Danmark

4. august 2009

Dyrlæge Pernille Hansen har en keyrole i sager om kamp- og muskelhunde og maaske hundekampe


i

Vi vil have sandheden, kun

sandheden og intet andet end

sandheden

 

Vi kan umuligt finde mening det vi læser på DRTTV i dag om Justitsminsteriets stillingtagen til kamp- eller muskelhunde:

Ritzaus melder og viderebringes af DRTTV: 

“Kamphunde adskiller sig ikke statistisk set fra alle mulige andre hunderacer, når det gælder antallet af overfald på sagesløse (mennesker). Det fortæller dyrlæge Pernille Hansen, der gennem flere år har været med i Justitsministeriets særlige “rejsehold” af hundeeksperter, som politiet tilkalder i kølvandet på større overfald…”

 

Vi har vor tvivl og fastholder vor mistro

til informationen på følgende grundlag:

 

  • Denne dyrlæge Pernille Hansen må have et statistisk set uanfægteligt udvalg af hundeoverfald at referere til – mere end 1000.
  • Justitsministeriets “rejsehold” af hundeeksperter indikerer at større hundeoverfald i de senere år er blevet udbredte.
  • Disse justitsministerielle hundeeksperter tilkaldes af politiet, efter der har været et større overfald af aggressive hunde “af alle mulige hunderacer”.
  • Vi må forstå det således, at politiet ikke kan tage sig af disse større overfald, hvis antal på årsplan får stå hen, men finder det fornødent i stedet at tilkalde eksperter, der så ankommer, når overfaldene har fundet sted (“i kølvandet”) og i de fleste tilfælde, når overfaldet er overstået – alt taget i betragtning herunder tiden, som det tager at rekvirere holdet.
  • Det ligger os meget på sinde at få oplyst i hvilke anledninger, der her i landet, som noget forholdsvis nyt, er begyndt at ske overfald fra flere hunde samtidig eller af enkelte hunde på flere mennesker samtidig, tilmed i et sådant omfang at Justitsministeriet har måttet etablere et særligt “rejsehold” af hundeeksperter.
  • Det kunne ligeledes være særdeles givtigt at få oplyst, hvad der kunne forventes at ske med netop dette “rejsehold” herunder med Pernille Hansens indsats på feltet, såfremt hundekampe og kamp- og muskelhunde, der er genetisk manipulerede til aggression og ulydighed, blev forbudt i Danmark.  

Sonia