Danmark

8. februar 2010

Gældsproblemerne er ikke alene i Grækenland


Excerpt fromWall Street Journal

By

GREGORY ZUCKERMANSTEPHEN FIDLER And TOM LAURICELLA

“G-7 frets over debt woes

Leaders try to downplay threat as worries of euro contagion grow

Group of Seven financial leaders sought to downplay the threat Greece’s debt woes pose to the financial system amid growing concern of contagion across the 16-member euro zone.

U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner, attending a G-7 meeting of financial leaders in a remote Canadian town, said European officials had made it clear to the G-7 that they would manage the Greece situation with great care. Other officials said Greece’s relatively small size meant that it didn’t pose a serious risk to the global financial system.

Such comments may have little effect in calming markets that have already moved beyond Greece to focus on other euro-zone countries.

“No one is really concerned about Greece—but people are concerned about the potential contagion,” says Axel Merk, president and chief investment officer of Merk Mutual Funds.

The G-7, which represents the major European and North American economies and Japan, said the global economy has improved but the financial recovery remains tentative. Officials said they would continue to provide support to their economies until the financial recovery has taken firm hold…”

contagion: smitte

…smitten fra 40 årig epidemi kører overalt.

NU SKAL DER SATSES MED ET UNDERSKUD PAA 95 MIA PAA HUSHOLDNINGSBUDGETTET


FATTIGDOMMEN BREDER SIG, SPREDER SIG IKKE, DEN KAN SPREDES AF ANDRE, DE ANSVARLIGE

I Århus modtog knap 1/3 af alle ikke-vestlige 40-64 årige kvinder førtids- eller socialpension i 2008 – svarende til 32,1 procent
På landsplan er antallet førtidspensionister blandt indvandrerne blevet knap tredoblet på 10 år i følge Berlingske Tidende
Integrationsudgifter: F.eks. antallet af indvandrere på førtidspension i Århus er steget med 99,7 % på fem år.
I TV2-Øst den 14-10-2009 kl.8:01 læses: At mere end hver femte indvandrer er fattig – svarende til 22,8 procent.

Forud for fattigdoms-topmødet, som Danmark igen skal lede, kaster vi vort lod i pyramidespillet – ved sidste FN-fattigdomstopmøde i København var der voldsom mangel på ludere til topmødedeltagerne.

Gurli Margrete:

Her kan CEPOS’ alternativerne med brugerbetaling og højere skatter komme ind som centrale elementer. Kan CEPOS sænke den danske gennemsnitsalder, kan man godt spørge, for lissom at nå til sagens kerne, der hverken er leberal eller sococistisk.

Tilbage til den seriøse del:
Vi må oplyse at førtids- eller det nymodens newspeak socialpensionen udgør 13.895 kr. pr. mdr. for enlige. Og huslejen for de første 60 kv.m. bolig kan højest andrage 20 procent af pensionen; det offentlige betaler resten. For par er taksten 11.810 kr (hver) pr. mdr.

Dokumentation: http://www.clh.dk/pjecer/jobmedtilskud/doc4.html

Måske skal det forstås således, at selvom Århus sender fire gange så mange på førtidspension i forhold til den samlede bestand til sammenligning med København, så skulle Århus have sendt endnu flere på førtidspension, selvom 1/3 af alle 40-64 årige indvandrerkvinder allerede har fået tildelt livsvarig førtidspensionen. Og så er antallet af indvandrere i Århus på førtidspension blevet fordoblet på fem år, samtidig med antallet på landsplan er blevet knap tredoblet de seneste 10 år.

Gurli Margrete:

Århus er Smilets By; det er derfor. Soliditeten er også meget større i Århus…de’æ’rn…, selvom Århus er den by verden, der har største skattefinansierede og samtidig privatforbrugte velfærd.

Det ligner mest af alt en konkurrence om, hvilke kommuner der kan sende flest indvandrere på førtidspension, men at dette så alligevel fastholder indvandrerne i fattigdom. På denne baggrund foreslog tidligere økonomiminister Bent Bendtsen EU, at indvandrerne, der har svært ved at opnå kontakt med arbejdsmarkedet, skulle tilbydes garanterede, rentefrie såkaldte microlån på kr. 187.000 oveni.

Det skulle ikke have noget med en kommende EU-folkeafstemning om nogle forbehold at gøre (?). Fattigdommen kunne kun TV2-Øst få øje på til at begynde med, men nu spreder det sig (for at afvige i newspeak). A propos, der skal lige straks færdigforhandles et forlig om offentlige skatteyderpenge til medierne på kr. 6,4 milliard pr. år fra 2011. Se, dem skal skatteyderne betale på forhånd, uanset om de gider læse eller se deres udgydelser. Dette hænger selvfølgelig sammen med, at journalister tit aflønnes med sølle kr. 60.000-70.000 pr. mdr.

Gurli, min melding er klar:

Fattigdom – fej for egen dør – din rige tilsviner

Og her har vi formentlig også forklaringen på, at medierne kan se et fattigdomsproblem blandt indvandrerne, som skatteyderne aldrig er blevet spurgt om de vil yde en skærv til. Langt de fleste indvandrere i de arbejdsdygtige aldre må være på socialpensionens ’sølle takst’ kontanthjælp, aktiveringsydelse eller lignende, hvis vi tager de politisk korrekte oplysninger om, hvor mange af indvandrerne, der har lønnet arbejde for pålydende, og sådan en 12-14.000 kr. pr. mdr. er selvfølgelig intet i sammenligning med en journalistløn i middelklassen. Hertil skal foruden boligydelsen lægges børnepengene.

Men demokratiet skal råde:

Lad os foreslå en kombineret landsindsamling til fordel for herboende indvandrere og ditto journalister med samt udsatte grupper blandt socialarbejdere, og med tilkoblet lov om, at regeringen skal yde et tilsvarende beløb af tvangsindrevne, lånte på ydernes vegne eller trykte midler som svarende til den frivilligt indsamlede sum. Loven skal så samtidig kombineres med en lov, der ophæver det medieforlig og microlånene samt DK-deltagelsen i FN-konferencer om ingenting, for vi har i sandhed ikke råd. Landsindsamlingen m.v. skal kunne gentages år efter år.

Gurli: Så får vi lige lidt adfærds- og attitudetræning blandt småfolkene.

Gurli: Vi vil overveje at bringe Bjørn Lomborgs “Cool it”, når den måtte komme, eventuelt med Lars von Trier i hovedrollen.

Dagens krav fremsættes alene af Gurli Margrete: “Vi ve’ ha’ en borgerlig, leberal kommunalreform mere. Det giver beskæftigelse.”

I øvrigt:

NO CLIMATE CHANGE CAUSED BY MAN
Link: The Great Global Warming Swindle
Shown as clear as the day in 2007 (click at the arrow above)

Sonia & Gurli Margrete

Foreslå dette indlæg til dine kontakter