Danmark

11. oktober 2009

Den nyere historie minus usandhederne, 5. del – lydoptagelse


Optagelsen er fra 1996, to år før Euroen erstattede de nationale valutaer i de første 12 EU-medlemslande. Vi gennemgår centrale dele af den europæiske finanshistorie op til Den Anden Verdenskrig  i et ganske andet lys end det sædvanlige og begynder tillige gennemgangen af det nye internationale kredit- og betalingssystems fremkomst, Bretton Woods systemet, der skulle gælde for verden efter krigen, indtil det inflationsplagede USA opgav indløseligheden af dollaren i guld i august 1971, skulle det vise sig. Siden har der i princippet ikke eksisteret noget nyt aftalt internationalt betalingssystem. Tankerne bag netop dette udlevede system har dog dannet skole for den klart dominerende tænkemåde blandt de økonomisk uddannede, embedsmænd og politikere efter krigen indtil begyndelsen af 1980erne. Efternøler-tankegangen har været fastholdt længst i bl.a. Danmark, indtil den nye europæiske, obligatoriske enhedsmønt så dagens lys:

Og hovedprincippet har i den korte version været : Gældsætning for enhver pris, på langt sigt er vi alle døde. Fra 1968 var der en generation overalt i Vesteuropa, der forstod og hvis princip det var at leve efter en sådan opskrift . Alle generationens ideer skulle realiseres uanset gældsætningen, mente de. Nu går 68-generationen på pension, men det er et spørgsmål om denne generation ikke har nået at gøre sit regimente arveligt. Men givet er det alligevel, at 68-generationens hovedhjørnesten, det skattefinansierede velfærdssystem, sammen med den internationale konkurrence nok skal sende os på en sidste deroute, som allerede er godt i gang, før et nyt opgør eller et nyt internationalt pengesystem. Dette hænger sammen med at visse universielle økonomiske love er lige så sikre som tyngdeloven.

Varighed: 25:20

Det danske velfærdssystems dilemma

Den gode stat og det nye menneske

Kollapset skyldes kun bedrag