Danmark

14. februar 2010

Indvandrernes og deres børns kriminalitet i Sverige tilsvarer helt den i Danmark


For 1 år siden:

iodpl

Indvandrernes og deres børns

kriminalitet i Sverige

Det officielle Sverige bekræfter nu, at Information om Danmarks metode er den, der skal bruges til at beskrive kriminalitetens samlede udbredelse og fordelingen heraf på grupper i befolkningen.

De danske myndigheder med Justitsministeriets Forskningsenhed og Rigsstatistiker Jan Plovsing har især koncenteret sig om kriminalitetstilbøjeligheden hos det enkelte individ. Danskerne og vi derimod interesserer os for den samlede mængde kriminalitet, som vi kommer ud for, og vi sikrer os denne målt meningsfyldt i forhold til de respektive grupper i befolkningen, der leverer kandidater til samme kriminelle adfærd. Det hænger sammen med, at vi bekymrer os om danskerne. I oktober 2005 havde Justitsministeriets Forskningsenhed opregnet sigtelserne i 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland. Undersøgelsen fandtes dengang på dette link:

Click to access sigtelser_invandrerbaggrund.pdf

Nu er det en saga blot. Efter vor kritik af undersøgelsen var fremsendt til daværende Justitsminister Lene Espersen ændredes linket til den landsdækkende undersøgelse omfattende samtlige kriminelle sigtelser i året 2004 fordelt efter indvandrerbaggrund og oprindelsesland….

Men..

For tre aar siden: trusler om vold og sms-terror i København


For 3 år side:

Unge med anden etnisk baggrund end

dansk truer med vold og terroriserer

med sms-er – men noget stemmer

ikke !

“Kriminalinspektør Lars Nikolaj Jensen i Den Kriminalpræventive Afdeling ved Københavns Politi meddeler, at unge indvandrere og efterkommere står for 75 pct. af alle trusler om vold og terrorisering pr. sms i København. Han mener at de unges forældre er fuldstændig lige glade med betingede domme.

Når disse fremmede unge højest udgør 30 pct. (28 pct. i 2004 i følge Kbh’s Komm.) af alle unge i de årgange, er over-kriminaliteten her mindst (75/25)*(70/30) = 7 gange mere kriminelle end danskerne som gruppe betragtet. Du kan også sige, at af to tilfældige grupper, én med etniske danskere og én med fremmede, er risikoen i den sidstnævnte gruppe for at de pågældende kriminelle gerninger sker alt andet lige 7 gange større end i den førstnævnte gruppe…”

Læs mere

VILDE 14 DAGE MED DIVERSE AARSOPGØRELSER – MEN DET ER IKKE UMAGEN VÆRD – DET GAAR SAA GODT MED DEN SMERTEFRIE FORDUMMELSE – OG DESUDEN ER DER NOK ANDRE TIL AT RAABE OP TIL HOBEN, DER ALLIGEVEL IKKE ER TIL NOGET


Fra fødsler til kriminaliteten:

Det er meningen at danskerne skal holdes i uvidenhed om, hvorledes disse hændelser kobles til befolkningsgrupperne i landet. For så kan det blive meget værre, uden at nogen klart og utvetydigt  kan pege på, hvor ansvaret for hændelserne ligger. Det skaber den fornødne splittelse imellem de danske befolkningsgrupper til at de lige netop kan styres.

Det skal være meget værre, fordi folke-projektet skal fortsætte med uformindsket styrke. Projekter var i fordums tid nogle, der gennemførtes i f.eks. kemi- eller fysiklokaler; de kunne også være længere skriftlige redegørelser for et nærmere på forhånd fastlagt emne og af et forud nogenlunde fastlagt omfang eller længde. Disse projekter havde så en vis begrænset varighed, hvorefter man så på resultaterne med det formål at lære heraf. I dag forholder alt sig til det moderne eller modernistiske; projekter er evigtvarende, ideologisk bestemte projekter formelt til gavn for alle, i realiteten til gavn for nogle ganske få. Det kan også være redegørelser, men de skal så omhandle de førstnævnte for at nå gennem nåleøjet. Vi andre spørger: Hvornår mon de får nok. Svaret er: Når dette spørgsmål ikke kan stilles længere.

Det finder danskernes sig ikke i, hører jeg.

Svaret herfra: Er du sikker på det, jeg er afgjort ikke!?

Det er derimod primært afgørende vigtigt for vores centale officielle informationsfrembringer og medierne at berette om på hvilke ugedage børnefødslerne sker i Danmark og også berette om disse fødsels-ugedages fordeling på de forskellige landsdele. Derimod kan det absolut ikke oplyses, hvor mange børnefødsler, der er danskernes, og hvor mange der er af ikke-vestlig oprindelse.

Det samme med hjemmerøverierne. Morgenavisen Jyllands-Posten berettede flot den 30. januar 2010 med nyansatte Morten Phil som villig pennefører, at denne forbrydelse udføres af danske unge mænd i 44 ud af 50 tilfælde. En lodret løgn.

Derudover har vi gået og troet der have været i alt : 16-23-56-mere end 100 hjemmerøverier i perioden 2006-2009. Ingen har protesteret, fordi antallet kunne ikke dokumenteres noget sted. Dagspressen berettet herom: bl.a. Berlingske Tidende den 2. oktober 2008:

“Fakta: Stor stigning i antallet af hjemmerøverier

I år (red.: 2. oktober 2008) er der indtil videre sket hele 39 (red.: der blev til 56 for hele året 2008) hjemmerøverier…”

Det viste sig, da myndighederne fik taget sig sammen til at udskilt og opgøre hjemmerøverierne retvisende for et enkelt år, da havde vi  haft 364 styk af slagsen i 2009. For 2008 er kun 3. og 4. kvartal opgjort til henholdsvis 53 og 99 hjemmerøverier i dette halve år. Der er lissom en stigning.

Når skolelærere, sygeplejersker, socialarbejdere og politifolk overfaldes i flæng, og indtil nu en enkelt myrdes, og Rigshospitalet samt adskillige skoler både i hovedstaden og ude i landet af samme grund må have skud- og øksesikrede sluser samt metaldetektorer installerede ved indgangene, er det desværre ikke muligt hverken at fastslå gerningsmandens oprindelse eller specifikt udskille disse offentlige personalegrupper, som særligt må give deres bidrag med være ofrene.

Gurli: Du glemte statsgælden.  Sonia: Se dog overskriften.  Gurli: Du har da selv skrevet om den.  Sonia: Not the point, søster.  Gurli: ….og så er der statsgælden – nå, den er pist væk eller uden betydning, bortset fra i Grækenland og så de andre steder; den plejer at være pist væk her – VOV?

Min søster hjalp mig med linket, for det driller altid.