Danmark

5. februar 2010

Nu angriber de gale


Nu angriber de gale, der vil os alle det så godt. Jægergårdsgades forretninger i Århus overmales med grafitti, før slaget går løs i morgen.

Det virker ret fascistisk med den antifascistiske gruppe – vov!

DET ER SIMPELTHEN IKKE GODT NOK – vi skal bl.a. vide hvem der rammes


De nye henholdsvis de hidtil anvendte

gerningskategorier til bekrivelse af

overtrædelserne af straffeloven:

[her henvises til Nyt fra Danmarks Statistik, der præsenterer virkelighedsbeskrivelsen for offentligheden]

De nye kategorier er ikke gode nok!

Som absolut minimum kunne man forestille sig, at de kriminelle gerninger som Politiet alligevel ikke tager sig nævneværdigt af blev erstattet af  ‘Vold mod sundhedspersonale’ , ‘Vold mod skolelærere’, ‘Vold mod andre offentlighedspersoner’ i præsentationen.

I den første søjle (den nye kategoriinddeling) har vi fjernet en hel serie af rækker, der viser samme materiale som ovenfor sæsonkorrigeret for årets kvartaler. Sæsonkorrektionen kan vi simpelthan ikke bruge til noget – et levn fra årets ressourcestyring over året på landsplan. Vi har derimod behov for at få opgørelserne opdateret måned for måned som landet ligger, og desuden skal vi kende ofrene for anmeldte grovere straffelovsforbrydelser,  der er personfarlige.

Det kan dreje sig om børn, pensionister, personer af udenlandsk oprindelse, mænd, kvinder.

Disse var nogle få, men ikke ubetydelige forbedringforslag til beskrivelsen af det kriminelle mønster landet over. Fordelingen på landets politikredse og større byer skal fastholdes.