Danmark

9. oktober 2009

Den nyere historie – 4. del – den seneste finansministers moralske anfægtelser og egne resultater – en lydoptagelse


“Her lytter du til en stærkt moralsk forarget

politiker, der taler ud” – på lokalradioen

Falcon, Frederiksberg den 6. februar 1997

Lydoptagelse, varighed: 25:58

lydserveren er overbelastet i aftentimerne, når den blot melder ‘connecting’

Vi håber læseren kan huske lidt af det passerede. Radio Falcon har du givet ikke lyttet til for 12 år siden, men nu har du hørt brudstykker fra optagelsen, som vi har renset for det fedeste valgflæsk. Nogen skal sørge for de ikke dør i synden.

Den 27. november 2001 blev Thor Pedersen udnævnt til  finansminister, hvilket han virkede som indtil 16. november 2007. Den 16. november 2007 blev han valgt til formand for Folketinget.

Thor_Pedersen_farve_web.ashx

I finansministerperioden have regeringen indtil valget 2005 flertal sammen med støttepartiet, og intet skete for såvidt angår nogen af de punkter Thor Pedersen gjorde så uhyre voldsomme moralske ophævelser over i sit interview på Radio Falcon den 6. februar 1997 kl. 8:20-9:20. Hvem mon forhindrede det???

Så må man ty til løgnen:

Der var ingen andre kilder der dækkede

denne løgn, som du nu skal læse om:

og der var ingen mulighed for at tilbagevise de usande oplysninger hverken i JP eller på DR

Knap 9 år og 2 måneder efter Thor Pedersens valgtale på (lokal) Radio Falcon den 6. februar 1997 kunne Jyllands-Posten den 31. marts 2006 meddele at statsgælden var væk. Overskiften meldte ‘Pist væk’,

hvilket kunne indikere, at den simpelthen var blevet væk .. for nogen.

Statsgælden havde været 527,9 mia. kr. pr. 31. december 2005. Så det var sandelig gået hurtigt: 3 måneder?

Det første opråb til plejepersonalets strejke i foråret 2008 kom således fra Jyllandsposten allerede den 31. marts 2006 med en aprilssnar: Statsgælden var pist væk. Den 29. marts 2008 kunne vi igen læse noget lignende vrøvl i DR TTV, netop da strejken skulle begynde:

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

“Thor Pedersen meldte så på pressemødet i primetime den 26. september 2006, at vi snart er så rige, at vi ejer hele verden (sådan hørte seerne det!):”at den samlede udlandsgæld (offentlig og privat) efter 60 år nu er væk, og at omverdenen ved udgangen af 2007 forventes at skylde danskerne ca. 105 mia. kr.

Herefter sagde Thor Pedersen:

“Hvis vi bruger vores store, fine tusindårsmodeller, ja, så har vi løst globaliseringen. For over tid ender det med, at vi ejer hele verden. Og så er dét problem løst. Men måske viser det dog udfordringen i at bruge langsigtede modeller – at de har nok en begrænsning alligevel. Om ikke andet, så er det dog positivt, at vi har den frihedsgrad, som grafen her viser.”

“Pointen var at anskueliggøre begrænsningen i lange fremskrivninger – ikke at udtrykke en forventning om, at vi snart ejer hele verden. Så er dét præciseret”, siger Thor Pedersen.

Det var løgn.

Vi replicerer til det sidste: Sådan forsøger man at undskylde sig efterfølgende, når det er gået rivende galt, og man ikke tør indrømme det af hensyn til facaden.

Den 29. marts 2008 kunne vi læse noget lignende vrøvl i DR TTV. Reprise af løgnen for at få sat strejken ordentligt igang:

“Den offentlige sektor i Danmark var ved udgangen af 2007 gældfri for første gang i nyere tid med en nettoformue på 43 milliarder kr. Så sent som for 10 år siden havde den offentlige sektor en nettogæld på 422 milliarder kr. Nedbringelsen af gælden skyldes først og fremmest store offentlige overskud i de seneste år. Alene i 2007 blev overskuddet på 75,6 mia. kr…”

Det var løgn.

————————-

Det med de uigendrivelige løgne og usandheder fra helt nye kilder var startet i Danmark den 8. februar 2003, hvor Søren Krarup talte usandt om antallet af tildelte danske statsborgerskaber.

Så fulgte i august 2004, hvor Lars Hedegaard havde optalt muslimer i Danmark på egen hånd: Han kom til 200.000

Det var løgn.

9. august 2005: kunne det læses i Jyllands-Posten, at antallet af udenlandske statsborgere i 2. kvartal 2005 skulle være faldet med 315, mestendels, fordi nogle amerikanere havde valgt at rejse hjem (200), og fordi somaliere ‘angiveligt’ var begyndt at rejse hjem også. 168 færre somalier i landet. Det hele som følge af noget igangsat af regeringen. Hvad siger læseren så? Der var såmænd bekræftelses-kommentarer hertil fra Jesper Langballe i regeringens støtteparti…”

Det var løgn.

