Danmark

11. november 2009

Hvornaar falder den naeste mur?- tidligst om 20-30 aar


‘Berlinsmurens fald’ netop fejret – og hvad indebar så Murens fald?

Hvornår ‘falder’ den næste mur? – tidligst om 20-30 år

Islam betyder underkastelse – og hvad indebærer næste murs fald?