Danmark

1. februar 2010

Lille stigning i antallet af drab og forsøg paa manddrab, men voldsom stigning i antal røverier i 2009


Antallet af drab og forsøg på manddrab i DK steg fra 256 i 2008 til 261 i 2009.

5 gange flere manddrab og forsøg på manddrab over 20 årsperioden 1985 til 2005, selvom den etnisk danske befolkning i samme periode gik tilbage med henved 300.000. I samme periode er antallet af fremmede indvandrere derimod steget med en faktor 10. 1967-2005, d.v.s. på 38 år er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget med 644% eller 6,4 gange. I 2005 var her 219 manddrab og forsøg på manddrab. D.v.s. der er sket en yderligere stigning på 19 procent i antallet tilfælde af den forbrydelse i perioden 2005-2009.

I 1967 var her 34 manddrab og forsøg på manddrab, jfr. Statistisk Årbog 1969, tabel 275. Da der advaredes mod den stadigt voksende indvandring og dens virkninger i 1985 var her 45 manddrab og forsøg på manddrab, jfr Statistisk Årbog 1987, tabel 139. Pr. 1. januar 1986 viste det registrede folketal i Danmark 5.116.273, hvoraf 72.952 officielt var indvandrere fra lande uden for Nordvesteuropa foruden nogle få naturaliserede og deres efterkommere, jfr. Statistisk Årbog 1987, tabel nr. 30.
I perioden 1985-2009 er antallet af manddrab og forsøg på manddrab steget til næsten 6 gange flere, antallet af fremmede med næsten 10 gange.

Røverier: Antallet steg fra 3.346 i 2008 til 3.984 (19 procents stigning) i 2009 – nu mere end 10 om dagen. D.v.s. en fordobling på fire år, hvis stigningen fortsætter. Seks af de ti røverier er gaderøverier.

364 anmeldte hjemmerøverier i 2009 – 1 om dagen

Kilden er Danmarks Statistiks Statistikbanken, hvortil enhver kan få gratis adgang.