Danmark

24. oktober 2009

Folketinget og vaelgerne var ude af trit – er der blevet mere samklang?


Meningsmålinger byggende på et repræsentativt udvalg af interviews har ikke altid været nogle, som de politiske partier og interessegrupper bestilte resultaterne på forhånd.

i

For 14-16 år siden så det således ud:

75% mener, at der bliver flere voldelige sammenstød på grund af flygtninge og indvandrere!

[Gallup, Berlingske Tidende 14.02.1993]

82% frygter, at det vil komme til flere angreb på asylcentre!

[Sonar, Jyllands-Posten 27.06.1993]

88% mener, at kriminelle asylansøgere straks skal udvises uanset deres ansøgning om asyl!

[Sonar, Jyllands-Posten 27.06.1993]

82% mener, at kriminelle flygtninge skal sendes hjem!

[Gallup, Erhvervsbladet 15.06.1995]

93% mener, at indvandrere, der dømmes for vold, voldtægt o.lign., bør kunne udvises!

[Observa, BT 10.09.1993]

83% mener, at det er forkert at kalde folk racister, fordi de siger at her er for mange flygtninge og indvandrere!

[Observa, 10.09.1993]

72% mener, at flygtninge ikke uden videre skal have samme ret som danskerne til boliger og sociale ydelser!

[Sonar, Jyllands-Posten 13.08.1993]

72% mener, at Danmark skal fastholde en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden skal være multietnisk!

[Gallup, Berlingske Tidende 08.01.1995]


I 1995 kunne vi skrive, at 93% af de indvalgte i Folketinget har stemt imod de vælgerønsker, der netop udspringer af disse vælgervurderinger, når det kom til stykket. Dette er sket uanset de mange folketingsvalg og valg til de kommunale råd i de sidste cirka 15 år.


Vi spurgte dengang til forklaringen på den dybe afgrund mellem vælgerne og de indvalgte:

  • Langt de fleste vælgere er ikke så snedige som politikerne!
  • Politikerne indstuderer og øver nogle særlige kneb for at holde på vælgerne!
  • Der er skabt en betændt atmosfære af forløjethed af medierne, som næsten ingen kan trænge igennem. Manglende adgang, frygt for at blive skældt ud og hængt ud (også på et falsk grundlag), måske lige frem blive forfulgt og blacklistet kan være nogle af årsagerne!
  • Politiker-flertallet ønsker en anden befolkning, fordi de er utilfredse med den danske!
  • Politikerne er mere uselviske og mere retskafne end vælgerne!

I perioden 1995-ca. 2010, den efterfølgende 15 år periode, er det da gået meget bedre? Nogen vil givet mene, at de 93% i afsnittet lige under resultaterne nu skal sænkes til 88-90% eller måske endnu længere ned. Dog afgjort ikke til under 50%, og for at ramme vælgernes opfattelse skal vi helt ned på fra 7-28 % (forskellen mellem 100% og de anførte procenter fra meningsmålingerne).

Og denne udvikling eller mangel på samme er forløbet uanset den seneste regering har siddet noget nær på flertallet det meste af tiden siden 2001.

Det kan også hævdes, at disse 14-16 år gamle meningsmålinger er dybt forældede. Her kan man så mene at vælgerne er blevet mere blødgjorte over for indvandringen, og man kan mene det stik modsatte eller noget tredje.

Knap 30 år, er det så tiden at forestille sig en grundlæggende anden indstilling fra de indvalgte end hidtil, eller er det p.g.a. af det kommunale valgår, hvor de øverste gerne vil have vælgerne til at levere en høj valgdeltagelse, at de og medierne synes lidt mere åbne for en tid?

Det sidste gjorde sig gældende ved alle tidligere valg siden begyndelsen af 1980erne, uanset om du kan huske det eller har haft mulighed for at huske det.

Vær frejdig:

Sandsynligheden for at støde på en af de andre blandt vælgere, når du siger din mening ude i virkeligheden, er kun 1-2 ud af 10, når du er nået så langt som her til afslutningen på dette indlæg.

Angst og skyldfølelse ødelægger verden!