22. og 23. august 2008 kunne man læse i Jyllands-Posten, at antallet af fødsler blandt ikke-vestlige kvinder nu var kommet ned på lidt under to børn i gennemsnit. Det er var ikke en Birdie

Det var løgn.


Vi anslår : Disse løgne, som er blevet

gentaget utallige gange, er blevet

hængende hos 60-80 procent af

befolkningen, og det er alt rigeligt

til et flertal ‘i mediakratiet’

Der er én ting, der er værre end løgne. Det er halve løgne.


Danmarks Nationalbank, kvartalsoversigten 3. kvartal 2008:

“En stor del af indvandringen til Danmark over de seneste 15-20 år, især i begyndelsen af perioden, er sket fra mindre udviklede lande af personer med lav erhvervsfrekvens og relativt stort træk på de offentlige velfærdsydelser. Det har medført en forværring af de offentlige finanser, dvs. skærpet holdbarhedsproblemet.

Hvis indvandring for alvor skal understøtte finansieringen af den offentlige sektor, skal den ske som såkaldt “superindvandring”. Dette begreb dækker over en person, som først indvandrer efter endt uddannelse, går direkte ind på arbejdsmarkedet med en erhvervsfrekvens på 100 og betaler skat som en dansker, undlader at tage sin familie med og forlader landet igen før pensionsalderen.

Til belysning af dette spørgsmål er der foretaget nogle beregninger på DREAM-modellen

I Velfærdskommissionens endelige rapport findes lignende beregninger. Der er dog mindre forskelle, bl.a. er beregningerne her foretaget på en opdateret version af DREAM-modellen…”

———————

Vi er herefter ikke tvivl om at øjenkontakt kan opnås fra Nationabanken til DREAM-gruppen placeret i Finansministeriet.

Uanset beretter Velfærdskommsionen som den eneste holdbare facts og prognoser af de to organer – på et keynesiansk grundlag, ganske vist – , melder det private organ, der forudså løgnen ville blive anvendt og i øvrigt afslørede resten.

175 mia. kr pr. år er regningen mindst indtil nu. Sidste år øgedes tilstrømningshastigheden med 62,8 procentTil belysning
af dette spørgsmål er der foretaget nogle beregninger på DREAMmodellen
1Til belysningI Velfærdskommissionens endelige rapport findes lignende beregninger. Der er dog mindre forskelle, bl.a. er beregningerne her foretaget på en opdateret version af DREAM-modellen.

Den nyere historie minus usandhederne, 3. del – lydoptagelse

Filed under: Crimes, Danmark, Demographics, Economics, folkeskolen, Free Speech, History, skoler — Jørn @ 15:50

På denne lydoptagelse befinder vi os i 1996 og ser 1990ernes skalten og valten med midlerne. Her kommer bl.a. et par drøje hug til tidligere finansminister Henning Dyremose (1991-1993) og til den daværende finansminister Mogens Lykketoft (1993-2001). Vi forklarer inflationens og statsgældens svøbe, hvorfra det meste af dårligdommen stammer og mindsker selvstændigheden.

Inflationen kunne meget snart blive aktuel igen her i den nærmeste fremtid (set fra 2009).

Og vi drager tætte sammenligninger til tyvernes og tredivernes finans-teater-projekt i Europa. Vi bringer også en kort finanshistorisk gennemgang om Wall Streets opståen i forbindelse med den amerikanske såkaldte frihedskrig.

[Nu kunne det se ud som om vi kunne har kritiske indvendinger mod de konservative og socialdemokraterne. Dette er ingenlunde tilfældet. Vi har reserveret ikke denne, men den næste lydoptagelse for tidligere finansminister Thor Pedersens valgkamp-sandheder i 1997 (før han blev minister). Disse sættes så over hans resultater som finansminister fra 2001]


Varighed: 30:08

European Countries Split on Shoe-Tariff Extension


http://online.wsj.com/article/SB125500350907673117.html?mod=djemITPE

BRUSSELS — European Union governments are divided over a plan to extend antidumping tariffs on Chinese and Vietnamese shoe imports, in a standoff that gives insight into how companies’ global supply chains have restrained protectionism in the global economic downturn.

The 27-nation bloc agreed to impose tariffs on shoes from the two countries in 2006 under pressure from a coalition of shoe manufacturers and governments, led by Italy. Now, as a decision looms on whether to extend the duties, opposition from governments and manufacturers in other European countries has grown, and so have prospects for a showdown.

———————–

Det er fortryllende at man i EU virkningløst bekæmper den internationale konkurrence med importafgifter, som det er sket de seneste tre år, når det drejer sig om billige sko. Når nu der er uenighed blandt de 27 medlemslande om en eventuel udvidelse af denne importafgift på varer fra lavlønsområderne, er det særligt i øjnefaldende for de demokratisk indstillede, at vi altså ikke skal kunne efterspore denne uenighed nærmere.