at danske mænd trods alt er mindre tilbøjelige til at få børn med indvandrerkvinder, end danske kvinder er tilbøjelige til at få børn med indvandrermænd.

Vi kunne godt sætte disse nu 9.472 børnefødsler i 2009 op mod de ca. 690.000 eller ca. 659.321 indvandrere her i landet 1. januar 2010 og 2009. Men vi finder det ikke umagen værd. Vi har i vores gennemgang for året 2009 (se linket nedenfor) set på antallet af nulårige med udenlandsk nationalitet pr. 1. januar 2009 og 1. januar 2010. Det var sådan 3.134 og 3.237, og det var simpelthen så skægt at sammenligne disse antal med 659.321 henholdsvis 690.000, der er cirkastørrelserne for populationerne, der skulle have bragt dette antal børn til verden i henholdsvis 2009 og 2010. Selv hvis vi valgte at sammenligne med de offentlige angivelser af antal udenlandske statsborgere i landet: 320.188 pr. 1. januar 2009 og 329.940 pr. 1. januar 2010: Med fælles officiel dødsrate på 1 pct. pr. år føder de nu heller ikke børn nok til at holde en stabil befolkningsgruppe oppe; og dog befolkningen i landet er samlet på trods heraf vokset med mere end nettoindvandringens antal, samtidig med antallet af danskere er faldet….(??)

Nu er vi virkelig på glatis; det er så også årstiden herfor på trods af alle officielle sigtemærker mod noget andet.

Mon ikke deres tilpasning herved måske overdrives lidt, kunne man spørge, forudsat det nu ikke opfattes som generelt ironisk nedsættende, hvilket er skudt helt forbi

Udviklingen i 2009 – set herfra gennem de selvsagt nedrullede gardiner

ANBEFAL DETTE INDLÆG

Det er ret dyrt med de utilpassede unge – oprindelsen, bitte?


i

http://jp.dk/indland/aar/article1830739.ece
Jyllands-Posten

“Flere dyre, utilpassede unge

Offentliggjort 27.09.09 kl. 10:38

Der er 50 pct. flere af de dyreste anbringelsessager. Prisen skal ned og kvaliteten op, siger socialrådmanden.
Utilpassede unge, der er ude i kriminalitet og misbrug, ender i stigende grad med at blive mandsopdækket af pædagoger døgnet rundt, f.eks. i et sommerhus.
Fra 2007 til 2008 steg antallet af de dyreste anbringelsessager fra 38 til 57 i Århus Kommune. Det er en stigning på 50 pct. i sager, der hver koster over én mio. kr. På grund af vanskeligheder med at finde egnede pladser bruges i disse sager ofte såkaldte enkeltmandsprojekter. Det vil sige, at den unge bliver isoleret med et hold af pædagoger. Her kræves, hvad der svarer til 4,3 pædagoger pr. døgn. Regningen for den dyreste anbringelse i 2008 løb op i 3,2 mio. kr…”

Det sidste stemmer ikke, når vi ser på landsplan:

http://jp.dk/indland/article246516.ece

Men Jyllandsposten den 20. juni 2005 giver artiklen: ”Voldelig dreng får egen institution”

Et uddrag JP-artiklen: ”…I forbindelse med amtsinstitutionen Teglgaardsparken i Middelfart oprettes et særligt botilbud til drengen i en tidligere overlægebolig til efteråret.

I den forbindelse søges der nyt personale til den voldelige dreng: 15 pædagogiske medarbejdere med en række konkrete og forskelligartede kvalifikationer.

Et forsigtigt skøn i forhold til udgiften for institutionen, der også får egen mini-bus, lyder på omkring fem millioner kroner om året…”