Danmark

25. maj 2009

Asylpolitik er dyr og ineffektiv


i

Fra: http://politiken.dk/indland/article717871.ece

Generalsekretær Andreas Kamm, Dansk Røde Kors oplyser til Politiken at udgifterne til ophold og sundhedsudgifterne pr. asylansøger i centrene beløber sig til kr. 250.000 pr. person.

1 person: kr 250.000 pr. år

116 personer: 29 mill. kr. pr. år

Der er i Danmark op imod 700.000 indvandrere fra områder uden for Vesteuropa og Nordamerika, når naturaliserede og børnene medregnes korrekt. De herværende med godkendt ophold er ingenlunde billigere rent udgiftsmæssigt. Dels er taksterne de udbetales langt større end til de indkvarterede i centrene, dels er det påvist at de konsumerer opimod 40 pct. af velfærdsforbruget i landet, hvilket både politikere 1) og også Velfærdskommissionen har bekræftet.

Når vi derfor regner yderst forsigtigt og alligevel lader alle 700.000 kører til samme udgiftsniveau som dem med ophold på centrene fås:

700.000 personer : kr.250.000*700.000 =

175 mia. kr. pr. år,

hvilket også cirka udgør ca. 40 % af velfærdsudgifterne på det offentlige budget.

Sonia

Fra: https://danmark.wordpress.com/2009/02/24/indvandrerne-sendtes-paa-foertidspension-præcis-som-vi-hævdede/

1) “…Ser vi på erhvervsfrekvensens udvikling for indvandrere og efterkommere (andelen der er udbyder deres arbejdskraft) siden 1990 er der klart sket et fald fra mere end 60%, der stod til rådighed i 1990. D.v.s. arbejdsmarkedstilknytningen er blevet ringere gennem de sidste 15 år trods skiftende regeringers bestræbelser på det modsatte og immigranternes længere ophold i landet. Indvandrere hæver 40 pct. af kontanthjælpen, hævdede socialministeren 1. maj 2005 citeres på www.filtrat.dk, Århus: – ”58 % af indvandrere på bistandshjælp m.m. er uegnede til arbejde – politikere er rystede.”

Udgifterne der nu oplyses af Dansk Røde Kors stemmer således fint med vore opgørelser senest fra 2001:

https://danmark.wordpress.com/2006/06/19/indvandringens-pris/