Danmark

4. juni 2009

Hvad interesserer paa Danmarks-bloggen


islam_child1-1

Top Indlæg

Last comparison of crime rates between nations – ever!15,933 views

Nostradamus forudsiger krig fra 2007-20126,949 views

Dansk Indvandrings Historie5,025 views

Fitna the Movie – og meget mere3,666 views

Tuen der satte finanskrisen igang3,652 views

De der elsker at hade2,029 views

Tale om Grundloven2,019 views

Spanien: 500.000-600.000 indvandrere pr. aar fremover1,944 views

 

Mest aktiv

Nostradamus forudsiger krig fra 2007-201251 views

Politikerne, 1998-2008: “Disse indvandrere og deres boern skal arve landet”47 views

Last comparison of crime rates between nations – ever!37 views

Immigration costs in Sweden amount to almost 29.7 p.c. of the public budget (2001)30 views

ADVARSEL: Hvilke indvandrergrupper dominerer: De der bidrager med boern eller de, der bidrager til finansiering af velfaerden –

DETTE ER SELVSAGT BESTEMMENDE FOR LANDETS OG EUROPAS FREMTID17 views

Sonia

JUNE 4, 2009: Bernanke Urges Deficit Reduction, Sees Growth This Year


 

By JON HILSENRATH and BRIAN BLACKSTONE

http://online.wsj.com/article/SB124403584900281215.html#mod=djemITPE

OB-DU498_0603be_F_20090603143028

 

 

 

 

 

                                                                                        Associated Press

“Federal Reserve Chairman Ben Bernanke testifies on Capitol Hill Wednesday.

Federal Reserve Chairman Ben Bernanke warned Congress and the White House that the U.S. economy will suffer if they don’t move soon to rein in the federal budget deficit, which the Fed chief blamed for helping to push long-term interest rates higher.

Mr. Bernanke, who offered an important voice of support earlier this year to the Obama administration’s $787 billion fiscal stimulus plan, told Congress Wednesday, “Even as we take steps to address the recession and threats to financial stability, maintaining the confidence of the financial markets requires that we, as a nation, begin planning now for the restoration of fiscal balance.” (Read the full remarks.)…”

Sonia

Unge svenskere dræbt i kamp i Somalia


http://jp.dk/udland/article1708205.ece

Jyllands-Posten

Unge svenskere dræbt i kamp i Somalia

Offentliggjort 29.05.09 kl. 02:25

“Unge mænd i Sverige rejser til Somalia for at deltage i den militante al-Shabab-bevægelses kamp. En håndfuld personer med svensk statsborgerskab er blevet dræbt i kampene, siger den svenske efterretningstjeneste Säpo.

I alt har omkring 20 personer taget turen fra Sverige til Somalia for at få militær træning og kæmpe på al-Shababs side.

På nuværende tidspunkt befinder der sig fortsat omkring 10 svenskere i Somalia, vurderer Säpo. Her er de enten aktive i militsen eller opholder sig i træningslejre…”

Svensk-somaliere på eventyr

Irakerne og retsstaten


http://jp.dk/opinion/pittelkow/article1709909.ece

Jyllands-Posten

Irakerne og retsstaten

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 31.05.09 kl. 03:00

Debatten om, hvad der skal ske med de afviste irakiske asylansøgere, er ganske særpræget.

Det fremgår, at den politiske opposition, Dansk Flygtningehjælp, Amnesty International, forskellige bisper og præster samt en del andre går imod, at irakerne hjemsendes. Men det er umuligt at finde ud af, hvad de går ind for.

Deres holdning er et angreb på den eksisterende asyllovgivning. Hjemsendelsen af irakerne er nemlig vedtaget i overensstemmelse med denne lovgivning. Men hvilken lovgivning vil de pågældende så sætte i stedet?

I en retsstat må dette siges at være debattens kernespørgsmål. Men det giver irakernes fortalere ikke noget svar på. Ud fra, hvad de siger, kan man imidlertid konstruere sig frem til en slags svar:

Logisk set lægger deres synspunkter op til en ændring af lovgivningen, så vi fremover skal give ophold til alle fra områder, hvor der findes uro og voldshandlinger. I hvert fald må man give ophold til alle fra sådanne områder, der er søgt hertil og nægter at rejse hjem igen.

Hvad ville konsekvenserne være af sådanne ændringer i lovgivningen?

For det første ville de sprænge alle rammer for dansk asylpolitik. Hvis enhver, der kom fra områder med en del vold, kunne få ophold eller ligefrem asyl i Danmark, ville det skabe en dramatisk stigning i tilstrømningen. I dag gives kun asyl, hvis man risikerer at blive personligt forfulgt.

For det andet ville det føre til den totale vilkårlighed, hvis folk selv kunne sikre sig ophold i landet ved at nægte at acceptere myndighedernes afgørelse, sådan som irakerne har gjort det. Som retsstat har vi en uafhængig ”domstol”, Flygtningenævnet, der afgør den slags.

Irakernes fortalere ved godt, at det ville være stærkt kontroversielt at foreslå sådanne ændringer i lovgivningen. Derfor lader de være, selv om det er den logiske konsekvens af deres synspunkter. De viger simpelt hen uden om at diskutere lovgivning og retsprincipper.

I stedet søger de at rette hele opmærksomheden mod de enkelte irakere, der er meget kede af at skulle hjem og derfor kalder på en naturlig menneskelig forståelse. På den måde vil de skabe et pres for, at vi i dette tilfælde skal ignorere vores retsgrundlag. Men gør vi det, så bryder vi med den lighed for loven, som er grundpillen i vores retssystem.

Denne indstilling bør kaldes ved sit rette navn: Det er en kamp mod retsstaten. En kamp for en vilkårlighed, der bæres af stemningsbølger, mediekampagner og ukritisk dyrkelse af enkeltsager.

Vi har jo prøvet det før med den såkaldte palæstinenserlov i 1992. Nogle af de samme kræfter, som nu er på banen, fik dengang gennemtrumfet denne særlov, der under massivt mediepres satte ligheden for loven over styr.

Det skete i en stemning, der tegnede et vildt overdrevet billede af palæstinensernes risiko ved at vende tilbage til Libanon. Ligesom det sker med irakerne i dag.

Hvis man er modstander af de eksisterende retsprincipper, må man foreslå nogle andre. I stedet prøver man på den mest principløse måde at sætte det eksisterende retsgrundlag ud af kraft.

Denne politisk korrekte principløshed har vist sig på andre områder. I Muhammed-konflikten, hvor nogle kredse bøjede sig for det islamiske pres mod ytringsfriheden. I debatten om dommere med tørklæde, hvor blandt andet en række dommere villigt slog af på den verdslige stat.

Det danske samfund bygger på grundværdier fra Oplysningstiden, herunder lighed for loven, ytringsfrihed og verdslig stat. Iraker-sagen viser, at dele af samfundets elite svigter arven fra Oplysningstiden.

Iraker-sagen viser, at dele af samfundets elite svigter arven fra Oplysningstiden.”