Danmark

15. september 2009

Projektet er stort og imponerende anlagt – det var Hitlers Olympiade også


Hans Sørensen:

Den Islamiske Verdensliga og waabismen
WAABISMEN OG DEN ISLAMISKE VERDENSLIGA.
Saudi-arabisk statsmission: Den muslimske verdensliga.

[Her er lidt om hvorfor man skal vide, hvor pengene kommer fra til moskebyggerierne, og hvad de kan afstedkomme, skriver Hans Sørensenhttp://blog.politiken.dk/engelbreth/2009/09/10/moske-moske-ikke-antimuslimsk-propaganda-igen-igen/

Et mindre uddrag:]

Dansk Hovedkvarter (Verdenskontor) på Vodroffsvej i København. Ønsker at bygge to stormoskeer i Århus og København.


Konference 2001 i København på Hilton-hotel var et skoleeksempel på den pression, som Saudiarabien lægger på vestlige politikere. Konferencen indledtes demonstrativt med, at en ung dansker offentligt frasagde sig sit danske navn og sin kristne tro og fik et muslimsk navn efter at have fremsagt den islamiske trosbekendelse: et klart signal til det danske samfund. Herefter sagde lederen af konferencen, at danske politiske partier kun kunne regne med muslimske stemmer, hvis de klart fulgte deres krav. Endelig kom der en advarsel ironisk nok til Det radikale Venstre, som ellers har fremmet islam på alle fronter. Advarslen var netop et vink med en vognstang at man ikke automatisk kunne forvente muslimske stemmer hvis man ikke ville makke ret.

Ligaen har nu udsendt ca. 1000 missionærer, heraf ca. 90 til Europa. Af de godt 30 verdenskontorer ligger ét i Danmark (Vodroffsvej). Her ligger også en af ligaens danske moskeer ligesom der er en i Helsingør, hvilket til stadighed medfører aggressioner overfor det omgivende danske samfund. Ligaen opbygger islamiske forlag, støtter muslimske menigheder økonomisk, hjælper med at bygge moskeer, driver lokalradio i København („Radio Fatiha“) og gør en stor indsats for at få gjort ureligiøse bosniere i Danmark til aktive muslimer. De underviser bl.a. bosniske børn i islam og betaler lønnen for flere imamer i København.

Allerede i 1989 havde de alene i København 4 imamer, hvoraf én var bosnisk. Målet er netop at omvende herboende bosniere til den mest yderliggående islamiske praksis, hvilket er lykkedes i mange tilfælde, og hvilket er overraskende, når man tænker på, at de fleste bosniere var verdsliggjorte, da de kom til Danmark. Der bruges mange ressourcer netop på denne opgave. Samtidig maser de sammen med den saudiarabiske ambassade på for at etablere muslimske områder med kirkegårde. Men selv om der nu er mange muligheder for at blive begravet på denne måde, er det fortsat ikke mange muslimer som vælger at blive begravet i Danmark. Dette er lykkedes dem både i København, Odense og Århus ved at lægge pres på myndighederne. Også i Århus betaler ligaen imamer ligesom der købes lokaler, som de udlejer til muslimske skoler i Danmark. Disse imamer indoktrinerer i den mest yderliggående form for islam.

Et eksempel er Kong Fadh akademiet i Bonn, som er et alabastfarvet palads som fra 1001 nat med stor moske, bibliotek, skole, højskole og koranskole, som blev indviet med penge fra Saudiarabien og med stor festivitas under nærvær at den Saudiarabiske ambassadør, udenrigsminister Klaus Kinkel Ministerpræsident Johannes Rau og Bonns overborgmester in1995. Alt gik fint indtil man fandt ud af, hvad børnene skrev i deres stile: En elev, 11 år havde skrevet en stil om Hellig Krig »Jeg vil gerne have terror. Jeg vil gerne være Osama bin Laden. World Trade Center skal endnu engang brændes ned til jorden. Bush skal ose ud af hovedet af raseri. Jeg vil gerne ødelægge hele verden.« Sin åndelige føde til indlæring i had og hellig krig betales via den saudi-arabiske kongefamilie. Drengens stil indgår som dokument i et opgør om akademiet, der var oppe på højeste regeringsplan, da tidligere kansler Gerhard Schröder i oktober besøgte kong Fahd i Saudi-Arabien. Akademiet var dømt til lukning. 470 elever ville blive lukket ude. Men så rykkede Schröders regering i felten efter pression fra Saudiarabien for at undgå skandale og redde, som det hed, det tysk-saudiske forhold. Og således bøjede man sig til jorden for den saudiske oliepression.

Hellig krig på skemaet

Under åbningen havde Bonns overborgmester Bärbel Dieckmann udtalt, at projektet gav »en enestående forudsætning for en forbilledlig tysk-arabisk og kristelig-islamisk dialog, som fremmede den fredelige sameksistens«. Men på skolen blev hellig krig et fag. Og den første fredag i oktober 2003 kaldte prædikanten Anas B. i en stuvende fuld moské »i Allahs navn« til hellig krig mod de vantro.

Men et kamerahold fra TV-stationen ARD havde filmet talen med skjult kamera. »I må tage Jer af Jeres børns legemlige dygtiggørelse«, børnene skulle indlæres fra barnsben i hellig krig lige fra spydkast til at sværge hellig krig. Til de mange forældre med børn den dag opfordrede han uforblommet til en radikal, islamisk opdragelse og prædikede forkastelse af Vesten. Otte ugentlige timer Koranlæsning i skolen, seks timers arabisk, og én time tysk. Geografiundervisning med kort, der viste, at Israel var udslettet og ikke mere eksisterede.

Politiet kunne udpege folk med nær tilknytning til skolen som regulære terrorister, f.eks. den 39 årige egypter Sayed M., som mistænkes for at samarbejde med terrornetværket Al Qaida. Og nogle omgikkes Mamduh Salim, bin Ladens formodede finansmand, hvis børn er uddannet på akademiet. »Snart er vi alle sammen forenet der,« glædede ekstremister sig i en samtale, som politiet opsnappede. En af dødspiloterne den 11. september kom fra Bonn. Der er påfaldende mange tilhyllede kvinder og piger i området. For det er det ydre tegn på, at sharia, islamisk lov er ophøjet over alt andet og at kvinderne er ”rene” i modsætning til de ”urene” tyske kvinde.

Det mest forbløffende er at skolen, højskolen og koranskolen netop brugte materiale produceret i SaudiArabien. Og det var kendt, at der blev benyttet saudiske undervisningsplaner og saudiske bøger, hvis indhold med garanti ikke lå inden for den tyske lovgivnings krav. Omkring 200 af de elever har tysk statsborgerskab og alligevel fik Kong Fahd Akademiet lov til at boltre sig uden indblanding…

Hans Sørensens beretning afsluttet


heil_hamas


Hvorfor mon tanken igen og igen falder på Tysklands Olympiade i Berlin 1936 kombineret med partidagene i Nürnberg??

Supplement:

The Muslim Brotherhood i Europe

1 kommentar »

  1. […] Jyllands-Posten Offentliggjort 2. november 2003 03:00 Hellig krig i Bonn (to kort uddrag) AF KENT OLSEN Jyllands-Postens […]

    Pingback af Get up, Tornerose « Danmark — 15. september 2009 @ 22:32


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: