Danmark

13. februar 2010

DER FØDES FLEST OM ONSDAGEN – HVILKEN OPRINDELSE BØRNENE HAR MAA VI IKKE FAA OPLYST – DET ER LISSOM MED FORBRYDERNE SOM EN VIS ANDEL AF DE FØDTE BLIVER TIL FORHOLDSVIS TIDLIGT I LIVET


Ufatteligt danskerne finder sig i det

Danmarks Statistik gør et utroligt nummer ud af at optælle hvilke dage i ugen børnene bliver født i forskellige landsdele. Selv TTV tager emnet op i dag og flere af dagbladene det samme. Således fødes flest i Østjylland om torsdagen, hvorimod sjællænderne vistnok fødes om tirsdagen. I alt fødes dog flest i Danmark om onsdagen.

Nej, hvor er det morsomt.

Når det derimod kommer til en fødselsårgang i Danmark, kan Danmarks Statistik og indberetningsstederne ikke få kvartalsopgørelserne til at stemme med oplysningerne fra Det Centrale Persongister. 62.818 sidste år er således fortsat et foreløbigt antal (bemærk fodnoten ved det linkede).

Du kan godt på oplyst, hvor mange af en fødselsårgang eller antal fødte i et kvartal, der fødtes i Haderslev eller Svendborg, og du kan sædvanligvis også få det hele opdelt på andre måder – bare ikke lige i år.

Og så kommer vi til pointen: Du kan ikke få oplyst hvilke oprindelser de fødende havde, men så er det godt at vide, at det mest er om onsdagen børnene fødes på landsplan.

Nu det faktum at fynboernes mest hyppige fødedag i ugen ikke oplyses specifikt i de officiellle materialer, er det så at stemple som racistisk? Her må vi ihukommende svejtseren her for nylig, der var ved at komme galt afsted, sige: Det er spørgsmål om fynboerne er en race.

Vi har regnet baglæns og er med største forsigtighed kommet frem til indirekte, at mindst en tredjedel af en fødselsårgang i Danmark (læs de sidste to afsnit til sidst i billedet på linket) har udenlandsk oprindelse i disse år.

Fordelingen på kriminaliteten skal vi ikke komme meget ind på bortset fra, når Politiet og TV2 oplyser at af ungdomdommens kriminelle gerninger var 82 pct. i København (2004) udført af indvandrere og efterkommere. Supplerende skal det oplyses, at når oplistningen af ungdommens overtrædelser af straffeloven renses for ejendomsforbrydelser, således at den personfarlige resterer, så er der opsving at spore siden år 2000:

Børne- og ungdomskriminalitet:

Den personfarlige kriminalitet, som 10-14 årige er registreret mistænkt for: Der er en stigning på 261 procent over en 7 års perioden 2000-2007, altså mere end en fordobling, men mindre end en tredobling.

Den personfarlige kriminalitet, som 15-17 årige er registreret mistænkt for: Der er stigning på 179 procent over 6 års perioden 2000-2006, altså knap en fordobling.

Disse oplysninger stammer fra de ledendes (med navns nævnelse) betænkning om indsatsen mod ungdomskriminaliteten, som vi herfra måtte rense for den værste kamouflage: https://danmark.wordpress.com/2009/10/05/ungdomskriminaliteten-kamoufleres-og-ignoreret-af-de-ledende/

De ledende fandt i øvrigt, at indsatsen mod og kriminaliteten

befandt sig på et meget tilfredsstillende niveau.

Dr. phil. Leo Tandrup hævder:  ‘Vi lever i en tid karakteriseret ved form uden indhold’

Vi må give ham ret.

Indvandringen af ikke-vestlige udgjorde 13.331 i 2009

Hvornår får de nok?

13. februar 2010
J. E. Vig