Danmark

8. oktober 2009

Den nyere historie minus usandhederne, 2. del – en lydoptagelse


Der er noget galt i Danmark

Skiftende regeringer repræsenteres af de samme persontyper. Opgaven som disse prioriterer højest er at gældsætte staten og dermed nationen “ved at tilbyde vælgerne og egne bureaukrater” mere end de kan finansiere over skatterne. Dette sker under skiftende regeringer, men når trafikken har kørt i maksimalt 60-70 år, skal der en ny international orden til for at hindre den internationale handel i at gå i stå som nu. Det samme er nemlig galt i alle lande, der hævder de er demokratiske.

På lydoptagelsen befinder vi os i 1996, hvor vi så tilbage på Sverige, der i 1992 blev tvunget til drastiske devalueringer af den svenske krone, dernæst frem mod afgørelsen om den obligatoriske enhedsmønt i EU fra 1998, men også tilbage på statsgældssituationen i begyndelsen af 1930erne – en livstid (60-70 år) tidligere og fandt nogle fælles træk:


Varighed: 22:50

Danskerne er simpelthen blevet bedraget:

Varighed: 2:23